52063

A lévai Reviczky Házban február 24-én került sor a Lévai Szent László Kör és a Reviczky Társulás újabb közös rendezvényére, mely a társulás berkein belül működő Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztály immár 86. helytörténeti előadása is volt,  témáját Stampay János  születésének 150. évfordulója adta.

Az előadás elején a kör és egyben a szakosztály elnöke kitüntetett szeretettel és örömmel köszöntötte a három budapesti előadót, név szerint Dr. Szoleczky Emesét, Stampay János dédunokáját, a Hadtörténeti Múzeum tudományos munkatársát, Dr. Maczák Ibolyát, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem barokk irodalom és lelkiség kutatócsoportjának munkatársát és Dr. Kreuzter Andreát, a Hadtörténeti Múzeum tudományos munkatársát, kik mindhárman egyben az MTA köztestületi tagjai is.

Ezt követően az esemény Stampay János, a mélyen hívő és a cselekvő szeretetben példát mutató személyiség előtt tisztelegve lelkiekben a Miatyánk közös elimádkozásával folytatódott. Majd Dr. Szoleczky Emese egy kordokumentumokat gazdagon felvonultatott remek előadásában Stampay János életét mutatta be, melyben kitért a lévai Stampay szülők szorgalmára, tehetséges gyermekeik önfeláldozó taníttatására, melynek eredménye egy plébános, egy középiskolai tanár, két kántortanító és egy általános mérnök lett. János fiúk először Szerémi Odescalchi Artúr herceg gyermekeinek lett a házitanítója, majd 1886 és 1891 között Verebélyen, Ürményben és Sókszelőcén tanított. 1891-ben Köbölkúton kántortanítóvá választották. Itt hatalmas társadalmi és közéleti tevékenységet folytatott, énekkart szervezett, melynek fellépéseiből szerzett pénzből a templomnak „tíz-változatú” orgonát, az iskolának harmóniumot vásárolt. Elterjesztette a faluban a gyümölcstermesztést, oktatta a fanemesítést.

A gyermekeket selyemhernyó-tenyésztéssel is bevételhez juttatta. Ezenkívül színielőadásokat és estélyeket is rendezett. Az előadás konkrét adatokkal támasztotta alá Stampay Jánosnak az I. világháború kitörése után a helyi hadbavonultak és sebesültek segélyezésében, de még az esztergomi hadifoglyok megsegítésében kifejtett emberszeretetből fakadó tevékenységeit, gyűjtéseit. Az előadás külön színfoltját adták azok a humoros, de megható történetek is, melyeket egy dédunoka őriz a dédpapáról a családi szájhagyománynak köszönhetően. Ezt követte Maczák Ibolya lelkigyakorlattal felérő előadása, mely a Stampay János által szerkesztett és 1895-ben kiadott „Egyházi énekek és imák” című, később legendássá vált énekeskönyvről szólt. Az énekes imakönyv olyan népszerű lett, hogy Stampay János életében 42 kiadást élt meg, és 3 milliónál több példányban került a hívők kezébe, s melyért 1902-ben XIII. Leó pápa érdemkereszttel, 1942-ben pedig XII. Pius pápa díszkereszttel jutalmazta annak szerkesztőjét.

Az előadás ebben a részében megismerhettük Stampay János forradalmi módszereit a zeneoktatásban, betekintést nyerhettünk az egyházi zene és dallamvilág fejlődésébe, valamint neves földink „Hantos Miska” c. ifjúsági ismeretterjesztő könyvén keresztül megértettük, miért emlékszik még ma is Köbölkút oly nagy szeretettel legendás kántortanítójára. Majd Dr. Kreutzer Andrea Stampay János két pápai kitüntetéséről, annak körülményeiről szólt érdekfeszítő előadásában. Sajnos a két kitüntetés ma nincs a család birtokában. Feltételezik, hogy a megözvegyült és a kitelepítéssel családos gyermekeitől elszakított Stampay János azokat valamelyik múzeumnak adományozta. De bizakodnak és kutatnak annak érdekében, ne csak írásos, de tárgyi bizonyítékunk is legyen erről a nem mindennapi eseményről.

Vastapssal jutalmazta a hálás közönség a szép és tartalmas előadást. Majd a rendezvény szervezői nevében Müller Péter a Reviczky Társulás helytörténeti kiadványaival és köszönő oklevelekkel köszönte meg ezt a felejthetetlen délutánt az előadónak, és bemutatta a lévai oktatási intézmények számára készített,  Stampay János portréjával ellátott rövid életrajzot is.

A délután további különlegessége volt, hogy ezt követően hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helységébe, ahol a „Lévai Történelmi Arcképcsarnok-Gondolati Emléktáblák” állandó tárlat már Stampay János életrajzával és lévai szülőházán gondolatban elhelyezett emléktáblájával kibővítve várta őket. Itt Müller Péter rövid beszédét követően az előadók és a szakosztályvezető közösen megkoszorúzták Stampay János lévai gondolati emléktábláját és égő mécsest helyeztek el alá. A lélekemelő esemény végén a „Mondj szívem dalt..” kezdetű szép Szűz Mária éneket énekelte a közönség a Mária tiszteletéről jól ismert Stampay János emlékére.
További képek az eseményről megtekinthető a Képgalériánkban ITT>>>. 

MP, Felvidék.ma
Fotó: RT.
{iarelatednews articleid=”50496,51632,51339″}