47145

Dolán György elnöke Komáromban nyitotta meg a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága július 5-ei taggyűlését, amelyet a városban harmadik alkalommal hívtak össze.

A komáromi gyűléseket megelőzően Kassán és Losoncon is hívtak össze taggyűlést, amelyen minden alkalommal, most is, nagyon kevesen vettek részt. A közel 70 tagot számláló képzőművészeti társaság már évek óta küzd az érdektelenséggel. A tagok nem teljesítik vállalt tagsági kötelezettségeiket, ezért érdemi munka nem folyik.
A jelenlegi bejegyzett székhely Magyargurab községben van (Veľký Grob), amely több okból sem felel meg. Jelen taggyűlés hivatott megoldani a több évtizedes múltra visszatekintő neves társaság aktuális problémáit.
Dolán György, aki az idén már ötödik éve elnöke a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának, ismételten hangsúlyozta, hogy ez erejét meghaladó munka, tovább ez így nem folytatódhat és bejelentette lemondását. Elmondása szerint már közel két éve próbálja ezt a tisztséget leadni, de nem sikerült, mert ezidáig nem volt olyan személy, aki ezt a stafétát átvette volna tőle. Most azonban, Kopócs Tibor személyében megtalálta a megfelelő embert. Ezt követően felkérte Kopócs Tibort, hogy vázolja a koncepcióját, amely alapján a jelen levő tagok eldönthetik, hogy szavazatukkal megválasztják-e új elnökükké.
Kopócs Tibor felszólalásában elmondta, hogy alapvető szemléletváltásra van szükség. Az elmúlt évek döntésképtelen taggyűléseinek sora bebizonyította, hogy az SzMKT jelenlegi munkája sajnos eredménytelen. Hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség. Elsőként említette, hogy névváltoztatásra lenne szükség, mivel a jelenlegi név eléggé behatárolja és belterjessé tette a társaságot. Nyitottabbá kell tenni, a képzőművészeken kívül lehetőséget kell adni más társművészetek bevonására is. Kortárs kultúránkban egyre intenzívebben vetődik fel az egyes műfajok, sőt a különböző művészeti ágak közötti átjárhatóság kérdése. Látvány, hang, szöveg, álló- és mozgóképek, különféle mozgásformák ötvöződhetnek egy-egy művészeti megnyilvánulásban. Filmesek, írok, költők, építészek gazdagíthatnák a társaságot, szerephez kell, hogy jussanak a legmodernebb művészeti megnyilvánulások, úgymint számítógépes grafikusok, designerek, sitebuilderek stb. Azt javasolta, hogy az új név választása során vegyék ezt figyelembe és legyen egy olyan név, amellyel mindannyian azonosulni tudnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az SzMKT alapszabályzatát is érdemes górcső alá venni és módosítani ugyanezen megfontolásból. Kulcsfontosságúnak tartja a székhely megváltoztatását is, mint elmondta, Komárom gazdag történelmi, művészettörténeti múltja alkalmas helyszíne lehet egy ilyen reprezentatív társaságnak. Fontosnak tartotta továbbá elmondani, hogy aktívan professzionálissá kell tenni a társaságot.Megnyugtatta a tagokat, hogy az új név és az új statútum csak kiszélesítése lenne az eddiginek, legfontosabb szempont a kontinuitás. A tagok maradnának, de maradási szándékukat egy nyilatkozat aláírásával kell majd bizonyítaniuk az új szabályzat ismertetése után. Ezért mindenkit, a jelenlévőket és azon tagokat is, akik nem jelentek meg a gyűlésen, kiértesítenek, amely során ismertetik az alapszabályzatot. Természetesen, aki nem tud vagy nem akar közösséget vállalni a megreformált társasággal, az ki is léphet.
Összefoglaló beszéde után javaslatot tett a névre: Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete. Biztosította a jelenlévőket, hogy ezek az újítások nem a társaság két évtizedes munkájának a lezárását, vagy végét jelenti. Sőt, szigorúan annak a folytatása kell, hogy legyen, de elkerülhetetlenek a formai és tartalmi frissítések ahhoz, hogy méltóképpen tudjuk képviselni a szlovákiai magyar művészeket, képzőművészeti kultúránkat itthon és külföldön egyaránt.
Dolán György újra szót kért és felszólította a gyűlésen jelenlévőket, akik a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságát képviselik, hogy döntsenek a névválasztásról, valamint az új elnök megválasztásáról. Az alapszabályzat értelmében fél óra elteltével a tagok egyhangúlag megszavazták az új elnököt és az új nevet.

SzE, Felvidék.ma