47681

Költészetet értékelő egyénekből álló csoport gyűlt össze Fecsó Pál, tornai költő és pedagógus szülőházánál. A rendezvényen jelen volt Cimbalmosné Molnár Éva, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja is. 
A résztvevők július 30-án megkoszorúzták a ház homlokzatán lévő emléktáblát, amit a Csemadok tornai alapszervezete állíttatott tavaly.
A megemlékezést megnyitó Komjáti Attila, a Csemadok tornai alapszervezetének elnöke, először röviden ismertette a 2004-ben elhunyt költő életének legjelentősebb mozzanatait, Majd rátért az annak idején vele folytatott közös beszélgetéseikre, melyek elmondása szerint nagyon tanúságosak voltak. Ezt követően Krompasky „Tünde” Marianna szavalta el Fecsó Pál Gyökér lettél című költeményét. Szükséges megjegyezni, hogy a helyi Csemadok kulturális rendezvényei szinte minden egyes alkalommal egy rövid, a témához illő vers elmondásával kezdődnek, ezzel is fokozván a fennkölt hangulatot és lényegesen megnövelvén a program színvonalat.
Befejezésül az egyes szervezetek helyezték el magyar nemzeti színű szalaggal ékesített koszorúikat az emléktábla elé. Ezzel fejezték ki tiszteletüket a csodás hegyes-völgyes vidékünket előszeretettel versbe foglaló lokálpatrióta iránt. Elsőnek a helyi Csemadok koszorúja került Fecsó Pál házának homlokzatára, majd a tornai Via Nova Ifjusági Csoport, Fecsó Pál polgári társulás, Torna Község Önkormányzata közösen az MKP helyi szervezetével, Cimbalmosné Molnár Éva főkonzul, és Torna vármegye polgári társulás tették meg ugyanezt. A koszorúk mellett egy élénk színekben pompázó csokor is helyet kapott, amivel Stibrányi Gusztáv, magánvállalkozó és neje rótták le megbecsülésüket.
A himnusz közös eléneklése után a résztvevők átvonultak a közeli Információs Központba, ahol lehetőségük adódott megtekinteni a Fecsó Pál polgári társulás által évi rendszerességgel megrendezett Bódva-völgyi művésztelep keretein belül létrejött műalkotásokat. A kellemes hangulatban zajló kiállítást Fecsó Yvett, református lelkész és egyben a költő menye nyitotta meg. Forgács Miklós, a kassai Thália Színház dramaturgja, saját lányának megfogalmazott levelét felolvasva néhány kedves mondattal jellemezte az ügyes kezű művészeket és általuk használt technikáikat. A tárlaton festmények, illetve rajzok jelentek meg, az absztrakt művészetbe besorolandó műveknél pedig fantáziájukat is megtornáztathatták a látogatók.

Surovec Róbert, Felvidék.ma
A Via Nova ICS tornai alapszervezete koszorúzás közbenA Stibrányi házaspár helyezi el csokrukat a tábla eléKrompasky Marianna szavalja Fecsó Pál Gyökér lettél című versét

 {iarelatednews articleid=”47601,46881,45176″}