44794n

A katolikus ünnepnaptár szerint ma van a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, Jézus fogantatásának napja. A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre. A bibliai történet szerint Gábriel főangyal  megvitte a Názáretben élő Máriának a megtestesülés örömhírét.  „… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: – Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” (Lukács 1, 26-27)
Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyan azon a napon március 25-én történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének napját december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését.
Magyar megnevezés eredete, a gazdák ezekben a napokban végzik a gyümölcsfák oltását. A magyar vallásos néphagyomány szerint azaz asszony, aki a mai napon férfival érintkezik, áldott állapotba kerül.
Jellegzetesen ferences-népies hagyomány, hogy aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ezer Üdvözlégyet elimádkozik, annak teljesül a jóravaló kívánsága. A hagyomány máig él a palócföldön is.  Az ájtatosság alkonyattól éjfél utánig tart.

PP, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”38671″}