44413

Hamvazószerdával véget ért a farsangi időszak. Szinte nem volt olyan település, ahol valamilyen formában ne rendeztek volna hagyományos mulatságot, lakomát, bált, tavaszvárót. A rendezvényszervezők arra is válaszoltak, milyen egyéb programokat terveznek az idén.
Domonkos Zsuzsa, Lakszakállas:
Minden évben megünnepeljük a farsang „farkát” egy vidám műsorral, megvendégeléssel, szórakozással. Az idén ezt március 2-án tartottuk. A farsangi szokásokat, hagyományokat sajnos nem tartjuk, kivétel talán az étkezésben van. Sok háztartásban sütnek ilyenkor fánkot. Farsangi bált a szülők szövetsége rendezett február 15-én, a farsangi nyugdíjas találkozót pedig február 8-án második alkalommal rendeztük meg nótaesttel egybekötve.

Szobi Eszter, Búcs:
Mikor még gyermek voltam, a családunkban farsang közeledtével minden alkalommal elkészítettük az ún. farsangtésztát. Ez egy zsírban sült gyúrt tészta, amit cukorral ettünk. Napjainkra farsanghoz kapcsolódó népszokások maradtak fenn a faluban, de ez korábban sem volt igazán jellemző a községre. Az óvodákban és az iskolákban ugyan megünnepelték a farsangot, de ezek a mulatságok inkább már amolyan mai, karnevál-jelleget öltöttek, a régi népszokásokhoz nem kapcsolódtak.

Bankó Ilona, Tany:
Községünkben ma már nincs hagyománya a farsangnak, nem tartjuk a szokásokat és nem lesz idén farsangi bál sem. A Csemadok évzárót március 16-án tartjuk. Az év folyamán a következő programokat tervezzük: március 15. megünneplése, énekkarok találkozója, dalos délután, megemlékezés a Csemadok 65. évfordulójáról, mackó kiállítás, történelmi városok nyomában – egynapos kirándulás Magyarországra és szüreti bál borkóstolóval egybekötve.

Nagy Julianna, a Csemadok Nemesócsai Alapszervezetének elnöke:
Nemesócsán sajnos szintén nem tartjuk a farsangi szokásokat. A Csemadok alapszervezete március 1-én tartotta a farsangi bált a kultúrházban. A következő főbb rendezvényeket szervezzük: mazsorett csoportok fellépése a fúvószenekar új évi koncertjén, NEFISZ színjátszó csoport március 15-ei műsora, Népdalkörök Találkozója, Gyermeknap, Kodály Zoltán Népdalkör szüreti mulatsága, töklámpások készítése, majd töklámpás felvonulás a községben, adventi koszorú készítése és az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása a Jubileumi Parkban.

Boócz Mária, a Csemadok Párkányi Alapszervezetének elnöke
Nem emlékszem különösebb farsangi szokásra, hagyományra városunkban. Ami emlék, az a fánksütés, édesanyám csöröge fánkot sütött farsangban. A városban régebben az asszonyok kínálgatták a szomszédoknak, rokonoknak a fánkot és a helyi kocsmában mulatoztak esténként.
A Csemadok Párkányi Alapszervezete nyitotta idén is, immár 46. alkalommal a báli szezont Párkányban a Reprezentációs Magyar Bállal január 18-án. A Városi Művelődési Központban szórakozott a tagság és vendégeink. Megnyitót a Pásztortűz Néptánccsoport táncolt, majd fellépett az alapszervezet Hangulat Együttese az “Egy kis édes félhomályban” című Eiseman összeállítással. A bál zenekara a Gajmo Band volt. Volt néhány jobb év, amikor még farsangi bált is rendeztünk februárban, de a gazdasági helyzet romlásával csak egy bálnyi érdeklődő maradt.
Az alapszervezet az évzáró taggyűlését február 10-én tartotta, ott fellépett a Szivárvány énekkar és a Hangulat Együttes.
A 2014-es év további fő rendezvényei a 29. Balassi Bálint Kulturális Napok március – április hónapban; ennek keretében emlékezünk az 1848-as szabadságharc évfordulójára is. Mindenképpen megemlékezünk az alapszervezet megalakulásának 65. évfordulójáról, kb. május vége, június eleje a tervezett időpont, mivel 1949. április 26-án alakult a párkányi alapszervezet. Fellépéseket biztosítunk az énekkarnak, Hangulat Együttesnek az év folyamán városunkban és a régióban. Klubesteket rendezünk a Csemadok házban különböző témakörökben.

Nagy Ella, a Csemadok Farnadi Alapszervezetének elnöke
Évek óta megrendezzük a batyubált Farnadon, így volt idén is. Mivel ez évben lesz az alapszervezet megalakulásának 65. évfordulója ebből az alkalomból egy rendezvénysorozattal készülünk. Szeretnénk az idén 60. életévüket betöltő aktív Csemadok tagokat kitüntetni, és köszönetet mondani eddigi munkájukért. Tervezünk egy előadást a családfakészítésről, összegyűjtenénk a környékbeli dűlők nevét és följegyeznénk az utókornak. Színházi előadásban is gondolkodunk, szeretnénk az Újvári Rockszínpadot meghívni. Komáromba tervezünk egy előadást megnézni, valamint Budapestre az Elfújta a szél c. előadásra szervezünk kirándulást. Ez kb. április-május folyamán lenne. Aztán még író-olvasó találkozó és előadás a jogainkról is tervezve van, az előadók, meghívott vendégek még nincsenek lefixálva. Több pályázatot is beadtunk, várjuk az elbírálást.

Pálinkás Tibor, a Csemadok Ipolysági Alapszervezetének elnöke:
Önállóan farsangi bált nem szervezünk. Ám harmadik éve társszervezői vagyunk az Ipolysági Magyar Bálnak. A tagságunk aktívan részt vett idén is az előkészületekben. A bálra január 18-án került sor a városháza színháztermében.
A 2014-es évben is folytatjuk a hagyományos rendezvényeinket. Így a például a szavalóversenyek helyi, valamint a regionális fordulóit. Társszervezőként segítjük az Ipoly-nap, illetve a Honti Kulturális Napok lebonyolítását.

Pál Csaba, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnöke
Nagybalogon a farsangi szokásokból szervezetünk a tavaszváró bábégetést – Kiszebáb-égetést élteti, hagyományosan bevonva a helyi alapiskolát és óvodát is. Maga a báb elkészítése a gyerekek előtt történik egy helyi, nyugdíjas tanár, Pál Dénes segítségével, aki munka közben idén farsangi szokásokról, hagyományokról beszélt a gyerekeknek. Bábégetéskor az óvodások, iskolások farsangi műsort mutattak be. Településünkön a farsangi bál már csak a gyerekek számára szerveződik, iskolában, óvodában, ill. a község szervezésében a kultúrházban. Alapszervezetünk évzáróját február 28-án tartotta. Januárban már megemlékeztünk a málenkij robot áldozatairól a helyi emlékműnél. Terveink közt szerepel március 16-án az ünnepi istentisztelettel egybekötött megemlékezés a magyar szabadságharc tiszteletére, koszorúzással a helyi kopjafánál. Szeretnénk megemlékezni Pósa Lajosról, Gyöngyösi Istvánról, az aradi vértanúkról. Tervezünk kézműves foglalkozásokat, színházlátogatást, Mikulás-estet a Kis Csemadokosok részére és az évet hagyományosan Karácsonyi bállal zárjuk. Egész év folyamán figyeljük a pályázatokat.

Bartók Katalin, Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ vezetője, Szepsi
A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ Kassa megyei kulturális intézménye, mely a lakosság nemzetiségi összetételére való tekintettel közművelődési tevékenységet végez a Bódva- völgy és Érchegység térségében, hangsúlyozva a nemzetiségi kultúra támogatását és fejlesztését. Intézményünk egyik alappillére a hagyományos magyar kultúra ápolása, kulturális értékek megőrzése és gyarapítása. Ennek jegyében szerveztük immár ötödik alkalommal a Viseletes bált, mellyel a farsangi szokásokat elevenítettük fel. Általában 100-120 bálozó vesz részt, szebbnél – szebb népviseletben. Külön öröm számunkra, hogy nem csak néptáncosok jöttek a Viseletes bálba, de olyanok is szívesen felvették a népviseletet, akik azelőtt nem kötődtek különösebben a folklórhoz. A továbbiakban rendszeresen szervezünk „Vándorfesztivált” (ahogy a neve is jelzi minden évben más településen kerül megrendezésre), népzenei tábort, képzőművészeti versenyt és tábort, néptánc oktatást felnőtteknek (Hejehuja néven).

Gecse Erzsébet, a Csemadok Királyhelmeci Területi Választmányának a titkára
A Csemadok alapszervezetek a Bodorgközben szinte minden községben és városban ragaszkodnak a település hagyományaihoz. Az egész éves rendezvényeink is a hagyományápolásra épülnek – a versenyeket is beleértve – hiszen azok is a hagyományokkal kapcsolódnak össze. Az évzáró taggyűléseken is felelevenítették a régi hagyományokat. Több alapszervezet – község van, ahol éneklőcsoportok és folklórcsoportok működnek, így elmaradhatatlan az említett hagyományápolás bemutatója. Alapszervezeteink majdnem minden helyen szerveztek farsangi mulatságot. Így a Bodrogközben kb. 25-30 településén volt farsangi mulatság, belevonva az iskolákat, ill. óvodákat is egy-egy helyen.
A hagyományos farsangi mulatságok, jelmezbálok mellett farsangi fánkesteket is rendeztek. Ami a következő időszakot illeti idén is készülünk a XXIII. Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyre, vetélkedő lesz II. Rákóczi Ferenc életéről és munkásságáról a Bodrogköz alapiskoláinak felső tagozatos diákjaival, gyerek színjátszó fesztivált készítünk – ami válogatás egyben a Duna Menti Tavaszra, népművészeti fesztivált tervezünk Kisgéresben és persze ezeken kívül egész évben szervezünk más különböző kulturális, szórakoztató, művelődési akciókat a régióban.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44400,44399,43636,44378,44299,44187″}