A kamocsai református templomban istentisztelet keretein belül elbúcsúztak a szolgálatukat befejező presbiterek és esküt tettek a novemberben – az egyházközségi közgyűlésen – megválasztott új presbiterek és gondnokok. Az igehirdetés után  Sasák Ilona lelkipásztor mondott köszönetet  a lemondó presbitereknek.  A tiszteletes asszony hálatelt szívvel köszönte meg eddigi szolgálatukat  és kérte őket, hogy az egyháztól ezután se távolodjanak el.  A sokéves tapasztalatukkal segítsék és támogassák az új presbitérium munkáját, maradjanak aktív tagjai egyházunknak.
Ezután állták körül az Úr asztalát az eskütételre készülő gondnokok és presbiterek.  „… presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:  ha van olyan aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek… Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket“ hangzott az ige Titusz 1, 5-9  alapján és hozzá kapcsolódva néhány  biztató szó.
Majd pedig jobb kezüket a szívükre helyezve –  Földes Melinda,  ifj. Gál Iván, Gál Iván,  ifj. Gőgh József,  Halász Béla,  Lépő Melinda,  Lukács Dávid, Madi Lajos, Nagy Mónika, Pál Zsuzsanna és Sukola Kinga –  közösen mondták el az eskü szövegét.
A presbiterek eskütétele után a három gondnok – Pethes István, Lukács Lajos és Korpás Elek – következett.  Közösen fogadták meg, hogy  az Úr dicsőségére a presbitériummal szövetségben azon fognak munkálkodni, hogy a gyülekezet és az egyházközség életét előremozdítsák, felpezsdítsék, Isten országát építsék.
Ezt követően a szolgálatukat befejező presbiterek egy-egy szál virág kíséretében jelképesen átadták a helyüket a presbitériumban az „újaknak“.
„Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját;  ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját“ hangzott az áldás  1Péter 5, 2-4 alapján, mellyel véget ért az ünnepi istentisztelet, amelyről az Úrtól áldott szövetségben közösen vonult ki az új presbitérium.
„Az Úr vezesse őket munkájukban, áldja meg őket, hogy jó döntéseket hozva Istent és a gyülekezetet szolgálva sikeresen végezhessék munkájukat” – számolt be az eseményről Sukola Kinga. Az ünnepi eseményre január végén került sor.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”36389,20607,6446″}