45457

Csáky Pál: Hit és hűség c. színpadi játékának bemutatójával egybekötött koszorúzási ünnepség zajlott a Nagysallói Csata 165. évfordulója alkalmából április 27-én, Léván.

A pozsonyi és a komáromi bemutató után, a lévai bemutatóra, a Reviczky Házban a Magyar Közösség Pártja Lévai Járás és Helyi Szervezete közös szervezésében került sor.
A szerző, a „Pacsirta éneke” című kisregényéből kimondottan Boráros részére írta a „Hit és hűség – történelmi visszapillantás 1889-1989″ című színpadi játékot, melynek megrendezését és színpadra vitelét Boráros Imre Kossuth-díjas színművész a párjával, Petrécs Annával és Tarics Péterrel nagy örömmel vállalta el. A rendező-színész egy éjszaka alatt egy ültében olvasta végig az írást, miután kézhez kapta.
A mű a felvidéki magyarságról szól, miközben egy évszázad, azaz az Osztrák-Magyar Monarchia, a két világháború közti időszak, a háború és az oroszországi hadifogság, majd a kitelepítés és a reszlovakizálás, végül az 1989-es bársonyos forradalom eseményeit öleli fel, tehát egyfajta sűrített szlovákiai magyar történelem. Hangsúlyozva: mi, magyarok a többségi nemzet képviselőivel minden tekintetben egyenrangú polgárok szeretnénk lenni Szlovákiában. Nekünk több mint egy évezredre visszanyúló történelmünk van ezen a területen – itt vagyunk, és leszünk is a szülőföldünkön! A legtöbb felvidéki magyar család – így vagy úgy – átélte a történet egyes részeit, ez tehát egy öt nemzedékre visszanyúló felvidéki családregény, amely a szlovákiai magyar lélek mélyrétegeiről szól. Boráros Imre a mű mondanivalójába próbálta persze belesűríteni a saját üzenetét, a hitvallását, a világnézetét, az emlékeit is, mindazt, amit átélt, hallott, s erről olvasott” – fejtette ki a bemutató előtti vallomásában.
Mint, ahogy a pozsonyi és komáromi bemutatónak is óriási sikere volt, a lévai előadás végéről sem maradt le a teltházas álló vastaps.
A bemutatót, Csáky Pál meghívására megtisztelte jelenlétével feleségével együtt Mécs Károly színművész barátja is, aki a darab bemutatóját követően három verssel örvendeztette meg a lévaiakat .
Az előadás után a meghirdetett beszélgetés moderátora, Gubík László faggatta a szerzőt a darab születéséről, mondanivalójáról, nem kerülve meg természetesen aktuálpolitikai, társadalmi üzenetét sem. Az Európa Parlamenti választások fontosságáról is szó esett, Csáky Pál kiemelte a fiatal politikus utánpótlás szerepét a folytonosságot biztosítandó. A beszélgetés keretében be is mutatkozott Nagy Dávid érsekújvári képviselőjelölt, aki édesapjával, Nagy Tibor ügyvéd úrral jelent meg s tisztelte meg a lévaiakat jelenlétével.

A lévaiak e hét végi ünnepi vasárnapja ezzel még nem ért véget. A Reviczky Házból a lévai temetőben található, az 1849. Április 19-én zajlott Nagysallói Csata emlékére emelt obeliszkjéhez vonult át az emlékezni összegyűlt, magyarországi vendégekkel is tarkított polgársereg. A CSEMADOK Lévai Alapszervezete által szervezett megemlékezésen Horváth Judit mondott verset, Nagy László, saját tangóharmonika kíséretében énekelt Kossuth nótákat, majd ismét Csáky Pálé lett a főszerep, aki már részint hazaiként, sokadszor tartotta meg tartalmas ünnepi beszédét a csata emlékművénél. A történelmi tények tanulságos ismertetése során kiemelte az elesett hősök számunkra, az utókor napi harcosainak számára küldött üzenetét, melyet kötelességünk megfogadni, példájukat követni. Ha nem így teszünk, azt a történelmi folytonosságot szakítjuk meg, melynek vívmányait elődeink, sokszor csak karddal a kezükben tudtak megszerezni. Ma már nem kell ekkor áldozatot hoznunk. Elég, ha nem tagadjuk meg magunkat, használjuk anyanyelvünket, ápoljuk kultúránkat, ha gyermekeinket magyar iskolába íratjuk, ha időnként méltó képviselőket választunk ügyeink érvényesítése érdekében.
A beszéd után a vendégek – a budapesti Rákóczi Szövetség és a Klauzál Gábor Társaság, a nagysallóiak, majd a lévai szervezetek és intézmények képviselői elhelyezték koszorúikat, virágcsokraikat az emlékműnél.
A kellemes tavaszias vasárnap a CSEMADOK Honvéd utcai székházában zárult, ahol a rendezvény tiszteletére, a meghívott vendégeknek az alapszervezet fogadással kedveskedett, Török Alfréd, elnök úr pohárköszöntőjét követően.

Az eseményről készült képek megtekinthetők a képgalériánkban ITT>>>.
Wirth Jenő, Felvidék.ma