44963 u

A lapszám vezércikke az oktatásügy terén szerzett érdemeikért a Pedagógusnap városi ünnepségén kitüntetett pedagógusokat mutatja be. Benko Tünde pályafutását a Füleki Bentlakásos Kisegítő Iskola pedagógusaként kezdte, jelenleg a Mocsáry Lajos Alapiskola alsó tagozatos tanítónője. Kiemelkedő eredményeket ér el a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozásokban, tapasztalatai nyomán rájött arra, hogy a „rossz” tanulóknak is vannak adottságai, amelyek sikerélményt adhatnak a számukra. Tevékenysége az iskolán kívül is ismert. A Pro Schola Nostra Polgári Társulás tagjaként évek óta szervezője a „Hallottad-e hírét …?” regionális palóc népdalversenynek. Alapító és aktív tagja a Motolla Kézműves Körnek, melynek keretében tojásírással, gyöngyfűzéssel, hímezéssel foglalkozik, s nem mellekesen szebbnél szebb népviseleteket varr.
Balázs Edit a Füleki Művészeti Alapiskola pedagógusa, zongorát és zeneelméletet tanít. Ennek keretében nagy sikerrel népszerűsíti a neves hazai és külföldi zenei egyéniségeket. „Füleki akkord” címmel évente tudáspróbát szervez tanulói számára, a legjobbak a „Nyústyai akkord” versenyen képviselik az iskolát.
Janušek Ágnes matematika-zene szakos tanárnő a Füleki Művészeti Alapiskolában kezdte el pályafutását, amely azután az Ifjúság Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában folytatódott, amelyek tanára, igazgatóhelyettese, majd igazgatója lett. A több megbízatási időszakon keresztül végzett irányító munkája eredményeként az iskola ma a losonci járás egyik legismertebb és legjobbnak tartott magyar iskolája, nem mellékesen a legnagyobb is. Természetesen ebben jelentős érdemei vannak az iskola tanárainak is. Janušek Ágnes éveken keresztül vezényelte a Melódia női énekkart, s mindmáig aktív tagja a városi hivatal mellett működő polgári ügyek testületének.
Kľuka Ján zene-szlovák szakos tanár a füleki szlovák tannyelvű kilencéves alapiskolában kezdte meg pedagógiai pályafutását, melyet azután Losoncon, a mai gácsi utcai alapiskolában folytatott, ahol 1989 után egy évig igazgatóhelyettes is volt. Ezután visszatért Fülekre, ahol az Iskola Utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskola tanára lett. Itt elsősorban zene oktatással foglalkozik. Tanítványai rendszeres résztvevői az iskolai és városi rendezvényeknek valamint a Szlovákia Csalogánya országos versenynek is.
A 2. oldalon beszámolót olvashatunk Korda György és Balázs Klári füleki koncertjéről, amelyben Bagi Iván és Nacsa Olivér neves humoristák is önálló műsorral léptek fel. Összefoglalót olvashatunk a március 15-i megemlékezésről is, amelyet „Petőfi nagy napja” címmel rendeztek meg, s hírportálunkon is részletesen olvashattak róla.
A 3. oldal fő témája füleki nyolcéves gimnáziumba történő felvételi felhívás. A jövendőbeli tanulókhoz és szüleikhez a gimnázium igazgatósága és tanári kara szól. Az iskola 2014. április 5-én nyílt napot tart, az április 10-ig igényelhető jelentkezési lapokat április 20-ig lehet leadni.
A 4. oldalon az áprilisi füleki rendezvényekről olvashatunk. „A pillangók szárnyain repülve” című, alapiskolásoknak kiírt képzőművészeti pályázatról szóló felhívás is olvasható a lapban. A Nefelejcs nonprofit szervezet pedig arról tájékoztat, hogy a súlyos egészségkárosodottak számára személyszállítási szolgáltatást indított el.

Puntigán József, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44442,43940,43472″}