47927

A holland KOEN Alapítvány délvidéki munkacsoportja által kidolgozott program alapján gyülekezeti tábort szerveztek Rozsnyón. A gyermekek az öt nap alatt ószövetségi bibliai személyek döntéseivel ismerkedtek meg.
Napközis tábor témája a válaszút volt. A résztvevők belekóstolhattak a bibliai személyek választásába, Isten melletti döntésébe. A napközi tábor június 30. és július 4. között reggel kilenctől délután négyig valósult meg a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának tantermeiben.
A gyermekek megismerkedhettek Nóé okos döntésével, Gedeon bíró nagy erejével, Ruth győztes hűségével, Dávid király erejével és alázatával. De megtapasztalhatták Isten újjáteremtő hatalmát és erejét is. Minden délelőtt az adott bibliai történetekhez készítettek kézműves foglalkozásokat. Hétfőn Noé hálaáldozati oltárát közösen építették meg, hajót hajtogattak, majd az örömhírvivő galambot is megformázták.
Kedden kürtöt és fáklyát készítettek, szerdán kirándultak a festőien szépségű Lucskán és Barkán, ahol Drenkó Zoltán lelkipásztor volt a házigazda. Csütörtökön pajzsot és parittyát készítettek gyermekek, valamint pecsétlenyomatos képeslapokat és meghívót a családok számára a záró istentiszteletre. Pénteken válaszutas kis karkötőt és királyi koronát ügyeskedtek ki a kezükből a táborlakók.
A délutáni órákban kedden tábori olimpiát szerveztek, szerdán a lucskai és barkai református gyülekezeteket látogatták meg. Lucskán, a hétforrás falujában a huszita templom maradványait is megtekintették. Majd Barkán a templom és a gyülekezet történetével ismerkedtek meg. A következő délután nem hiányozhatott a hagyományos közös fagylaltozás. Az utolsó délután pedig érdekfeszítő keresztúton vettek részt a gyermekek, ahol szembesültek Jézus Krisztus bölcsességével, nagyságával, hűségével, erejével és szelídségével.
Péntek délután három órától a szülőket és a nagyszülőket is elkalauzolták a választáshoz vezető úthoz. A záró istentisztelet keretén belül pedig a gyermekek elmondták a mindennapi aranymondásokat, dramatizálták a heti történeteket, majd saját szavaikkal imádkoztak.
Az öt napos foglalkozásra 37 jelentkeztek be, de a hétvégéig a létszám elérte már negyvenes létszámot is. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának határozata alapján az egyházépítő keretből 366 eurót kaptak a szervezők a nyári tábor megszervezésére.
„Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni”, mert ez az az út, amit Isten nekünk készített, tövises, de a végén koronás lesz. Dönteni és menni Utána. Hálát adunk a jó Istennek az áldott gyermeki, őszinte szívekért, akik az evangéliumot hallották. Bízunk abban, hogy növendékeink egyházközségünkben szolgálni tudják azt az Urat, aki előttük megy, értük harcol, hogy útjuk teljes és áldott legyen. Igéje által ezt kínálja nekünk életünk minden napján: „Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben.” (2Sám 22,39) – számolt be a napközis táborról Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma
Fotó: Buza Zsolt
Az egyik csoport munka közbenA templombanKirándultunkKézműves foglalkozásÜgyességi játék

{iarelatednews articleid=”47768,47683,47362,47347″}