53031

A Barsi Református Egyházmegye harmadik alkalommal hirdeti meg  írásbeli pályázatát. Az írásbeli ályaművek leadásának határideje április 21.

„A pályázatot a Református Majális keretén belül hirdettük meg. A pályázat témája minden esztendőben kötődik a majális témájához, ami az idén az I. parancsolat: Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak  Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más  istened rajtam kívül! (2 Mózes 20: 2-3.) Az irodalmi vagy írásbeli pályázat címe Az én Istenem. A pályázó eldöntheti, hogy e gazdag tartalomból, amit az első parancsolat magában rejt, mit domborít ki, mi az, ami számára a leginkább megértett vagy felismert tanítás. Például: “Te Istened” – a Biblia kijelentésének Istene személyes Úr, aki bemutatkozik. Kihoztalak. Ez az Isten előbb cselekedett az emberért, aztán kér hűséget az embertől. Ne legyen más istened. Ki, vagy mi a mi Isten az életünkben? Kinek az uralma alatt élünk” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Kassai Martha Tímea lévai lelkész, a pályázat koordinátora.

A pályázatot a Nagyölveden május elsején megrendezendő Bars Majálison hirdetik ki. Az egyházmegye négy kategóriában hirdette meg a pályázatot. Külön kategóriát alkotnak az alsó tagozatosak, a felső tagozatosak, a középiskolások, valamint a felnőttek. 

„Szívesen fogadjuk a pályaműveket minden kedves testvérünktől, leginkább a barsi gyülekezetekből, ugyanakkor örülünk minden pályázatnak. Az előző majálisokon is meghirdettük a pályázatokat, amire készültek is szép és őszinte munkák. Az első évfolyam témája az “Erő és öröm van lakóhelyén” ige alapján volt. Majd a múlt évben a “Reménység” keresztyén üzenetében mélyedhettünk el.  Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy nem könnyű ebben a témában megnyilatkozni, személyes hitvallást tenni, de szeretném bátorítani az érdeklődőket, mert  írás közben magunk is épülünk, emellett másokat is erősíthetünk és építhetünk. Mindezért Istennek adunk hálát” – folytatta a tiszteletes asszony.

Hozzátette: a pályamű lehet fogalmazás, elmélkedés, leírás, elbeszélés, akár vers is. Az esszé terjedelme minimum egy, maximum két gépelt oldal legyen. Kérjük, hogy a pályázó a pályázatát jeligével lássa el, emellett csatolnia kell a nevét.A pályaműveket április 27-ig kell eljuttatni a Lévai Református Lelkészi Hivatal címére (ul. sv. Michala 28, Levice, 934 01) vagy a kassaimarthatimea@gmail.com e-mail címre. Az írásbelik kiértékelését a Czeglédi Péter Református Gimnázium tanáraiból álló bíráló bizottság végzi majd el.

Az egyházmegye az írásbeli pályázattal egy időben képzőművészeti versenyt is meghirdetett. Ennek koordinátora a nagyölvedi Antala Éva lelkész. A képzőművészeti alkotások versenyére április 20-ig várják a jelentkezéseket. Ennek kiértékelése szintén a Nagyölveden rendezendő majálison lesz.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”52605″}