49458 1

49458 1(Frissítve) A Felvidéken is megemlékeztek az 1956-os forradalomról. Több településen koszorúzással valamint kultúrműsorral tisztelegnek az ötvenhatos hősök emléke előtt. Többek közt Dunaszerdahelyen, Ipolyságon, Komáromban, Somorján, Kassán és Szepsiben rendeztek október 23-án emlékestet.
Az október 23-án kirobbant forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Magyar nemzet a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcot 56′ októberében. Mindez október 23-án a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, s a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 11-én.
Felvidék több településén már lezajlottak a megemlékezések.
Pozsonyban az 1956-os magyar forradalom évfordulója alkalmából dr. Balogh Csaba és neje, dr. Hetey Ágota október 21-én adott ünnepi fogadást, mely egyben búcsú is volt. Magyarország pozsonyi nagykövetének megbízatási ideje november 10-én lejár. Erről bővebben ITT>>> olvashatnak.
49458 nagykaposA Nagykürtösi járásban található Kóvár községben a Regnum Marianum Imakilenced 4. állomásán emlékeztek október 19-én a forradalom áldozataira. Szerdán, október 22-én Sárospatakon portálunk tudósítója, Balassa Zoltán tartott előadást 56 csehszlovákiai visszhangjáról.
Ugyancsak szerdán emlékeztek meg a hősökre Nagykaposon. A Magyar Közösségi Házban tartotta meg közös megemlékező rendezvényét a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete és Hidaskürti Magán Szakközépiskola. (Varga Tibor felvétele)

Október 23-án is számtalan felvidéki magyar közösség emlékezett 56 hőseire.
Dunaszerdahelyen 16 órakor kezdődött a megemlékezés. Az 1956-os forradalom 58. évfordulójának városi ünnepségén közreműködött az Aranymetszés verséneklő együttes. A hideg, és a nagy szél ellenére körülbelül száz megemlékező gyűlt össze az 1956-os emlékműnél.
A megemlékezést a város polgármestere, Hájos Zoltán kezdte. A Városi Önkormányzat és a saját nevében köszöntötte a megjelenteket: Venyercsan Pált, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének titkárát, Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét, Csicsai Gábor parlamenti képviselőt, Mons. Szakál Lászlót, Görözdi Zsolt református lelkészt, a megjelent képviselőket, a helyi intézmények vezetőit, igazgatóit.
Felidézte a forradalom részleteit, majd elmondta, hogy a huszonegyedik században is vannak olyan országok, ahol nincs demokrácia. Ezt az államformát a szocializmusban születettek jobban megbecsülik, mint a fiatalság. Kiemelte, sok helyen emberi jogokat sértenek meg naponta, tárgyalás nélkül börtönöznek be és végeznek ki tömegeket. Elmondta, hogy bízik benne és hiszi, hogy együtt egy igazságos önigazgatást tudunk létrehozni, és azt meg is tudjuk tartani.
Őt követte Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Szigetköz szülötte a csallóközieket, dunaszerdahelyieket mint szomszédot köszöntötte. Elmondta, hogy 56 slágere a „Bárhogy lesz, úgy lesz” volt, de akkor az ifjúság azt mondta, hogy ne legyen akárhogy. A tizen- és huszonévesek leckét adtak a világ legnagyobb hadseregének, hogy bár a tankok, fegyverek, katonák megszámlálhatóak, de a lelkesedésnek nincs mértékegysége.
Megmutatták, hogy a magyar nemzet képes történelmének heroikus fejezeteit megismételni, és legyőzetve is győzni. A huszonegyedik században megszűnni látszik a nemzeti tudat, identitás, de ez csak látszat, identitástudatukat a nemzedékek újrafogalmazzák. A fiataloknak azt üzente, hogy a dolgok újragondolása mindig rájuk vár, új sorshoz új erő kell.
A magyar öntudatot, életet nem foltozni kell, hanem belülről tatarozni. A magyarság nem mennyiségi, hanem minőségi jelző. Megkülönböztet és felemel. Széchenyi szerint a magyar a legigazabb, legbecsületesebb nép. Olyan ember szavait idézte, aki tizenévesen meggyőződéses marxista volt, majd huszonkilenc évesen a Pesten átélt események hatására szakított a kommunizmussal, és a lengyel ellenzék vezére lett: „Az én Budapestemen mindig október vége van.” Albert Camus szavaival búcsúzott: „A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.”
Az Aranymetszet verséneklő együttes előadta Váci Mihály Nem elég, Petőfi Sándor Föltámadott a tenger és Bródy Sándor Ha én rózsa volnék című művét. Ezután következett a koszorúzás.
A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzat és a Városi Hivatal koszorúját Hájos Zoltán polgármester és A. Szabó László alpolgármester helyezték el. Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége nevében Venyercsan Pál koszorúzott. Koszorúzott még a Magyar Közösség Pártjának Országos Elnöksége, Mikóczy Zoltán, a Magyar Közösség Pártja Kerületi Tanácsának elnöke, az MKP Járási Elnöksége, az MKP Városi alapszervezete, a Most-Híd Párt nevében Csicsai Gábor parlamenti képviselő, a dunaszerdahelyi Most-Híd Klub képviseletében Németh Tibor és Kucsera Tamás, a Református Egyház és a Kálvin Polgári Társulás nevében Görözdi Zsolt, Tok Tünde és Virág Szilvia lelkészek.
Továbbá elhelyezte a koszorúját a Római Katolikus Egyház és a Bíró Márton Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Csemadok Területi Választmánya, a Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola, a Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola,a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola és a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség Területi Választmánya nevében Masszi János és Balogh Szilveszter, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium nevében Tóth Ildikó tanárnő és diákjai, a PÁZMANEUM Polgári Társulás és a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 nevében Iván Péter és Masszi János, a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Vitézi Rend Felvidéki Törzsszékének nevében Nagy Frigyes és Varga Olivér. (Szabó Mária)
A képek a dunaszerdahelyi megemlékezésről megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>.

Ipolyságon a hagyományokat követve, idén is a köztemetőben kezdődött el a megemlékezés. A Megbékélés Kapujánál Oros Zoltán, az MKP polgármesterjelöltje mondta el az ünnepi beszédet.
Oros hangsúlyozta: a magyarok számára több mint egy évezred sorsfordító eseményei és személyiségei nyújtják az értékes s követendő példákat.  „1956 hőseinek veressége csak fizikai volt, csak ideiglenes. A verességben eleve benne volt a győzelem csírája. A csíra a nyolcvanas években nőni kezdet, s 89-ben a felszínre tört. E csíra a múlt gyökereiből táplálkozik. 56’ eszméi és tapasztalatai a legerősebb gyökerek közé tartozik” – hangzott el a megemlékezésen. Hozzátette, az ünneplő közösség tanulságot tesz arról, hogy a jövő csírájának mi magunk vagyunk a kertészei.  
A beszéde követően a helyi magyar szervezetek és intézmények helyezték el a tisztelet koszorúit.
Ezt követően a Menora Saag Centrum Artis udvarán található MyHont Caféban folytatódott a rendezvény. Itt a honti Vödrös Attila várta eszmecserére az emlékezőket. A késő délutáni rendezvényen felvázolták az októberi eseményeket, s azok hatásait a felvidéki magyarságra nézve. Emellett személyes emlékek is terítékre kerültek.
A megemlékezést az MKP, a Csemadok, és a Via Nova ICs helyi alapszervezetei közösen szervezték meg a 27. Szent Imre Cserkészcsapattal. (PP)
A képek az ipolysági eseményről megtekinthetők a Képgalériában ITT>.

17 órai kezdettel szervezték meg az ünnepi rendezvényt. Az MKP Komáromi Helyi Szervezete valamint az MKP Komáromi Járási Elnöksége gyertyás megemlékezést tartott a volt pártház előtt. Beszédet Czíria Attila polgármesterjelölt mondott.
Helyszínéül a Petőfi utcai volt szovjet pártház épületét választották, amely szimbolikus jelentőséggel bír. Czíria Attila, az MKP polgármesterjelöltje történelmi visszatekintésében elmondta, hogy közel 60 év távlatából a forradalomban résztvevők vállalkozása a mai szemmel lehetetlenségnek tűnik. Mégis belevágtak, mégis megtették, úgy gondolták fel kell vállalniuk, mert emberségük, hazaszeretetük, szabadságvágyuk nagyobb volt annál, minthogy saját életüket féltsék. Vállalták, hogy szembeszegülnek a kor legnagyobb hadseregével, a kor legerősebb hatalmával, ideológiájával. Noha harcuk bukásra volt ítélve, mégis megtették.
„Ezekre az emberekre emlékezünk október 23-án, ezek az emberek állták az idő sarát. 1956-nak három fontos üzenete van: szabadság utáni vágy, a függetlenség fontossága és a hazaszeretet hangsúlyozása” – mondta Czíria Attila.
49458 komárom„Emellett fontos még a nemzet egysége, ezért legyen bennünk a jövőbe vetett hit, remény és tekintsünk úgy a múltra, hogy az erőt adjon valamennyiünknek. Hangsúlyozta: „mindenképpen fontos, hogy 1956 üzenetét továbbvigyük a jövőbe is, hiszen egy egészséges társadalomnak, nemzetnek szüksége van a hősökre. Az ilyen felvállalásokban van a nemzet megtartó ereje. 1956 őszén egy nép azt mondta, elég volt.
Mutassuk meg 2014-ben is ’56 virtusát: összefogva építsük fel a várost, amelyet dicső elődeink megálmodtak. Hányatott sorsukra, megtört életükre az lesz majd az igazi gyógyír, ha látják ideáik végső beteljesülését. Így lesznek a legyőzöttekből győzők, így lesz az elnyomó hatalom hálátlanságából egy bölcs nemzet hálája. Isten éltesse Komárom városát!” – fejezte be ünnepi beszédét. Ezt követően meggyújtották az emlékezés mécseseit. (SZE)

A Pozsonyi Casinoban filmvetítéssel emlékeznek az októberi eseményre. Frideczky János, a Casino elnöke, történelmi visszatekintést nyújtott a Casino tagjainak az 1956-os magyarországi szabadságharc kitöréséről és előzményeiről. Ezután levetítette azt az eredetileg német nyelvű dokumentumfilmet, amelyet Erdélyi István, magyarországi filmproducer készített hiteles dokumentumok alapján. Erdélyi István 1945 után hagyta el Magyarországot és Münchenben telepedett le.
Somorján 18 órakor kezdődő megemlékezésen a helyi Corvin Mátyás Alapiskola diákjai léptek fel. Az est ünnepi szónoka Kovács László gimnázium tanár volt.
Kassán Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország kassai főkonzulja adott fogadást a nemzeti ünnep alkalmából. A Művészetek Házában tartott megemlékezésen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet. Erről bővebben ITT> olvashatnak.
Az MKP Szepsiben tartotta meg ünnepi megemlékezését. A helyi római katolikus templomban 18 órai kezdettel Mága Zoltán és az Ymiso Kamarazenekar adott koncertet. Berényi József, az MKP elnöke mondta az ünnepi beszédet.

49458x

Beszédében kiemelte: az 1956-os forradalom megmutatta, hogy a szabadságért mindig van értelme szót emelni, és áldozatokat vállalni.
“Volt értelme 1956 áldozatainak, mert a rendszer nem tudta megőrizni addigi jellegét és nem folytathatta azt, amit szeretett volna” – mutatott rá Berényi. Hozzátette: 1956 üzenete a felvidéki magyarság számára az, hogy van értelme szabadságáért, önmaga megmaradásáért küzdenie.
“A szabadság ott kezdődik ahol a félelem véget ér” – idézte beszédében Bibó István szavait az MKP elnöke. Hozzáfűzte: a felvidéki magyarság pedig akkor lesz szabad, ha a hatalom majd nem azt keresi, hogy miképpen vegye el tőle szabadságjogait, addig pedig különösen fontos, hogy 1956 továbbra is erőt adjon a közösségnek, s bizonyítsa, hogy érdemes és jó magyarnak lenni.
Berényi rámutatott: 1956 azért is rendkívüli jelentőségű volt a magyar nép számára, mert azzal a magyarság ismét kivívta a világ tiszteletét és “tisztára mosta magát az utolsó csatlós” szerepéből, amelyet a második világháború után kényszerítettek rá. Berényi felidézte a forradalom őszének eseményeit, majd rámutatott: 1956-ban a világ úgy döntött, hogy Magyarország ott és abban a rendszerben kell, hogy maradjon, ahol van, hiszen a forradalom nem kapott segítséget.
“A tanulság számunkra az, hogy mindig csak önmagunkra számíthatunk, akkor segítenek nekünk igazán, ha ez nem jár túl nagy áldozatokkal” – hangoztatta Berényi József. Hozzátette: ennek tanulsága a felvidéki magyarok számára az, hogy a helyi közösségnek is elsősorban önmagát kell erősítenie. “Keresni kell az egymáshoz vezető utakat, nem a megosztás a megoldás számunkra, hanem az összefogás és a közös megoldások keresése” – szögezte le az MKP politikusa. (ST) Bővebben ITT>>> olvashatnak az rendezvényről.

Országszerte a hét hátralévő napjaiban is tartanak még 56-os megemlékezéseket. Így Hegysúron is , ahol október 24-én, pénteken kerül sor a tisztelgő programra. A Csemadok Hegysúri Alapszervezete (Szenci járás) szervezésében valósul meg az “Emlékezés az 1956-os forradalomra” című rendezvény 19 órai kezdettel a házasságkötő teremben. Vetítéssel összekötött előadást tart Baráth Gábor, történész. Bővebben az Eseménynaptárunkban ITT>.
A Via Nova ICS sajószentkirályi alapszervezete (Rimaszombati járás) október 24-én, pénteken 18.00 órára a helyi barokk kastély udvarán emlékezik. Bővebben az Eseménynaptárunkban ITT>
Érsekújváron az ünnepi megemlékezés egy nemes ügy pártfogásával párosul, melyre október 25-én kerül sor. Az Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom hőseire elnevezésű megemlékező program bevétele a gróf Esterházy János érsekújvári emlékművének a felállítását szolgálja. Bővebben az Eseménynaptárunkban ITT>.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”49414,49413,49491″}