A kitüntetés átadása

Kassán a Művészetek Házában Magyarország kassai Főkonzulátusa fogadást adott nemzeti ünnepünk 167. évfordulója alkalmából. Szesztay Ádám főkonzul felolvasta Orbán Viktor levelét, s itt adták át a magyar állami kitüntetést.

A vendégeket Havasi Tímea, a Főkonzulátus munkatársa köszöntötte: többek között Richard Raši főpolgármestert, annak helyettesét, Renáta Lenártovát és Németh Zsoltot, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, majd röviden méltatta az ünnepet.
Ekkor született meg a magyar demokrácia, amely az akkori népek demokráciája lett. A demokrácia és szabadság ezt a két nemzetet összeköti. A Laudate Dominum, a kassai magyar református gyülekezet énekkara a résztvevőkkel együtt elénekelte nemzeti imádságunkat, majd felhangzott a szlovák himnusz.

52479Szesztay Ádám főkonzul felolvasta Orbán Viktor levelét, melyben a miniszterelnök leszögezte, március 15-e számunkra kivételes nap, mert megmutatta, hogy évszázados elnyomás után „milyen életerős és bátor nemzet a miénk.”
Európa szerte lángra lobbant a forradalom, de csak egy országban „nem hunyt ki pillanatok alatt a szabadság őrtüze.” Mert a nemzet egésze gyűlt köré, hogy „élessze és táplálja.” Örültünk a lobogó tűznek, de amikor pislákolni kezdett, mindenki egy emberként hordta a fahasábokat, hogy ismét lángolhasson.
A magyar szabadság üzenete Pestről indult és mindenütt visszhangra talált. Azóta sok minden történt, „de az akkori igazságok máig örök érvényűek.” A magyarok szabadságukat csak önmaguk vívhatják ki „összefogással, munkával és egyetértéssel.”
„2015-ben sem kívánhat mást a magyar nemzet, minthogy «legyen béke, szabadság és egyetértés!»” – írta Orbán Viktor.

03 Németh Zsolt laudálEzután Zachariáš István átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. A laudációt Németh Zsolt nagy örömmel végezte. A kitüntetetthez régi barátság fűzi, így a leghitelesebben tudja tanúsítani, hogy az ő kitüntetése méltó és igazságos, aminek az egész szlovákiai magyarság számára üzenete van.
Barátságukban is éppen azok a mozzanatok játszanak szerepet, amelyek közéleti munkásságához kötődnek. 24 éven át állt Szepsi élén, regionális politikusként szolgálta közösségét, jelenleg a kerület alelnökeként végzi áldásos munkáját. A Csemadok vezető személyiségeként is a magyarság megmaradásán munkálkodik, a magyar-szlovák békés és egymást gazdagító együttélésért küzdött. Következetes hűséggel ragaszkodik szülőföldjéhez, pedig máshol is boldogulhatott volna. Ez az üzenet a mai fiataloknak szól és azt a magyar állam nagyra értékeli, támogatja. A másik dolog, amit kiragad életrajzából az az, hogy az a közéleti kérdések iránti elkötelezettsége. A magyar közösség jogvédelmének és jogérvényesítésének szentelte életét.
Ő nem megélhetési célokból választotta ezt az utat. Ennek persze alkati és korosztálybeli motivációi voltak, amikor a prágai Ady Endre Diákkör, az őrsújfalusi tábor, vagy a kerékpártúrák szervezésében vett részt. A kezdetektől örömmel, szeretettel és lelkesedéssel áldozta idejét a közösségért. A kitüntetés mindazok számára üzenet, akik tenni kívánnak közösségükért, hogy ezt a szándékot és az ebben való kitartást Magyarországon nagyra értékeli és támogatja. Aki tiszta szándékkal jár a közélet útjain, az a negyvennyolcas nemzedék örököse, így e kitüntetés átadására a legjobbkor kerül sor.
A harmadik szempont, hogy a magyar közösség érdekérvényesítése mellett, Zachariáš a többségi nemzettel való párbeszéd elkötelezettje. Az előbbiről magyar, az utóbbiról szlovák barátai tanúskodhatnak. A kitüntetéssel ezt a szellemiséget ismerik és és egyben azt a hitvallást vallják, hogy Magyarország is úgy tartja, e két nép sorsa elválaszthatatlan egymástól. Csak egymás iránti kölcsönös tisztelettel és szolidaritással boldogulhatunk közös szülőföldünkön.”Mindenki szövetségesünk, aki ezt vallja!”

01 Havasi ViktóriaZachariáš láthatóan meghatódva mondott köszönetet a kitüntetésért. Külön öröm számára, hogy ezt Németh végezte el, akivel már vagy 40 éve ismerik egymást. A kitüntetés nemcsak neki szól, hanem azoknak is, akikkel együttműködött a közösség szolgálatában. Mindnyájan ezt teszik, hiszen azok, akik itt vannak, mindannyian mások érdekében dolgoznak. Csak ennek a munkának van értelme. Feleségének, családjának, gyermekeinek is köszönetet mondott, hiszen tőlük lopta az időt. Megköszönte a támogatást barátainak, munkatársainak Szepsiben és a kerületben. Közösségi munkáját az Ady Endre Diákkörben kezdte, majd az Együttélésben, később az MKP-ban folytatta. Rossz nyelvek szerint, ha valakit kitüntetnek, az felszólítás visszavonulásra. Csalódást fog okozni, mert megígéri tovább is folytatja ezt a munkát az itteni magyarság identitásának megőrzése érdekében. „Kérem a Jóistent, hogy segítsen ebben a munkámban!” Mivel ezen a napon van felesége születésnapja, így átadott neki egy csokor virágot.

A Laudate Dominum egy egyházi énekkel gyönyörködtette a közönséget. Havasi Tímea bemutatta a kórust és két Kossuth-nóta következett.

A március 14-én tartott ünnepség végén Szesztay Ádám pohárköszöntőt mondott, majd kötetlen beszélgetés következett. Meglepetésként hatott, hogy a fogadás vége felé Bugár Béla, a Híd-Most elnöke is megjelent.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Zborai Imre képgalériája a fogadásról ITT>>> tekinthető meg. {iarelatednews articleid=”51084,41521,37700,45589,43792,52477,50678″}
02 A Laudate Dominum04 Zachariás köszönetet mondSzesztay pohárköszöntojét mondja