51478

Szülőföldem, szeretlek címmel harmadik alkalommal szervezi meg a honismereti vetélkedőjét a Limes – Anavum Regionális Honismereti Társulás. A jelentkezési határidő április 1.
A szervezők várják a régió diákjainak maximum háromfős csoportjait. Az érdeklődő csoportok iskola vagy civil szervezet képviseletében jelentkezhetnek a következő témakörökben:
1. Az I. vagy a II. világháború emlékei: leszármazottak elbeszélései,  tárgyi eszközök feltárása, dokumentumok bemutatása (levelek, tábori lapok, jegyzetek, fényképek, stb.), és a helyi emlékművek, emlékjelek, táblák bemutatása fotódokumentumon (statisztikai adatok ismertetése, hány halottja volt a falunak stb.), világháborús dalok, versek összegyűjtése.
2. Lengyel menekültek a régióban (Párkánytól – Zselízig): dokumentumok, elbeszélések és emlékjelek feltérképezése. (A II. világháborút és a lengyel menekültek áradatát átélt tanúk vagy leszármazottaik visszaemlékezései alapján). Minden faluban meg kell kérdezni, nem voltak-e lengyel menekültek a községben 1939. szeptember hónaptól, maradtak-e utódok a faluban?
A csapatok a választott témakört írásban, szóban avagy prezentációban mutatják majd be.
A jelentkező csapatok mind az írásos, mind a CD-n elkészített anyagot leadják az értékelő bizottságnak a vetélkedő napján. Az értékes anyagok egy későbbi időpontban írásban kiadásra kerülnek.
A honismereti vetélkedőre az alapiskolások nyolcadik és kilencedik osztályosait, valamint a középiskolák diákjait várják. Az érdeklődők április elsejéig jelentkezhetnek. A régiós vetélkedőre április folyamán kerül sor, melyre a jelentkezők meghívót kapnak.
„Bízunk abban, hogy iskoláink, civil szervezeteink, önkormányzataink is fontosnak tartják, hogy az utókor megismerje egy-egy falunak, a versenyzők lakóhelyének történetét, szokásait, és segítik az érdeklődő diákok igyekezetét. A régiónk megismerésével, fiataljainkkal együtt jobban megbecsüljük, megszeretjük szülőföldünk ama szegletét, amelyhez gyökereink kötnek és hűségünk kötelez” – nyilatkozta Dániel Erzsébet, a társulás elnöke.
Érdeklődők további információt a Pályázati listánkon találnak ITT>>>.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”33979,21596,33565″}