52805

Az iskola vezetőinek régóta dédelgetett álma válik valóra. Május 19-től Dénes György Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola lesz a nevük.

„Az elődöm, Máté Géza volt a kitalálója, megálmodója, ő kérvényezte az oktatásügyi minisztériumban a névváltoztatást. 2014 októberében értesültünk róla, hogy kérvényünket elfogadták. Iskolánkban a hivatalos névadó ünnepségre májusában kerül sor.” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Kulik Szilvia igazgató.

A kétéves folyamat végeredményeként Pelsőc község szülöttjének, Dénes Györgynek nevét május 19-én veszi fel hivatalosan az iskola egy névadó ünnepség keretén belül, melyen jelen lesz a felvidéki költő, műfordító, szerkesztő özvegye, Dusík Margit és leszármazottai is. A szlovákiai magyar líra egyik nagy költője, Dénes György pelsőci születésű, akinek hamvai 2007 szeptemberében visszatértek a gömöri földbe. Az ünnepség keretén belül kultúrműsort rendeznek és emléktáblát avatnak a Madách-díjas alkotó tiszteletére.

A Pozsonyban letelepedett költő életében mindig fontos szerepet játszott Gömör. Erről így vallott: „Elbűvölő ez a vidék, nehéz elszakadni tőle, s nem is lehet. Költészetem, életem ma is oda kötődik, ezért bukkan fel olyan sűrűn a természeti kép.”

„A névfelvétel egyik célja, hogy az iskola kötődjön egy olyan egyéniséghez, akinek fontos volt a szülőföldje, ami által a gyerekeket is a szülőföld szeretetére, valamint a hagyományaink ápolására szeretnénk nevelni” – nyilatkozta a Felvidek.ma-nak az iskola igazgatója.

Az idén 65 éves iskolát jelenleg 157 tanuló látogatja. A járásban a 2015-ös beiratkozás végeredményeként 17 elsős kezdi majd koptatni a padokat. Terveik közt szerepel a jövőben egy egész hetet Dénes György emlékének szentelni. Ennek keretén belül olyan tevékenységekre kerül sor, amelyek kapcsán az anyanyelv ápolására, a haza és a szülőföld szeretetére tanítják a jövő generációját. Megrendezésre kerül majd a Dénes György szavalóverseny is, amelybe bevonnák a környező kisiskolákat. Továbbá rajzpályázatot is meghirdetnének, melynek elsődleges célja, hogy a gyerekek megörökítsék környezetüket. Természetesen nem maradhatnak ki a sportversenyek sem. Érdekes programnak ígérkezik a Falujáró elnevezésű elképzelésük is, amelynek keretén belül mindig más-más környező községbe látogatnának el, hogy a gyerekek megtudják, honnan származnak iskolatársaik.

A nagy múltra visszatekintő magyar tanítási nyelvű alapiskola 2002. április 1-től megkapta az önálló jogalanyiságot. Jelenleg a kilenc évfolyamban 11 osztály működik. Szakképzett pedagógusaik száma 17 (15 pedagógus, 2 nevelőnő). Napközis tanulóik két csoportban dolgoznak.

Körzeti iskolaként nemcsak pelsőci gyerekek járnak az oktatási intézménybe, hanem további 15 község diákseregét fogadják be: Kecső, Hosszúszó, Ardó, Borzova, Csoltó, Lekenye, Melléte, Gömörhorka, Gice, Páskaháza, Kuntapolca, Vígtelke, Beretke, Szilice, Szalóc.

A tanulók többsége magyar nemzetiségű, de van szlovák és cseh nemzetiségű is köztük. A diákok 30%-a roma származású. A magas munkanélküliséggel küzdő régióban egyre több a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermek. A legtöbb tanuló tehetséges, sokoldalú, jó családi háttérrel rendelkezik. Csak kevesen érkeznek felkészületlenül, főleg azok, akik nem jártak óvodába. Ezeket a tanulókat pótoktatással vagy szakköri foglalkoztatással zárkóztatják fel.

Több éve folyik a speciális igényekkel rendelkező tanulók integrálása, mely a szülők, gyógypedagógus, pszichológus és tanácsadó segítségével történik.

Beke Beáta, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45941″}