48838

Az adós védelmében foganatosított intézkedés csak azokra a 2014. június 1-je után kezdeményezett eljárásokra érvényes, amelyek esetében az adósság nem haladja meg a 2000 eurót – tudtuk meg a sme.sk tájékoztatása alapján.

Szlovákiában június 1-jén lépett hatályba a végrehajtási eljárás szabályainak módosítása, amely korlátozza az adóssal szemben a tartozás behajtását az általa birtokolt ingatlan eladásával. Mindez a fogyasztási hitelszerződésekből adódó tartozásokra is érvényes.
„Az adós állandó lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szolgáló ingatlan eladására vonatkozó korlátozás a végrehajtási eljárási szabályon belül éppen a fogyasztási hitelekkel kapcsolatos jogvitákból keletkezett. Az sem kizárt, hogy az adósok több, ún. „kisebb adósságot” is felhalmozzanak, viszont az említett védelemből az ilyen adósok kizárhatók” –  mondta Stanislava Kolesárová, a a Bírósági Végrehajtók Szlovákiai Kamarájának (SKE) szóvivője.
Az adós védelmében foganatosított intézkedés csak azokra a 2014. június 1-je után kezdeményezett eljárásokra vonatkozik, amelyek esetében az adósság nem haladja meg a 2000 eurót.
„Az olyan követeléseknél, amelyek összege nem haladja meg a 2000 eurót, a végrehajtó nem rendelkezhet az adós tulajdonában lévő, lakóhelyként vagy tartózkodási helykénbt szolgáló ingatlan felett” – erősítette meg Kolesárová.
Azt is hozzátette, hogy mindez nem vonatkozik az egyéb olyan ingatlanokra, mint a garázs, nyaraló, raktárhelyiség stb. Az említett ingatlanokra a végrehajtó ráteheti a kezét, s így kielégítheti a hitelezőnek az adósság behajtására vonatkozó igényét, legyen az bank, vagy nem banki intézmény”.
Előadódhat olyan helyzet, amikor az adós több olyan tartozást halmozott fel, amelyek egyenként nem érik el a 2000 eurót, viszont ezeket összeadva jóval magasabbr összegre rúg a tartozás. Az SKE szóvivője szerint, az ilyen adósra nem vonatkozik az említett jogszabályi védelem.
„A törvény kimondja, ha több olyan követelésről van szó, amelyek összege együttesen meghaladja a 2000 eurót, s az adós egyéb ingatlannal nem rendelkezik, a lakóhelyeként szolgáló ingatlan értékesítésére irányuló indítvánbyt a bíróság jóváhagyhatja. Az ingatlan értkesítésére irányuló indítványt az a bírósági végrehajtó terjesztheti be, amely elsőként jelentette be igényét a végrehajtási zálogjogra” –  egészítette ki a tájékoztatást Kolesárová.

sme nyomán HCS, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48702,47224,46157″}