45509

A Komáromi Protestáns Nőegylet és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében író-olvasó találkozóra került sor április 29-én a Komáromi Református Keresztyén Egyház gyülekezeti termében Banka Gabriella színművész-költő részvételével.
A műsort a nőegylet elnöke, dr. Körtvélyesi Piroska nyitotta meg. Köszöntötte a megjelent vendégeket: Banka Gabriella színművész-költőt, vendégét, Rab Henrietta színművészt, Ruda Gábor urat, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét és a megjelent nőegyleti tagokat. Ezt követően ismertette a művésznő pályafutását.
Banka Gabriella 1961-ben született a ma Szerbiához tartozó Törökkanizsán. Tizenhét évesen felvételt nyert az újvidéki Művészeti Akadémia színművészeti szakára. Már egyetemi hallgatóként aktívan részt vállalt a tartományi székváros magyar színházának munkájában, szerepelt a rádió és a televízió magyar nyelvű kulturális műsoraiban. Egy évtizeden át jelentős epizód- és főszerepeket játszott, tehetségét díjakkal ismerték el. Ha kellett, pályatársaival ekhós szekereken járta a falvakat, tanyákat, hogy oda is elvigye az anyanyelvű szép szót, ahová az másképp nem jutott volna el. A 90-es évek elején települt át Magyarországra.
Az őt foglalkoztató kérdésekre a végső választ egy váratlanul fellépő betegség következtében kapta meg, amikor kezébe akadt egy könyv, amely Jézus csodálatos gyógyításairól szólt. Ezután válságok sorozata következett. A gyógyulás folyamatában már Isten fogta a kezét. Újra kellett építenie önmagát, ami párhuzamosan történt a hitbéli megerősödésével.
A jelenleg Pécsett élő színész-költő Babits Mihály Jónás könyvét és Jónás Imáját közel száz alkalommal adta elő művelődési házakban, klubokban, iskolákban, nyári táborokban, templomokban és börtönökben egyaránt. Banka Gabriella sokoldalú művész. Versírással, festészettel, grafikával és szobrászattal foglalkozik. 2010-ben jelent meg két kiadást megért, nagy sikerű első kötete a Délvidéki imádságok. 2014-ben újabb markáns, hitvalló versekkel jelentkezett Csak, ami örök címmel, melyben a szerző – Isten ujjától megérintve – belső indíttatást érez, hogy továbbadja, és saját szavaival magyarázza az Igét. A missziós parancsnak engedelmeskedve, mindig, minden élethelyzetben evangelizál, vállalva akár a didaktikusnak tűnő meggyőzni akarást is. Az író-olvasó találkozón Banka Gabriella előadta Babits Mihály Jónás könyve című művét, amivel briliáns színészi teljesítményt nyújtott.
Ezt követően Ruda Gábor, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnöke méltatta az egyesület kiadásában megjelent versesköteteit. Majd bemutatásra került Banka Gabriella Csak, ami örök című új verseskötete, amelyből maga a szerző olvasott fel verseket. Rab Henrietta színművésznő elszavalta a nőegylet tagjainak kedvenc verseit. A hálás közönség a tartalmas előadást nagy tapssal jutalmazta. A műsor végén Banka Gabriella megtekintette azt a zászlót, amelyet 1938 novemberében a Pécsi Református Nőegylet ajándékozott a Komáromi Protestáns Nőegyletnek.
A színvonalas könyvbemutató dedikálással zárult. A hallgatóság nagy érdeklődést tanúsított a verseskötet iránt. A bizonyságot tevő versek után mindnyájan lelkükben feltöltődve és hitükben megerősödve tértek haza.
További képek a könyvbemutatóról a Képgalériában érhető el ITT>>>

KK, Felvidék.ma
Fotó: KK, Ruda Gábor

{iarelatednews articleid=”45423″}