52268

A Kereszténydemokrata Mozgalom 18 éves korig szeretné meghosszabbítani a kötelező iskolalátogatás idejét. Egyúttal azt is szeretnék elérni, hogy minden iskola az oktatásügyi minisztérium alá tartozzon, eltérően a jelenlegi helyzettől, amikor az iskolák fenntartója lehet a belügyminisztérium, valamint a városok és falvak is.
Finanszírozás, hatáskörök és fogalmak

A regionális oktatásügyben a Kereszténydemokrata Mozgalom szerint három alapvető kérdésben kell rendet tenni. Ez a finanszírozás, a hatáskörök meghatározása és bizonyos fogalmak tisztázása. Elsőrendű szempont, hogy az oktatási minisztérium teljes hatáskörrel rendelkezzen a regionális iskolaügy és annak finanszírozása terén.

További céljuk, hogy minden, az iskolákra és az oktatási intézményekre szánt pénz teljes egészében azokhoz kerüljön, akiket illet, ne veszhessen el a fenntartónál. A kereszténydemokraták egyben arra is felhívták a figyelmet, hogy a különböző fenntartóknál a pedagógusok eltérő összegű juttatásban részesülnek, ami például a múlt év végén is megmutatkozott.

Az oktatási minisztérium akkor 100 eurós jutalmat adott az iskolák alkalmazottainak, a belügyminisztérium a járási hivatalok fenntartása alá tartozó oktatási intézmények dolgozóinak 200 eurót, míg a városok és községek által fenntartott óvodák, művészeti alapiskolák és szabadidőközpontok dolgozói számára bizonyos esetekben egyáltalán nem jutott pénz jutalmakra. A KDM egyúttal el akarja érni az iskolaügyi hivatalok megújítását, melyek módszertani szempontból irányíthatnák az iskolákat és egyéb oktatási létesítményeket.

A mozgalom programjának lényeges pontja még a 18 éves korig történő kötelező oktatás.

Szitová felhívta a figyelmet, hogy már most sem tartják be a kötelező iskolalátogatási időt, mivel az iskolaigazgatók felmenthetik a tanulókat az iskolalátogatás kötelezettsége alól. Erre akkor van lehetőség, ha a tanuló tartósan beteg, otthon van és a pedagógus otthonában oktatja, az elsőtől negyedik évfolyamba járó otthon oktatott tanulók esetében, vagy azok esetében, akik elsőtől a kilencedik évfolyamig külföldön végzik tanulmányaikat.

Kötelező oktatás 18 éves korig

Ezért a KDM meg akarja változtatni a kötelező iskolalátogatás fogalmát kötelező oktatásra. Ennek pedig Szitová véleménye szerint 18 éves korig kellene tartania, mert mint mondotta, sokan már 16 éves korukban befejezik az iskolalátogatást.

Márpedig azok a fiatalok, akik a középiskola első vagy az alapiskola utolsó évfolyamában befejezik az iskolalátogatást, esélytelenné válnak a munkaerőpiacon. Ezekben az esetekben sokszor még az alapiskolát sem fejezik be, s képzettség hiányában nem alkalmazhatóak sehol. Az elképzelés szerint a fiataloknak 18 éves korig folytatniuk kell tanulmányaikat, s amennyiben nem érdeklődnek az elméleti felkészülés iránt, bekapcsolódhatnak a duális oktatásba. Ezáltal a fiatalokat mesterek, szakemberek, vagy vállalkozók készítenék fel, hogy esélyük legyen munkát találni.

Ján Figeľ, a KDM elnöke ma azt nyilatkozta, hogy a fejlett Szlovákiához vezető út a nevelésen és oktatáson keresztül vezet. Hangsúlyozta továbbá, az alkotó Szlovákia megteremtése szempontjából a az oktatás elérhetősége és minősége a legfontosabb, s az oktatásügyön nem szabad spórolni.

Felvidék.ma