50561

Jóka falu hagyományos táncai
A könyv Jóka falu hagyományos táncaival és táncéletével kapcsolatos szokásokkal foglalkozik. Felvázolja a falu történetét, a táncok folyamatát és az adott kutatások történetét. A kutatások alkalmával a helyi hagyományőrző tánccsoportok megalakulását és tevékenységét is számba vették. A kötet áttekintést nyújt Mátyusföld hagyományos táncairól. A verbunkon, a pásztortáncon, a dudatáncon és a csárdásokon túl a hagyományos táncok közé tartoznak a polgári táncok is.
Mindemellett három beszélgetés olvasható a helybeliekkel folytatott tánccéletről, táncos szokásokról. A könyv a jókai táncok szöveges és kinetogramos formában közreadott lejegyzéseit tartalmazza a kísérőzenék kottáival.
A tánckészlet teljességéhez hozzá tartozik a gyermekjátékok gyűjteménye, ezért Bors Éva gyűjtéséből olvashatunk rövid válogatást.
A könyvben közölt tánc-és zenei anyag feltárása, gyűjtése és a gyűjtemények gondozása sok ember többéves kutató és rendszerező munkájának eredménye. A kihalófélben lévő táncok megőrzésének érdeme elsősorban a helyi hagyományőrző táncosoké és zenészeké, akiknek köszönhetően e táncokat még ma is újabb generációk tanulhatják meg.
A táncközlések elsősorban a kötött szerkezetű polgári társastáncokról adnak pontos képet.
A táncok gyűjtésének feltárását Görföl Jenő kezdeményezte.
A helybeli tánchagyományt feltáró kezdeményezést Czingel László, Quittner János és Takács András folytatta, majd a fellelt táncokat a Bertóké verbunkot és az elnépiesedett polgári táncosokat filmre is vették. A gyűjtés során megalakult a jókai hagyományőrző tánccsoport.
A jókai hagyományos táncok közé sorolhatók: női táncok, eszközös táncok, üveges verbunk, kendőstánc, játékos seprőstánc, Bertóké verbunk, kozáktánc, csárdások, sottis, mazur, sétapolka.
De hogy mi is az a Bertóké verbunk, amire a könyv címe is utal? A Bertóké verbunkot félkörben állva adják elő, először helyben táncolással, majd rugózó térdhajlítással guggolással ötvözik. Ritkán megfordulnak a tengelyük körül, majd érintő-lengő, dobogó lépéseket járnak tapsos motívumokkal. Rendszerint csárdással folytatódik.
Felvidék.ma