54682

Ft. Csutora István peredi és deáki plébános életének 66. és papságának 39. évében súlyos betegség után június 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetésére július elsején került sor.

István atya 1949. május 23-án született Szencen. Az alapiskolát 1964-ben fejezte be, 1967-ben érettségizett Szencen. A gimnázium elvégzése utána Pozsonyban dolgozott a Pravda nyomdában. A pozsonyi szemináriumban 1971-ben kezdte el teológiai tanulmányait. 1976. június 6-án szentelte pappá Pozsonyban Gábriš Gyula püspök. 1986-tól Deákin és 1989-től Pereden szolgált.

Az elhunytat Deákin az ezeréves kéttornyú templom mellett helyezték örök nyugalomra.
A temetés előtt Pereden Orosch János nagyszombati érsek mutatott be érte szentmisét a paptársaival és segítőivel együtt, több száz hívő jelenlétében. A temetés után pedig Kiss Róbert püspöki helynök mondott érte szentmisét a Deáki templomban. A temetésén önkormányzatok, egyházi mozgalmak és több civil szervezet rótta le kegyeletét. Sokan vettük körül a koporsót, akiknek életében szolgálatával jelen volt.

A hívők és az egyházközösség nevében Pásztor Csaba,a peredi sekrestyés írom e pár sort, hiszen élete utolsó három évében segíthettem munkájában. Köszönjük, hogy gazdagította a peredi egyházközösséget, különösen az utolsó 10 hónapot, amikor ereje és lendülete kezdte elhagyni. Megtanulhattuk tőle, hogy az erőtlenséget és a szenvedést, hogy lehet imádsággal elviselni. Hálát adunk Istennek a gazdag munkásságáért és hordozzuk őt imádságainkban. Ámen.

Pásztor Csaba, Felvidék.ma