Eskütétel

A református Zsinat IX. ülésszakának alakuló ülését Rimaszombatban tartotta. Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok, valamint helyetteseik letették a hivatali esküt.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata alakuló ülésének nyitó istentiszteletére január 17-én 11.00 órakor került sor a rimaszombati református templomban.
Az ünnepséget az egyházi méltóságok és küldöttségek mellett megtisztelte jelenlétével többek közt Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja, Csáky Pál EP-képviselő, Šimko József, Rimaszombat város polgármestere.
Az ünnepi istentisztelet Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor, zsinati tag magyar-szlovák-német nyelvű fohászával és köszöntésével kezdődött. Az énekek után Fazekas László püspök szolgált magyar majd szlovák nyelvű igehirdetéssel a Zsolt 90,1–17 versei alapján.

Fazekas László püspökként az imádság fontosságáról szólt. “Gyakorlatra, rutinra sort lehet tenni az évek során, de ez vajmi kevés. Egyedül az segít, ha Isten segít. (…) A tapasztalat azt mutatja, ha az ember Istennel jár, akkor feladatot kap, kötelességei lesznek, amit teljesítenie kell. Isten jogot formál erre a világra, s azt akarja, hogy mindenki éljen, s az igazság ismeretére mindenki eljusson” – mondta.
Fazekas LászlóKifejtette, az ember élete az imádságban a fűhöz van hasonlítva. Életünk sok gyümölcsöt teremhet akkor, ha bölcs szívhez jutunk. “Amikor valakinek nagy terheket kell hordoznia, döntéseket kell hoznia, akkor ezt a bölcs szívet kéri Istentől. Ragaszkodnunk kell az Isten által kirajzolt igazságokhoz” – tette hozzá.
Fel kell készülni arra, hogy az elkövetkezendő időszakban komoly harc fog folyni az igazság és igazságtalanság között. Sok mindenki jogot követel magának, s nekünk tudnunk kell, hogy hol a helyünk. “Ha Istenre figyelek, akkor egyértelműen az élet útján kell járnunk. Kérnünk kell, hogy felismerve a hamisságot, azt elvessük. Ragaszkodni fogunk az Isten igazságához” – zárta gondolatait.

Az igei üzenet után a már második ciklusukat töltő Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2009-ben megválasztott püspöke iktatta be tisztségükbe és mondott imát szolgálatukért.
A beiktatott tisztségviselők szolgálatára az egyházmegyék esperesei, illetve helyetteseik és az ünnepségen jelen lévő Kárpát-medencei magyar református püspökök – dr. Erdélyi Géza, Fekete Károly, Csűry István, Zán Fábián Sándor, Csáti Szabó Lajos, Halász Béla –, valamint Miloš Klátik, Slavomír Sabol és Milan Krivda evangélikus püspökök adtak áldást.
A gyülekezet a Megáldjon Téged az Isten éneket énekelte az ünnepi aktus után. Majd további eskütételek következtek.

Nagy Ákos Róbert esperes áldásaGéresi Róbert magyar és Ján Semjan szlovák püspök-helyettesek, valamint Porubán Ferenc magyar és Július Kováč szlovák főgondnokhelyettes Fazekas László újonnan beiktatott püspök vezetésével mondták el az esküt.
A Zsinati Elnökség hat évre megválasztott és beiktatott tagjait a Gömöri Református Egyházmegye lelkészeinek kórusa köszöntötte énekkel. A kórust Nt. Szarvas Erzsébet vezette. A szolgálalati területre és a személyes elcsendesedésre Isten élő lelke jöjj és Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem című egyházi énekét adták elő. Utóbbit Süll Kinga dolgozta fel és ajánlotta a Gömöri Református Egyházmegye kórusának.

Az eskütétel és énekek után a köszöntők következtek.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület elmúlt évben megválasztott püspöke kiemelte, hogy imádkozva és dolgozva van értelme kereszténynek maradni. Elmondta, hogy február 6-án a debreceni éves jótékonysági eseményük ismét Rimaszombat felé fordul, segítséget akarnak adni a Tompa Mihály Református Gimnáziumnak.

Gömöri Lelkészek KórusaCsűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a Jó az idejében elmondott szó igével köszöntötte a tisztségviselőket. “Nehéz sorsa van a keresztény embernek, sokszor a környezetünkben is megkérdőjelezik az egyház szolgálatát. Az egyházi vezetők a közjónak a szolgálatában állnak, ezt Istentől kapott lehetőséggel és kötelességgel kell megélniük” – mondta. Felmerül, hogy de hogyan? Az erre adott válaszként elmondta, hogy ennek módja az idején mondott szó, mely a közösséget fogja építeni. Minden imádság épít bennünket, de környezetünket is, mert mi idejében akarjuk elmondani, ha gond van, hogy a gond múljon” – fogalmazott.

A továbbiakban szlovákul mondott köszöntőt dr. Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház püspöke és dr. Ján Juran, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma Egyházi Osztályának igazgatója. Mindketten a példaértékű és korrekt együttműködést emelték ki.

Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka a Magyar Református Egyház nevében szólt. Az örök erőforrást helyezte a megválasztott tisztségviselők szívére. “A most megígért hűséget, elkötelezettséget, szilárdságot már megtapasztalhattam tőletek” – mondta. Majd arra kért minden gyülekezeti tagot, hogy a vezetőket hordozzák imádságban, mely kellő erőt ad majd.

Thomas Fender a német református egyház nevében és a Diakonisches Werk képviseletében mondott beszédet. “Az egyháznak mindig tiszta igét kell hirdetnie, világossá kell tennie ezt a világot. Ez csak akkor lehetséges, ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus a mi urunk az, aki összegyűjt bennünket” – mondta, majd Isten gazdag áldását kérte.

A köszöntőket vitéz Farkas Gáspár, a Komáromi Református Egyházközség gondnoka zárta.Fekete Vince

Fekete Vince főgondok megköszönte a velük megosztott gondolatokat és áldást, megköszönte a résztvevőknek, hogy osztoztak az örömükben. Köszönetet mondott az egyházközségeknek is a szavazásokon kinyilvánított bizalomért. A püspök és főgondok hálájuk jeléül feleségeiknek egy-egy virágcsokrot adtak át.
Az Istentiszteletet Fazekas László püspök magyar, szlovák és német nyelvű áldásosztással fejezte be.
A Zsinat IX. ülésszakának első ülésének folytatását február 28-ra napolták el.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”48798,51197,50499″} Fotó: refgomor.sk