50473

Megjelent Strba Sándor Pátria-díjas helytörténész legújabb könyve „Érsekújvár” címen, amelyben szülővárosa történelmét mutatja be a letelepedés első nyomaitól a vár lebontásáig.
A 288 oldalas könyv történelmi eseményekben gazdag korszakot ölel fel a 12. századi négy koraközépkori településtől tárgyalva egészen 1724-ig, a vár lebontásáig.
A szerző fontosnak tartotta, hogy néhány helytelen megállapítást, amik eddig a köztudatban voltak, helyreigazítson. Így van ez például Lipótvár felépítésével kapcsolatoson, melyet állítólag a lebontott újvári vár köveiből építették fel 1724 után. Mindez tévedés, ugyanis Lipótvárát még 1669-ben felépítették és átadták.
Hasonló jellegű könyv Érsekújvárról utoljára 1932-ben jelent meg Haiczl Kálmán szőgyéni plébános tollából. Nagy értéke, hogy a szerző tudott latinul és átkutatta az esztergomi levéltárat. „A művét alapirodalomnak tekintem” – fogalmazta meg Strba Sándor.
Ez a legújabb helytörténeti kiadvány olyan hiányos részleteket foltoz be, mint a török pasák, vagy a várkapitányok teljes névsora. A vár méretei is fel vannak tüntetve a ma használatos mértékegységben. A szerző elsőként ír a Léki vár – ahogy a köznyelvben az első várat nevezték – építészéről is.
„25 év gyűjtőmunkája ez a könyv. Három éven át sokszor napi 10-12 órát dolgoztam a megszületésén. A könyvben 330 jegyzet található, és a felhasznált irodalom száma 130. Megfogadtam, hogy egy mondatot sem írok át más könyvből úgy, hogy ne tüntessem fel a forrást” – magyarázta a szerző.
A történelmi események mellett a szerző kitér a várban élők mindennapi életére, az egykori intézményekre. Megtudhatjuk a lakosság vallási és nemzetiségi összetételét is.
A szerző és felesége Strba Katalin 2006-ban írt könyve „Érsekújvár az irodalom tükrében” érsekújvári legendák, mondák címen nagy sikert aratott és gyorsan el is fogyott. A legújabb könyvébe belekomponálta a török kor és Rákóczi idejéből származó mondákat is.
Az egykori egyházi és világi – közülük némely még ma is megtalálható – műemlékek története sem maradt ki a kötetből. Az igényes kivitelezésű könyvben 64 metszet és kép is található. Ráadásul magyar-török miniszótár segít megérteni egy meghatározó korszak szakkifejezéseit
A szerző 12. könyve magánkiadásban jelent meg támogatók segítségével. Ez a hiányt pótló könyv nem hiányozhat egyetlen érsekújvári család könyvespolcáról sem! A szerző azt is elárulta, hogy már dolgoznak a könyv szlovák fordításán, ami minden bizonnyal jövőre jelenik meg.
Ando Krisztina, Felvidék.ma
50473 150473 2