52415

Az alábbiakban a Kelet – Felvidék régióiban, Kassa, Kassa – környéki járás, Nagymihályi és Tőketerebesi járások megemlékezési ünnepségeit tesszük közzé.

A Kassa-környéki járásban működő Csemadok alapszervezetek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 167. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségek, megemlékezések és koszorúzások időpontjai a 2015-ös évben:

2015. március 13. (péntek)
16.00 – Szádudvarnok – Megemlékezés és koszorúzás a község főterén. A műsorban fellépnek a Szádudvarnoki Magyar Tannyelvű Szent István Alapiskola tanulói és a Szádudvaroki Énekcsoport. Ünnepi beszédet mond Köteles László, a Csemadok Kassa-környéke TV tagja, a Csemadok országos alelnöke. Imát mond Varga Balázs református lelkipásztor és Juhász Attila római katolikus plébános.

16.30 – Jászó – Megemlékezés és koszorúzás a temetőben a kopjafánál. Ünnepi beszédet mond Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-környéke TV alelnöke, imát mond Imre atya.

2015. március 14. (szombat)
15.30 – Zsarnó – Megemlékezés és koszorúzás a régi köztemetőben. Imát mond Porubánné Fülöp Angéla református lelkipásztor. Közreműködnek a magyar alapiskolák tanulói.

2015. március 15. (vasárnap)
10.00 – Komaróc – Megemlékezés és koszorúzás az emlékműnél a református istentisztelet és a római katolikus szentmise után a református templom előtt. Ünnepi beszédet mond Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulja, Buzsicky Mariann, Komaróc polgármestere és Szaniszló Sándor, az MKP h.sz. elnöke. Imát mond Parti Tibor református lelkipásztor, Szalay László római katolikus plébános és Vakles Attila görög katolikus paróchus.

11.00 – Jánok – Megemlékezés és koszorúzás a római katolikus szentmise után a templom sírkertjében. Ünnepi beszédet mond Csepely Aurél, községi önkormányzati képviselő. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Fecsó Kassai Yvett református lelkipásztor és Takács Dénes katolikus plébános. Ünnepi műsort adnak az iskolás gyerekek.

11.30 – Csécs – Megemlékezés és koszorúzás a katolikus templom előtti téren a világháborúkban elesett hősök emlékművénél. Az ünnepségen beszédet mond Köteles László, a Csemadok országos alelnöke. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Krcho Tímea református lelkipásztor és Fodorka Zsolt római katolikus plébános. Verset mond Bányász Csaba, a Szepsi Magyar Alapiskola tanulója. Közreműködik a Csécsi Éneklőcsoport.

11.30 – Szeszta – Megemlékezés és koszorúzás a község főterén a kopjafánál. Ünnepi beszédet mond Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulja. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Parti Tibor református lelkipásztor, Vakles Attila görög katolikus paróchus és Fodorka Zsolt római katolikus plébános.

11.45 – Bodolló – Megemlékezés és koszorúzás a katolikus szentmise után a templom előtt a kopjafánál. Imát mond Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános, pápai káplán.

14.00 – Áj – Megemlékezés és koszorúzás a köztemetőben, majd a Magyarországról érkezett Szent Imre óvoda és általános iskola diákjai megemlékező műsort adnak elő az 1948-as szabadságharcról az áji kultúrházban.

15.00 – Nagyida – Ünnepi istentisztelet a helyi református templomban, majd megemlékezés és koszorúzás az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékműveknél a katolikus templom előtt. Ünnepi beszédet mond Tóth József, a magyarországi Halmaj testvérközség polgármestere és Varga Csaba, a Csemadok Nagyidai ASZ elnöke. Imát mond Szabó Krisztián református lelkipásztor és Szalay László római katolikus plébános. Közreműködik a Nagyidai Csemadok Hagyományőrző Csoport és a magyar alapiskolák diákjai.

15.00 – Torna – Megemlékezés és koszorúzás a régi köztemetőben a kettős keresztnél. Ünnepi beszédet mond Komjáti Attila, a Csemadok Tornai Alapszervezet elnöke, a Csemadok Országos Tanács tagja. Imát mond Porubánné Fülöp Angéla református lelkipásztor és Juhász Attila katolikus plébános. Közreműködik a tornai Búzavirág Éneklőcsoport, valamint a helyi magyar alapiskola tanulói.

15.00 – Szepsi – Megemlékezés és koszorúzás a köztéri temetőben az emlékoszlopnál és a honvédsíroknál. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Gábor Bertalan római katolikus esperes – plébános, Vakles Attila görög katolikus paróchus. Közreműködik a Szepsi Katolikus Dalárda.
16.00 órától a Szepsi Asszonykórus és a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium diákjainak és pedagógusainak ünnepi műsora a VMK nagytermében.

16.00 – Debrőd – Megemlékezés és koszorúzás a temetőben. Ünnepi beszédet mond Gergelyné Papp Adrianna, Debrőd község polgármestere. Imát mond Kiss András Endre atya.

16.00 – Buzita – Megemlékezés és koszorúzás a temetőben. Ünnepi műsort adnak a Buzitai Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói. Ünnepi beszédet mond Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulja. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Nagy Gábor református lelkipásztor és Száraz János katolikus plébános.

16.00 – Tornaújfalu – Megemlékezés és koszorúzás a kultúrház előtt, majd a helyi köztemetőben. Ünnepi beszédet mond Koleszár János, Tornaújfalu község polgármestere, imát mond Varga Balázs református lelkipásztor és Juhász Attila katolikus plébános. Az ünnepi megemlékezésen közreműködnek a helyi magyar óvoda gyerekei.

16.00 – Bódvavendégi – Megemlékezési ünnepség. Ünnepi köszöntőt felolvas a hangosbemondóban Béres Tibor, Bódvavendégi polgármestere és Horváth István, a Csemadok Bódvavendégi Alapszervezet elnöke.

2015. március 21. (szombat)
15.00 – Péder – Megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál az iskola előtt. Az ünnepségen részt vesz és beszédet mond Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulja. Imát mondanak a történelmi egyházak képviselői: Fecsó Kassai Yvett református lelkipásztor és Takács Dénes katolikus plébános. Közreműködik a Péderi Vegyeskar.

Kassai programok és megemlékezések március idusán

Március 14-én, szombaton, a Henszlmann Imre Történeti Társaság – mint minden évben – 10 órakor koszorúzást tart a kassai Köztemetőben március 15-e alkalmából, amikor is az ott nyugvó egykori honvédsírokat koszorúzzák meg. Gyülekező a temető kapujánál 9:30 órakor.

15.00 órai kezdettel a kassai Thália Színház konferenciatermében kerül sor a Magyarország Kassai Főkonzulátusa, a CSEMADOK Kassa Városi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a kassai Thália Színház és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett, „Az én március 15-ém” c. rajzpályázat beérkezett pályaműveiből rendezett kiállítás megnyitójára és a rajzpályázat díjainak átadására. A kiállítást megnyitja Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja és Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

Ezt követően, a Thália színháztermében 15.30 órakor veszi kezdetét a Csemadok Kassai Városi Választmánya által szervezett március 15-i központi ünnepség, melyen beszédet mond Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, valamint Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke.

18 órai kezdettel meg a Magyarország kassai Főkonzulátusa ad ünnepi fogadást meghívott vendégek számára a Művészetek Házába, amelyen Németh Zsolt is részt vesz.

Megemlékezések az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Bodrogközben és Ung – vidéken: 
2015. március 13., péntek
18.00 – Királyhelmec – a Lórántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, a Csemadok és az MKP helyi szervezetei megemlékezési rendezvénye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc és Esterházy János emlékének tiszteletére. Bemutatásra a Mandala Színház előadásában A költő visszatér című rockopera.

2015. március 14., szombat
15.00 – Boly – az MKP és Csemadok helyi szervezetei rendezésében megemlékezési ünnepség valósul meg a helyi kultúrházban.
16.00 – Battyán –a helyi kultúrházban a Csemadok alapszervezete rendezésében valósul meg a megemlékezési ünnepség. Beszédet mond Kopasz József a Csemadok járási elnöke.

2015. március 15., vasárnap
14.00 – Kisgéres – megemlékezési ünnepség a község terén lévő kopjafánál, ahol beszédet mond Furik Csaba polgármester, megyei képviselő, majd a megemlékezés folytatódik a református templomban.
14.00 – Örös – a helyi Csemadok és a református egyház szervezésében a helyi kultúrházban emlékeznek meg jeles, nemzeti ünnepünkről.
14.30 – Nagytárkány – megemlékezési ünnepség a helyi kultúrházban a Községi Hivatal, a Csemadok és MKP helyi szervezeti rendezésében. Beszédet mond Kopasz József, polgármester a Csemadok Királyhelmeci Területi Választmányának elnöke, valamint a helyi iskola növendékeinek műsora színesíti majd az ünneplést.
15.00 – Királyhelmec – Királyhelmec Város szervezésében megemlékezési ünnepség valósul meg 2015. március 15.-én 15.00 ó. kezdettel a városi hivatal üléstermében. Ünnepi beszédet mond Bugár Béla parlamenti képviselő, Pataky Károly polgármester, valamint Kiss Endre József, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója.
15.00 – Lelesz – megemlékezési ünnepség a község főterén. A megemlékezést az MKP, Csemadok helyi szervezetei és a község szervezi.
16.00 – Nagykapos – ünnepi műsorral és koszorúzással ünneplik az 1848-49-es forradalom évfordulóját Nagykaposon a Művelődési Központban. Ünnepi beszédet mond: Molnár György – igazgató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest.

2015. március 16., hétfő
17.00 – Perbenyik – a helyi kultúrházban a községi hivatal és az MKP helyi szervezete szervezésében megemlékezési ünnepség valósul meg. Ünnepi beszédet mond Horváth Pál, az MKP helyi szervezetének elnöke

bz, bb, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52408,52391,52375,52358,52335,52323,52309″}