47128

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keresi a megfelelő személyt a Diakóniai Központ igazgatói tisztének betöltésére, illetve a megüresedett szepsi lelkészi állás betöltésére.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatótanácsa – összhangban az egyház 1/2003-as, az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló törvénye 5.§-a (10) bekezdésével – pályázatot ír ki a Diakóniai Központ igazgatói tisztének betöltésére.
Feltételek az önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú diploma. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a feltételek teljesítését igazoló okiratokat, valamint az egyház szeretetszolgálatának működésére, finanszírozására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióját.
A pályázatot legkésőbb 2014. augusztus 15-ig lehet beküldeni a Diakóniai Központ címére: Jókai u. 34, 945 01 Komárno.
Bővebb információt ITT olvashatnak >>>

A Szepsi Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. par. /2/ bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.
A kiemelt gyülekezet – melynek a liturgiában használt nyelve a magyar – a lelkésznek biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg. A gyülekezet elvárja a gyülekezet lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását, az egyéb szolgálatokat pedig szintén a díjlevélben határozza meg.
Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályainak idevonatkozó rendelkezéseit, és akik a teljes lelkészi képesítés megszerzését követően legalább ötéves gyülekezeti lelkészi gyakorlattal rendelkeznek. Benyújtandó dokumentum: részletes önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével, ami legkésőbb 2014. augusztus 1-ig lehet beküldeni az alábbi címre: Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, Kovácska 15, 040 01 Košice. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt az Esperesi Hivatal (0908/33 69 49) és a gyülekezet gondnoka, Molnár Sándor nyújt (0905 420 817).

Reformata, Felvidék.ma