52757

Ógyalla város Önkormányzata a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központban köszöntötte a város pedagógusait. Pedagógusnapot ünnepelni mindig örömteli esemény. Az idei évben nemcsak a pedagógusi munka nehézségét, hanem az oktatás területén tapasztalható bizonytalanságot is – egy kis időre – szerette volna feledtetni az ünnepség.

A városban működő két alapiskola tanulói – Letícia Šternócka és Mácsik Szimona szavalata nyitotta meg az ünnepséget, amelyen megjelent, a képviselő-testület tagjai, a városban működő, de nem Ógyalla fenntartása alá tartozó oktatási intézmények vezetői.

Az ünnepi köszöntőt Basternák Ildikó polgármester asszony mondta.
„A megemlékezés jó alkalom arra, hogy megkapjátok azt a megbecsülést, amit a nemzet jövőjéért munkálkodva megérdemeltek: s nem mint a nemzet napszámosa, hanem mint a város, a megye, a nemzet lámpása. Ez a nap főhajtás a pedagógusi hivatás előtt, s köszönetnyilvánítás a felelősségteljes, sokszor erőt próbáló, de gyümölcshozó munkájukért.
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul, vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk.

Aki a pedagógushivatást választja, az egy életre elkötelezi magát. A pedagógus pálya többet követel annál, mint megtartani a napi kötelező órákat. A pedagógus egész lényében, és egész életében pedagógus. A pedagógusok mintát jelentenek a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Sokan emlékszünk egy-egy szeretett óvó nénire, tanítóra, tanárra. Emlékeinkbe belevésődnek a mosolyok, egy-egy jellemző mondat, a jövőbe mutató intelem, tanács.

Én is örömmel fedeztem fel a sorok között egy-egy kedves arcot, akik gyermekkoromra emlékeztetnek, akiknek szavai még ma is ott csengenek az emlékeimben. Rájuk, és valamennyi pedagógusra gondolva kötöm csokorba a köszönet szavait.
Sokszor hallani azt a téves szemléletet, miszerint a boldoguláshoz nem feltétlenül szükséges a tudás. Ez még nehezebbé teszi a pedagógusok munkáját. A gyerekeket a tanulás, a tanulással megszerezhető tudás, és a tudás eredményeként elérhető jobb megélhetés egyre kevésbé motiválja. Ezért az eredmények eléréséhez Önöknek még nagyobb erőfeszítéseket kell tenni. Az iskola mindenkor értékteremtő és kultúrateremtő intézmény.

A gyermekeket szeretni és biztatni kell. Ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek, biztonságot nyújtó érzelmi környezetet kell teremteni számukra. A pedagógus pálya összetettségét Gyergyai Albert szemléletesen így fogalmazta meg:
„A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés- hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandóan és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé” – fogalmazott Basternák Ildikó.

52757xAz oktatás és nevelés terén kifejtett munkájukért, sikeres pedagógusok minden évben átvehetik a város vezetőségétől, Ógyalla Város Polgármesterének Elismerő oklevelét.
A Konkoly-Thege téri Alapiskola pedagógusai közül díjat kapott: Ladislav Valach, az Új Negyed Óvodából Zuzana Vrábelová, Záležák Melinda. Alena Pichňová pedig átvehette a Szent Gorazd nagy emlékérmét Juraj Draxler iskolaügyi minisztertől az egész életében végzett áldozatos munkájáért.

Tárgyi ajándékban részesült a 85 éves Csanalas Lajos, a 80 éves Molnár Mária, 75 éves Irena Lásiková, a 70 éves Mácsik Mária, a 65 éves Magdaléna Šerbáková, Mária Szabová és Vrábel Sándor.

Kaszás Adrianna hivatalvezető pohárköszöntőjében hangsúlyozta, akinek szíve tele van szeretettel, mindig van valami ajándékozni valója. „Ajándékozzák meg gyerekeinket ismerettel, tudással, emberséggel, jó példával. Mutassák meg az utat, amely a kitartáshoz, a szorgalomhoz, a becsületességhez, az igazsághoz való ragaszkodáshoz vezet. Ajándékozzák meg őket türelmükkel, kedvességükkel, dicséreteikkel, hisz tudják az “élő anyag” formálásához, nemesítéséhez mindezek elengedhetetlen eszközök” – üzente a pedagógusoknak.

Az ünnepség hivatalos részét a Művészeti Alapiskola pedagógusának Becse Szabó Ilona énekes műsora zárta.
Az emelkedett hangulatú délutánon az “i”-re a pontot Kosztolányi József zenét szolgáltató műsora tette fel, melynek minden résztvevő egyaránt örülhetett.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma