501857

„A nyelv a ház a szavak” – olvashatjuk a Szemle februári számának egyik versében az egy éve elhunyt Borbély Szilárdra emlékezve. A szám elején tizenegy szerző verseit találja az olvasó, melyek virágokként fonódnak koszorúvá. A verskoszorú azonban nemcsak az emlékezet gesztusaként érdekes, de főként a Borbély-életmű sarkalatos pontjainak újrafogalmazása miatt. Nemcsak halotti koszorúról van szó tehát, de az életet ünneplő koszorúról is, mely a költő szövegeinek továbbélésében virágzik. (Szerzők: Csehy Zoltán, Korpa Tamás, Magolcsai Nagy Gábor, Tóth Kinga, Forgács Miklós, Kulcsár Ferenc, Bajtai András, Mizser Attila, Kukorelly Endre, Németh Zoltán, Szászi Zoltán)
Szászi Zoltán esszéje a Nincstelenek című regényben ábrázolt társadalmi és identitásbeli problémákat gondolja át az olvasó szubjektum szemszögéből: „… egy ugyanolyan, de mégse teljesen ugyanolyan világ, mint amilyenben én vagyok. S ott van egy ugyanolyan, de mégsem egészen ugyanolyan kisfiú. Hasonlítunk, de nem vagyunk azonosak.” – írja. A Halotti Pompa Haszid szekvenciáinak zsidó és/vagy keresztény motívumait elemzi a transztextualitás és a kabbala szempontjából Száz Pál: „A Szó halála: az Olvasás” c. tanulmánya. Nagy Csilla tanulmánya pedig a halál és a test képiségét vizsgálja A Testhez c. kötet Ódáiban.
A továbbiakban Fellinger Károly, illetve Markó Béla Rubens ihlette verseit, Koncsol László Hrabalhoz kötődő visszaemlékezését közli a lap, valamint Grendel Lajos Mészöly Miklós: Nyomozás c. ciklusáról szóló esszéjét.
Krusovszky Dénes: A fiúk országa c. prózakötetéről közöl kritikát Malek Ízisz A férfivá válás allegóriái címmel. Lanczkor Gábor az utazást, határátlépést tematizáló új könyvéről, a Folyamistenről Szabó Lovas Emőke, Egressy Zoltán regényéről (Százezer eperfa) pedig Steinmacher Kornélia Nóra recenzióját olvashatjuk. Haklik Norbert Gerlóczy Márton Létra c. könyvéről ír. A Goretiti József és M. Nagy Miklós szerkesztette, az orosz emigráns irodalomba bepillantást nyújtó Idegen partokon c. antológiát Gyürky Katalin kritikája elemzi.
Az Irodalmi Szemle márciusi száma a tavasszal dacolva az öregség és öregedés témájával foglalkozik majd.

szp, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”51227,50021,50765″}