48937 1

Füleken még a harmincas években alakult meg az első cserkészcsapat. Napjainkban sokszínű tevékenységet fejtenek ki. A cserkészhagyományoknak megfelelő és követendő cselekedetről számolt be Bodolló Nikoletta a füleki 47. számú Koháry István cserkészcsapat tagja, aki elmondta, a füleki cserkészek még az elmúlt év decemberében meglátogatták a losonci „Amoret” krízis központot, ahol az ott gondozott gyerekkel találkoztak és játszottak velük. Sőt nagylelkű adományozóknak köszönhetően ruhákkal, játékokkal és élelemmel is meg tudták ajándékozni a szüleiktől elszakított gyermekeket.
A találkozón rájöttek arra is, hogy a gyerekeknek elsősorban nem is anyagiakra, de sokkal inkább emberi törődésre és szeretetre van szükségük. Akkor ötletként vetődött fel az, hogy: „Csináljunk nekik egy délutáni programot tele játékokkal, versenyekkel és különböző kézműves foglalkozásokkal, hisz nekik is szükségük van törődésre és szeretetre.”
Az ötletüket megértette a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és anyagilag járult hozzá annak megvalósításhoz. Szeptember 20-án tehát néhány füleki cserkész meglátogatta a központot és ott 16 gyermeknek szerzett egy örömteli játékos délutánt. A cserkészek bíznak abban, hogy a kapcsolat a továbbiakban is megmarad, élő marad, s lesz lehetősük arra, hogy hasonló délutánokon találkozzanak a gyerekekkel. Erre kötelezi őket a cserkészek mottója is: „Ahol tudsz, segíts!
A mai füleki cserkészcsapat elődje Füleken 1933-ban alakult meg. Kezdeményezője Páter Engelbert Péter, a fülekei ferencesek tagja volt, aki 1933. augusztus 10-én 12 fiúval alapította meg az első füleki cserkészcsapatot. 1936-ban épült fel a saját cserkészotthonuk, ahol még abban az évben már negyvennyolc cserkész tett fogadalmat. Ez egy kis, földszintes épület volt homlokzatán a „Cserkész otthon” felirattal. A Ferencesek Kolostora anyagilag és erkölcsileg is folyamatosan támogatta a tevékenységüket. 1949-ben az egyesületet országos szinten felszámolták.
1990-ben Sulyok Pál kezdte meg a füleki cserkészet újjászervezését. A II. Koháry István cserkészcsapat 1991 decemberében alakult meg, amikor 15 újonc tett fogadalmat. A csapatot hivatalosan 2002-ben avatták fel. Tagja lett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek.
A csapat folyamatosan „otthon” problémával küszködött, szervezetüket senki sem akarta huzamosabb időre befogadni. Ennek eredményeként 1998-ban a megszűnés veszélye fenyegette a csapatot, mert az őrsvezetők nem tudták hol megtartani az őrsi gyűléseket. A problémát ismét a ferences atyák oldották meg. A kolostor alsó szintjén biztosítottak számukra egy kétszobás helyiséget. Itt volt az otthonuk egészen 2005-ig, amíg egy állandó városi támogatással cserkészotthont nem kaptak a füleki Koháry István kúriában.
A csapatnak kb. 30 tagja van. A csapatot képzett tisztekből, segédtisztekből és őrsvezetőkből álló tisztikar vezeti. Őrsi foglalkozásaink hetente vannak megtartva, melyek célja a gyermekek testi és lelki fejlődése , cserkész tudás elsajátítása és a cserkészi életre való nevelés a 10 cserkésztörvény és fogadalom szellemében.

Puntigán József, Felvidék.ma
Fotó: archív
48937 248937 3

{iarelatednews articleid=”45841,40982,47514,44766″}