53855

A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának most is sikerült az Olvasó szeméhez-szívéhez közel vinni pünkösd lángozó tüzét, a Lélek átformáló, más emberré alakító jelenlétét, csodáját, munkálkodását napjainkban és mai viszonyaink között.

A nyitó és záró oldal színes, kreatív fotóiról magával ragadóan árad a soha nem pusztító isteni tűz ereje, miként az írásokból is. Dr. Viczián Miklós vezércikkben fejtegeti a Lélek, víz és vér Ige szerinti kapcsolatát, az istengyermekség, s a mennyei örökség részesévé válás titkát. Tűz és galamb Szentlélekre asszociáltató fantáziaképe alatt sorjáznak szépen Füle Lajos pünkösdi négysorosai, immáron az örök hazából ideintett lelki üzenetként. A pünkösdi csoda egykoron és ma is megvalósul abban, hogy Isten minden népnek a maga nyelvén szól Szimferopolig és szerte a világon, ahogyan Dr. Győri István írása tanítja. A világot őriző és állandó kiáradásával megtérésre mozdító Lélekről vallanak dél-korai református testvéreink modern hitvallásukban. A záró oldalon Kálvin gondolataival fedezzük fel újra Istent, aki Szentlelke által van akcióban közöttünk. A záró oldalt W. Lüthi svájci református lelkész sodró erejű pünkösdi imája zárja le, mely fölött szívalakot formázó lángban ismét a Lelket jelképező galamb röppen felénk.

Az oldalt lezáró színes csoportkép-fantáziában pedig a Szentlélek közösséget formáló, együttes imára inspiráló jelenléte rajzolódik ki. Valóban ünnepivé emelik a képek és sorok azokat a perceket, amiket a lap olvasásával töltünk. A különböző rovatok most is sok értékes tanítást, látást közvetítenek. A Nyitott szemmel rovatban az a kérdés merül fel, hogy vajon analfabéták voltak az apostolok? Az Azt olvastam a Bibliában 22. részében „a lesznek egy testté” Ige üzenetének tartalma bomlik ki. Az Apropóban az egyház nagy tanítója, Augustinus gondolatainak továbbszövéséből megtudjuk, a Lélektől kapott gyász életet hozhat, s azt, milyen az „örvendező rettegés”. A Magyar Presbiter rovat lapelődünk 1935. októberi számát lapozza fel, melyben Kálvin fő művéről, az Institutio-ról, s a Szentlélek teológusaként jellemzett reformátorunkról szóló előadás summáját kapjuk Dr. Incze Gábortól.

Ehhez kapcsolódva a Presbiter könyvespolcára rovatból megtudhatjuk, hogy a nagy mű revideált fordítását Buzogány Dezső kolozsvári professzor készítette el, amit Dr. Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök lektorált. Sorsok – énekeink hátterében VI. részében Balla Péter hegedűművész és zenetörténész református elkötelezettségéről tájékozódunk. A keresztyénüldözés mai drámai eseményei közül a kenyai egyetemisták brutális kivégzéséről szólnak a Jézusért halált is vállaló fiatalokra emlékező sorok „Mama, erősen imádkozzon értünk…” címmel. A rovatokat a Szövetségünk életéből esemény naptára zárja. A tudósítások, konferenciák, kerületi és területi rendezvények színes forgatagát kapjuk határon túlról és innenről: a királyhágó-melléki presbiterek nagyváradi éves közgyűléséről, ahol bejelentették Őrállók címmel új presbiteri lap indítását, amit áldáskívánással köszönt a hazai idősebb testvér, a Presbiter szerkesztőbizottsága. A 35. dunamelléki presbiteri „virágszombati” konferenciára Bicskén került sor, a minden értelmet felülhaladó szeretetről, gazdag programmal. Biblikus-hívő látásmóddal közelíti meg a kárpátaljai szövetség elnöke az ukrajnai tragikus helyzetet, melynek révén Isten vizsgáztatja a hívő népet az Ige gyakorlati alkalmazásából. „Isten azért engedte meg a háborút, hogy az emberek Hozzá forduljanak” – fogalmazta meg a felhívó üzenetet mindenkihez Gyurkó Miklós. Törökszentmiklós volt a helyszíne a népes nagykunsági konferenciának.

A partiumi Hegyhözcsatár templomában tartotta meg 20. konferenciáját a régió gyülekezeteinek presbiteri közössége. Hírt kapunk gyulai presbiterek berekfürdői csendes hétvégéjéről, a presbiteri szolgálat gyakorlati kérdéseiről Dunaszentbenedeken tartott bácskiskunsági találkozóról, a hiteles keresztyénséget taglaló Dél-Borsodi Területi Szervezet Hernádnémetiben tartott üléséről. Nagyszerű, példaértékű alkalom volt a Vésztőn tartott pedagógus csendesnap a templom és az iskola szeretetkapcsolatáról. Miként e szám több királyhágó-melléki tudósításának, úgy a Szilágypanitiban tartott zilahi egyházmegyei presbiteri konferenciának is az új testvérlap, az Őrállók szerkesztője, Tóth Zsigmond Béla a szerzője. A kalotaszegi presbiterek Zsobokon tartott konferenciájáról meglepő címmel kapunk tudósítást: „A pap se ember”. Budapest-Dél presbiteri konferenciáján hangzott el Zila Péter lelkész értékes előadása, amit summázva ad át a lap. 53855 1A presbiteri életet és sokrétű szolgálatot gazdagon, ötletadón taglaló alkalmakról szóló tudósításokat számos fotó egészíti ki. Balogh Péter debreceni püspök 19. századi egyházvédő küzdelmeiről szól „Ez a harc nem a végső!” címmel egy írás. „Mindennek pontosan utána jártam, hogy szép rendben megírjam neked” Lukács evangéliumából vett idézet a címe a Presbiter főszerkesztője beszámolójának a lap 2014. évi szolgálatáról és az idei tervekről. 2015 nálunk a reformáció és az oktatás kapcsolatának az éve, készülve az 500. évfordulóra, ezért most az egyházi nevelés kérdései és a hitvallásaink kapcsolatait taglaló érdekes írást közöl a lap Csűry István nagyváradi püspöktől. Az imádságról megfogalmazott női gondolatok Hollandiából érik el az olvasó szívét. Ezekben a hetekben országszerte zajlanak a konfirmációk. Hazánk miniszterelnöke saját tapasztalatból ír a konfirmációról.

Orbán Viktor személyes vallomását „Azért teszem ezt a fogadalmat” címen közli a lap. És folytatódik a Van-e keresztyén fizika című izgalmas sorozat, újabb részében az általános műveltség és a természettudományok kapcsolatáról. A káposztásmegyeri cigánytalálkozón sok örömnek, lelki gazdagságnak és gazdagításnak lehettek áldottai a résztvevők, erről szól egyik írásunk. Füle Lajos mérnöki pontossággal írt, Krisztusról valló üzeneteit megragadó versekbe fogalmazta. A klasszikusan modern református lelki líra páratlan alkotója hazamenetele alkalmából szólnak a tiszteletadás sorai a Szövetség elnöksége és a Szerkesztőbizottság nevében három emlékező méltatásban. A lap nyitó oldalán tőle közölt egyik négysorosával kívánunk valamennyi Olvasónknak áldott lapozgatást a Presbiter ünnepi számában: „Lobogj, lobogj pünkösdi Lélek,/Lángja minden szent szenvedélynek!/Égesd ki a bűnt életünkből,/s lelkünk is Veled repül föl”.

A lap elektronikus formában ITT>>> olvasható.
dr Békefy Lajos, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51812,50420,47892,44368″}