53752

A 2014-es év végén Csáky Pál, európai parlamenti képviselő pályázatot hirdetett a középiskolás diákok számára. A pályázók a címet szabadon határozhatták meg, az esszék témája viszont adott volt: “Magyarként európai, európaiként magyar”.

A diákoknak ezt a témát kellett “körüljárnia” . Úgy gondolom, aktuális kérdés ez a 21. század Európájában minden magyar diák számára. “Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség” – írja Sajó Sándor. A mai tizenéves korosztály is így gondolja ezt? Büszkék magyarságukra, s milyen jövőt képzelnek el maguknak magyarként, ebben a sokszor kaotikusnak tűnő európai közegben? Őrizzük-e hagyományainkat, érezzük-e anyanyelvünk ápolásának szükségességét? A kérdések sorát lehetne folytatni… Erre próbáltak választ keresni az esszéírók.

A Selye János Gimnázium tanulói közül négy diák kapcsolódott be a pályázatba. Az anyaggyűjtésre, a pályamunkák összeállítására több hónap állt rendelkezésükre. A pályamunkák április elején kerültek a szakmai zsűri elé, de a munkák lektoraként elmondhatom, hogy mindegyiket az igényesség, a jól felépített gondolatmenet jellemezte.
A Selye János Gimnázium versenyzői május elején értesültek arról, hogy a zsűri elbírálása alapján esszéik bekerültek a győztes pályamunkák közé. Sándor Karina, Szabó Nikolett, Juhász Anikó és Gyarmati Vince tanulmányutat nyertek Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe.

A látogatásra az előzetes tervek alapján októberben kerül sor, ahol Csáky Pál látja őket vendégül, felkészítő tanárukkal együtt.

Zárásként álljon itt az egyik győztes pályamunka babitsi idézete: “Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szégyeníteni kell, hanem gazdagítani!”

Dr. Farkas Adrianna tanár/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”44601,39881,46244″}