47397

A Pátria rádióban július 20-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus követése. Beszámolnak az ipolypásztó és a garamsallói kettős beiktatásról, szólnak a legenyei templomon végzett felújítási munkálatokról, valamint megemlékeznek a napokban elhunyt Batta István lelkipásztorról.
Jézus elmondja a tanítványainak és a sokaságnak, hogy mit vár el azoktól, akik követni akarják őt. A döntés az emberen múlik. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Éles György, a prágai magyar református missziói gyülekezet lelkipásztora.
Ünnepi istentiszteleten iktatták be az Ipolypásztó-Garamsallói Társult Anyaegyházközségek, valamint a hozzájuk tartozó ipolybéli és zalabai leányegyházközségek élére Ambrus Erika megválasztott lelkipásztort. Először történt ilyen esemény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében. Az ünnepségről összeállításban számolunk be.
Nagy örömben volt része a mindössze 25 lelket számláló legenyei református közösségnek, hiszen július 29-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a teljesen megújított templomukat. A költségek fedezéséhez többek között hozzájárult az Emberi Erőforrások Minisztériuma is és két magyarországi egyházkerület is. A részletekről Györkyné Tóth Szilvia lelkipásztor számol be.
2014. július 4-én 59 éves korában, autóbalesetben elhunyt Batta István református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa, szóvivője. Május 11-én hangzott el a Világosságban az igehirdetése a kenyérszaporítás csodájáról. Rá való emlékezésül a műsorban ebből idéznek fel egy rövid részletet.
A műsor ismétlésére hétfőn, július 21-én 13.05 órakor kerül sor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47072,46513″}