48212

Ha az ember Felsőhunkóc (Hunkovce) felé utazik, a település előtt, egy katonai temetőre lesz figyelmes a köztemető mellett, szemben a benzinkúttal.
Ez a szlovákok és ruszinok által lakott település Felsővízköz és Felsőkomárnok között félúton található, a 73-as út mentén. Ez a német katonák utolsó nyughelye.
1992-ben Csehszlovákia és a Német Szövetségi Köztársaság az együttműködésről és jószomszédságról szóló szerződéskötés idején kijelentette, hogy a háborús sírokat felkutatják és karbantartják. Ez lett egy további szerződés alapja, amelyet ez ügyben 1999-ben írtak alá. A temetőt egy német humanitárius magánszervezet állította, illetve hozta létre 1994-ben, majd egy évre rá szentelték fel.
A temetőben 3013 német katona nyugszik, akik főleg a kárpát-duklai hadműveletek során estek el. Ez a temető már a világháború idején létezett, azonban a kommunista korszakban nagyon elhanyagolt állapotban volt. A temetőt az exhumálások után bővítették és helyreállították.
Ma a sírokon kőkeresztek állnak; minden kereszt mindkét oldalán négy-négy név olvasható. Az adatok mellett föltüntetik katonai rangjukat is. A temető domb félőli oldalán egy központi kereszt áll egy vízzel teli tartályban. Egy forrás táplálja, amely a temető fölött található. Innen a víz lecsorog a temető alsó részére – ketté osztva azt -, ahol a bejáratnál kisebb tavacskát alkot, majd onnan tovább folyik.
A temető kapuzata fából készült, kerítése zsindellyel fedett és helyi palakőből készült, amint a parkoló és az oda vezető út is.
A központi kereszt mellett német és szlovák felirat áll: “Ebben a temetőben német katonák pihennek, akik az 1939-1945 közötti háborúban estek el. Emlékezzetek rájuk és minden háború halottjára. Sorsuk megbékélésre buzdít minket.” Még egy lapozható, fémlapokból készült könyv is nyugszik e kereszt mellett, amelyben a halottak névsora olvasható. Számos katona neve azonban a mai napig ismeretlen.
A településen van még egy első világháborús temető is, azonban az gondozatlan és csak egy emléktábla emlékeztet rá.
A katonai temető pontos helye: (N 49.3561099542, E 21.6487205029 )

Balassa Zoltán, Felvidék.ma