51197

A rimaszombati református templomban ünnepi istentisztelet keretében Csűry István királyhágómelléki püspök iktatja be újabb hat évre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt évben újraválasztott püspökét, Fazekas Lászlót és Fekete Vince főgondnokot. Az ünnepélyes beiktatásra január 17-én kerül sor. 

A IX. Zsinat alakuló ülésére több hazai és külföldi püspök is meghívást kapott. Az eseményeket a Reformata honlapon élőben is figyelemmel lehet kísérni.
Az ünnepi istentisztelet Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor, zsinati tag fohászával és köszöntésével kezdődik, majd az énekek után Fazekas László püspök szolgál igehirdetéssel a Zsolt 90,1–17 versei alapján. Az igei üzenet után a már második ciklusukat töltő Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2009-ben megválasztott püspöke iktatja be tisztségükbe, illetve veszi ki tőlük az esküt, majd hálaadó imádsággal zárja az ünnepi aktust. A beiktatott tisztségviselők szolgálatára az egyházmegyék esperesei, illetve helyetteseik és az ünnepségen jelen lévő Kárpát-medencei magyar református püspökök – dr. Erdélyi Géza, Fekete Károly, Csűri István, Zán Fábián Sándor, Csáti Szabó Lajos, Halász Béla –, valamint Miloš Klátik, Slavomír Sabol és Milan Krivda evangélikus püspökök mondanak áldást.

Ezt követően kerül sor Géresi Róbert magyar és Ján Semjan szlovák püspök-helyettesek, valamint Porubán Ferenc magyar és Július Kováč szlovák főgondnokhelyettes eskütételére. A Zsinati Elnökség hat évre megválasztott és beiktatott tagjait a Gömöri Református Egyházmegye lelkészeinek kórusa köszönti énekkel.
Az eskütétel után köszöntőt mond dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület elmúlt évben megválasztott püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, dr. Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház püspöke, dr. Ján Juran, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma Egyházi Osztályának vezetője, dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Thomas Fender a Diakonisches Werk képviseletében, valamint Farkas Gáspár, a Komáromi Református Egyházközség gondnoka.

Az istentisztelet után a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinatának első ülése 16.00 órakor folytatódik, amikor sor kerül a Zsinati Tanács és a Zsinat mellett működő bizottságok tagjainak a megválasztására, de szó lesz a lelkésztovábbképzők szervezéséről is.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43797,32777″}