45839b

A Komáromi Református Keresztyén Egyház és a Komáromi Protestáns Nőegylet május 16-17-én bekapcsolódott a Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napokba.
Az első napon a rossz időjárási viszonyok miatt nem lehetett kint dolgozni, ezért a nőegylet tagjai az elnöknő vezetésével beltéri munkálatokat végeztek, és szeretetvendégséget készítettek a nagykeszi-i székhelyű „Reménység” otthon 12 lakója részére. A vendégeknek Ft. Fazekas László püspök igehirdetést tartott, bemutatta a templomot, majd felmentek a toronyba, és onnan gyönyörködtek az esős komáromi panorámában. A nőegylet tagjai ebéddel és süteménnyel kedveskedtek a vendégeknek.
A második napon Ft. Fazekas László püspök és Farkas Gáspár gondnok vezetésével a gyülekezet férfi tagjai a kollégium udvarának hátsó részét rendezték, fákat botoltak és füvet nyírtak. A nőtestvérek az udvar elején lévő virágoskertet és sövényeket tették rendbe. A presbiter testvérek és a gyülekezeti tagok másik csoportja a templomudvar hátsó részén munkálkodtak, és konténerekbe rakták az összes hulladékot. A református temetőben Cséplő Bálint gondnok és Csiba György presbiter irányításával a nőegyleti tagok a presbiterekkel, és az egyháztagokkal együtt rendbe raktak húsz sírhelyet. Molnár Árpád püspöki titkár istentiszteletet tartott az Ölelő Karok nevű öregotthonban, ahová elkísérték őt a nőegylet tagjai, akik az istentisztelet után elbeszélgettek az idős testvérekkel, és süteménnyel vendégelték meg őket.
A szorgalmas testvérek Isten segítségével hidat építettek a rászorulók és a segítők, a generációk, az egyház és a társadalom között. Közösen jó szolgálatot tettek környezetükért, embertársaikért és a rászoruló idős testvérekért, szeretettel összefogva, egymásra odafigyelve és egymást segítve. A Komáromi Református Keresztyén Egyház 58 tagja kapcsolódott be a segítségnyújtásba. Az együtt végzett munka, amely szeretetből fakadt, a segítők javát is szolgálta, lelki életüket táplálta és gazdagította.
Köszönet a résztvevők áldozatos, hasznos munkájáért, amellyel a közös ügyet szolgálták. Isten áldását kérjük testvéreinkre, akik ezt az áldásos tevékenységet végezték.
Írásomat egy Széchenyi idézettel kívánom befejezni: „Az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt az embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek.”

Körtvélyesi Piroska, Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke
{iarelatednews articleid=”45793,45260,44575″}