50420

Egri csillagos Gárdonyi Gézánk Karácsonyi énekének klasszikus mértékű szép versével indul a Magyar Református Presbiteri Szövetség karácsonyi lapja. A gazdag tartalmú, 24 oldalas újságban biztosan mindenki talál magának olvasnivalót. A nyitó és a záró oldal színes fotói ünnepi ragyogással keretezik a szöveges mondanivalót. Újdonságként, szerény meglepetésként hat oldal tetején olvashatunk karácsonyhírnökként Igéket és énekvers sorokat. Isten ajándékáról, Jézus Krisztusról ad igei tanítást a vezércikk (Dr. Viczián Miklós), néhány további vers (Mint hópihe Füle Lajostól, A szeretet fényhídján Molnár Jakabtól, Karácsonyi kérések Horst Orphaltól Túrmezei Erzsébet fordításában), pár ünnepi gondolat is a Megváltót köszönti (F. von Bodelschwinghtől, Nagy Leótól, Augustinustól), ugyanígy a halleluja-ének (Miért hogy Ő…), és a karácsonyi erdélyi ima is. A jászolbölcső előtti leborulás öröméről szól a lapelőd Magyar Presbiter 1947. évi karácsonyi rovatcikke (A kegyelemmel megerősített szív címmel Dr. Kis Domokos Dánieltől). Karácsony és a húsvét összetartozására, bő áldást osztó egységére hívja fel a figyelmet A zsenge Isten-Gyermektől a feltámadottak zsengéjéig c. írásában a felelős szerkesztő, dr. Békefy Lajos. Megtudjuk, hogy Kálvin nem karácsonyt, hanem Urunk születésnapját ünnepelte Genfben a polgárokkal, s hogy a félelem, hatalomféltés hajtotta Heródest a gyermekgyilkosságig (Heródes nyugtalansága Dr. Győri Istvántól). Az ünnepi hódolás mellett kétségtelenül a leghangsúlyosabb témája a karácsonyi számnak a kárpát-medencei presbiteri szövetségek közötti együttműködési megállapodás megkötése, köszöntése és közhírré tétele. Múltunkkal a jövőbe címen számol be dr. Szilágyi Sándor főtitkár a sárospataki konferenciáról, mely a bodrogkeresztúri konvent 280. évfordulójáért adott hálát. Patakon egyúttal ekkor történt meg a megállapodás aláírása is, aminek szövegét, kiegészítve az aláírók nevével és az egyháztestek címereivel, a záró oldalon tekinthetjük meg. Az alkalmon mondott elgondolkodtató köszöntő beszédet Fekete Vince, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség mb. elnöke, amit teljes terjedelmében közöl a lap. Az értékes rovatok új információkkal gazdagítanak, így az Azt olvastam a Bibliában 19. része (Dr. Papp Vilmos), az Apropó Augustinus gondolatainak aktualizálásával (Apostagi Zoltán), a Nyitott szemmel a „másság” kérdéskörével (Kövespataki László). A Presbiter könyvespolcára rovatban Czirmayné Kocsis Róza „Az Úrnak szolgái” c. könyvéről ír Gyulai Sándor. A Sorsok – énekeink hátterében harmadik részében Szenczi Molnár Albertet jeleníti meg Papp Vilmos. Az interjú rovatban Dr. Arday András csengeri főorvossal, világi tisztségekben talentumait másokért kamatoztató presbiterrel beszélget Farkas Márta Gyógyítani testet-lelket címmel. Ugyancsak testi-lelki rendellenességekről volt szó a Velencén tartott presbiteri konferencián. Megtudjuk, hogy a felvidéki Tornagörgőn rendezték meg Szlovákiában első ízben a presbiterképzést regionális keretben. Pár száz kilométerrel délebbre, Hídalmáson a királyhágó-melléki presbiteri szövetség felelősei tartották évi összegezésüket, az érmelléki Albison pedig a presbiterek feladatairól cseréltek véleményt a gyülekezeti tisztségviselők. Mindkét tudósítást Tóth Zsigmond, királyhágó-melléki PSZ ügyvezető elnök, sajtóreferens küldte. A tudósításokat fotók is színezik. A pécs-kertvárosi alkalmon baranyai presbiterek számoltak be örömeikről, gondjaikról. Hódmezővásárhelyt a csongrádi presbitereknek tartott találkozón két izgalmas témát dolgoztak fel a jelenlévők: a természettudomány és vallás kapcsolatát, valamint a tiszántúli egyházkerületet foglalkoztató mai problémákról és a kibontakozásról beszélgettek. Jellegében sajátos és értékes nyíregyházi alkalomról írt olvasói levelében Kósáné dr. Oláh Julianna, aki a magas szintű pedagógus konferenciáról számolt be.
A Szövetség elnöke, D. h. c. Szabó Dániel nagy ívű írásában a Keresztyén Civil Szervezetek 10. Országos Fórumán, a Parlamentben elhangzott izgalmas előadásokhoz fűz igei gondolatokat „A bizonyságtétel – martüria – ajándéka és hatalma” címmel. A Szövetség Missziói Bizottságának munkájáról ad jelentést kritikusan dr. Viczián Miklós missziói titkár; dr. Szilágyi Sándor főtitkár pedig beszámol az elnökségi ülésről és közli a határozatokat. A Szövetségünk élete c. rovatban három és fél hónap eseményeiről naptárszerűen tájékoztat Váczi Gábor titkár. Hálaadó emlékezést tartottak a szabolcsi Őrben, Bittó Zoltán egykor ott szolgált, korábban nagyváradi lelkészről, aki megírta az egyházközség történetét, amit családja segített megjelentetni. A királyhágó-melléki nőszövetség nemrég kiadott imagyűjteményéből olvashatunk egy előretekintő imát 2015-re. Hollandiai szerzőnk, Knolné Tüski Gabi Ádventi ötpercese arra emlékeztet, mire van, kellene legyen még időnk az ünnep felé rohanó készülődésben. Felvidéktől Erdélyig, Királyhágó-melléktől Hollandiáig, Sárospataktól Hídalmásig pásztázhat lelki tekintetünk a Presbiter karácsonyi száma segítségével. És még magasabbra, az Isten-Gyermek köszöntéséig, az Általa és Benne megőrzött múltra és a lehetséges magyar presbiteri jövendőre. Ezt a távlatos, tér-időket átfogó, Isten Lelke által ajándékozott gazdag lelki látást köszönjük meg a testté lett Igének, Megváltó Urunknak, Aki ezen a karácsonyon is – a lap sok-sok lelki érintése útján – újra beköltözik szívünkbe. „Boldog ember, aki fel tudja ajánlani Neki bűnös szívét” – olvassuk az egyik cikkben. Legyen így áldott, Krisztus-találkozással, felajánlásokkal gazdagított karácsonya a Presbiter olvasóinak!

DrBL, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47892,44368,47382″}