50123

Megjelent a Pázmaneum Társulás által a 2015-ös évre kiadott Regnum Marianum Kalendárium, amely már megrendelhető a Társulás elérhetőségein.

“Szűz Máriát mi, katolikusok sok gyönyörű jelzővel szólítjuk meg, amikor fohászkodunk hozzá: Istenanya, Szent Szűz, Istenszülő, Szeplőtelen Fogantatás. Nekünk, magyaroknak azonban a legkedvesebb Mária-megszólításunk ez: Magyarok Nagyasszonya. Ezt a megszólítást nemzeti történelmünk jeles eseményei alapozzák meg.
1038. augusztus 15-én halt meg Szt. István, koronáját és országát Isten Anyja, Mária oltalmába ajánlotta. Az, hogy a magyar nemzet ezer éve megmaradt, annak a bizonysága, hogy a Szűzanya ezt elfogadta. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk, magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint, s mi is megkülönböztetett tisztelettel fordulunk közbenjárásáért. 2015-ben a nagy Mária-tisztelő, Mindszenty József bíboros halálának 40. évfordulójára is emlékezünk, elmélkedéseit megtalálhatjuk a kalendárium egyes hónapjainál. Bízom benne, hogy ennek a kiadványnak a gondolatai hatékony segítséget nyújtanak majd Mindszenty bíboros és a magyar hitvallók életpéldájának követéséhez!” – írja Dr. Karaffa János a Pázmaneum Társulás elnöke.
A naptár mellett olvasható benne többek közt a Mindszenty-szoborról a veszprémi érseki palotában, Mindszenty bíboros boldoggá avatásának jelenlegi állásáról. Farkas Zsolt a misebor készítéséről és történetéről ír. Schmatovich János a Boldogasszony-élményről, Boldog IV. Károly királyunkról értekezik. Pintér Zoltán: Életünk focipályája és Fohász felvidéki népünkért, Hőseink emlékére, Elsős lesz a gyerek, Énekfohász népünkért, Isten levele, Vasárnap dicsérete címen közöl írásokat.
A kalendárium ára: 2,50 euro/db. Nagyobb megrendelés esetén kedvezményt biztosítanak. Elérhetőségek: Postai cím: Fő utca (Hlavná u.) 47/22, 929 01 Dunaszerdahely-Dunajská Streda, telefon: 00421-31-552 90 43, maroktelefon: 00421-905-826 185, e-mail: pazmaneum@stonline.sk.

Felvidék.ma