51330

A magyar kultúra napja alkalmából összeállított ankétunkban arra voltunk kíváncsiak, mit jelent a felvidéki magyar művészek és intézetvezetők számára a magyar kultúra. A Felvidék.ma kérdésére többek között fiatal grafikusművész, elismert festőművész, nagyvilágot látott hegedűművész válaszolt. Továbbá magyar intézmények vezetői is elmondták véleményüket.  Az alábbiakban a kérdésre adott válaszokat közöljük.

Méry Beáta grafikusművész, Somorja:

“A magyar kultúra számomra alapállás, anyatej, virágzó hajtás; a közösség nyelve, a világszemlélet, melyen keresztül a többi kultúrát is értelmezni, szemlélni tudom. A magyar kultúra gazdagsága, filozófiai mélysége, csodálatos, szövevényes összefüggő rendszere az arany múltban fakadó tiszta forrás, melyből merítünk és melyben megmerítkezünk: megtisztulhatunk és felüdülhetünk.
A művészet maga is a kultúrából fakad, és ha áthatja az életet, akkor az megtermékenyül szellemiekben: a magyar kultúra nyelve pedig ennek kiapadhatatlan inspirációs forrása és kincse. Kultúránk múltja és jelene a mi közös, mindennapi valóságunk: az összekötő közeg, élő, lüktető áramlás, melyet, ha ápolunk, a jelen virágaival színesíti hétköznapijainkat és adja meg az igazi esszenciát.”

Sztakó Zsolt író, költő, publicista, Somorja:
„A magyar kultúra számomra, hogy úgy mondjam, egzisztenciális kérdés is, hiszen ez tesz engem magyarrá. Liszt, Bartók, Kodály zenéjén, Jókai, Móricz, Mikszáth regényein, Petőfi, Arany, Ady, József Attila versein nőttem fel, és a többi kultúrhérosz tart meg magyarnak, akiknek a nevét itt nem sorolom fel, mert ez magában kitöltené a válaszomra adott keretet.
És természetesen a népköltészet, népzene! Ha valami európai nemzetté tesz minket, hát az a kultúránk, amely az európai potentátok közé emeli a magyarságot. Ha államférfi lennék /mert politikus az soha!/ a kultúrára alapoznám ennek a népnek a jövőjét, és ez szilárdabb alap lenne mindennél!”

Id. Reiter István hegedűművész, Pozsony:
„A magyar kultúra nekem mindent jelent. Ebből indulok ki gyerekkorom óta, és oda is térek vissza. Nagyon jó ezt a kultúrát gazdagítani egyéb más kultúrával. Megcsodálhattam azt, hogy a világirodalom nagyjainak gondolatai elérhetőek magyar nyelven, ezzel is gazdagítva a magyar kultúrát.
Vissza is tudjuk közvetíteni a világnak, a humanista szentjeink, a kultúra képviselői által. Számomra egy szent dolog a magyar kultúra.”

Kocsis Ernő festőművész, Komárom:
„A magyar kultúrán nőttem fel. Ezt képviselem egész életemben. Munkám során is foglalkoztam vele, mivel magyar kultúrát is oktattam az felvidéki egyetemeken. Nagyon sok barátot és ismerőst szereztem a magyar kultúra által. Festőkkel, zeneszerzőkkel, írókkal hozott össze a magyarságunk. Minden nap foglalkozok a magyar kultúrával. Írott formában is, hiszen két könyvem is megjelent az évek során.”

Kutak Adrienn keramikusművész, Ipolyság:
„A magyar kultúra napján a magyar közösségnek tudatosítania kell a magyar gyökerek ápolásának és megtartásának fontosságát. Ugyanakkor ez a nap nagyon jó alkalom arra, hogy a közösségért tevékenykedő művészeket díjazzuk. Elismerve a közösségépítő munkájukat.
Ekkor tudatosul az emberben, hogy az identitásunk magva a kultúrában, a magyar kultúrában rejlik. Ezt nem csupán a magyar közösségnek kell megértenie, hanem a velünk együtt élő más nemzetiségűeknek is.”

Gazdag József a Komáromi Szalon szervezője, Komárom
„Mint amikor a halat megkérdezik a vízről, és csodálkozva visszakérdez: víz? Milyen víz? Én sem szoktam definiálni magamban a „magyar kultúra” jelentését, mert evidencia számomra. Ebben élek, ez az otthonom. „Nem tudok én élni se, meghalni se nélküled immár”. Ez a Radnóti-verssor a magyar kultúra része? Az. S vajon Puskás visszahúzós csele? Az is. Farkas braziloknak lőtt gólja? Szintúgy.
Ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy semmilyen kultúra nem zárkózhat be önmagába, nem létezhet elszigetelten. Ezért az én értelmezésemben a magyar kultúra is egy közép-európai kultúra része, mint ahogy a magyar irodalom is a közép-európai irodalmi hagyományokba ágyazódik be, azokkal folytat párbeszédet. S ebbe az otthont jelentő hagyományba a legkedvesebb magyar íróimon – Kosztolányin, Márain, Mándyn, Mészölyön – kívül Kafka és Musil éppúgy beletartozik, mint Ladislav Fuks vagy Danilo Kiš. Így lesz teljes az otthon.“

Lovász Attila a Pátria Rádió igazgatója, Somorja
„ A magyar kultúra a mindennapjaimat jelenti. A magyar szellemi javak, a kultúra vizuális és hangzó elemei, a betűk, s az általuk közvetített értékek nap mint nap körülvesznek, ott vannak a szeretteimet körülvevő mindennapos használati tárgyakban, az általunk használt nyelvben, mindennapi konyhánkban. Ha van Magyar Kultúra Napja (márpedig van), akkor az nálam évente 365-ször van, s ezt mindig akkor érzékelem igazán, ha nyelvi és kulturális közegemen kívülre szólít egy-egy munka vagy csak egy kiruccanás. A magyar kultúra nélkül nem lennék az, aki vagyok, s a magyar kultúra fundámentoma nélkül nem tudnék  nyitott szemmel és szívvel kitekinteni mások szellemi és kulturális javaira.“

Pásztor Péter, Csonka Ákos, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51342,51333,51307,51255,51219,51123,50908″}