55272

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete idén is megemlékezett Gyöngyösi István barokk költőről. Koszorúzási ünnepséget szerveztek július 24-én és 25-én Nagybalogon majd Csetneken.

Gyöngyösi István briliáns verselő, kitűnő leíró, képgazdag, nemegyszer szellemes költő, aki a hazai barokk költészet legjellegzetesebb alakja.
A barokk kor, amelynek nem kellett már Zrínyi Miklós reneszánsz férfiassága, egyszeriben meghódol Gyöngyösi István csiszoltan barokkságának. Gyöngyösi könnyeden gördülő sorait, szójátékos bravúrral csengő rímeit, erotikus fordulatait, gyönyörűséggel tölti el a töméntelen ókori kép és hasonlat halmozása – így jellemzi irodalmi munkásságát a Magyar Irodalmi Lexikon.

Még a XVIII-XIX. század fordulóján is az a nemesi közvélemény, hogy nála nagyobb poétát nem szült magyar anya. Arany Jánosra volt szükség, már a XIX. század derekán, hogy kitűnő tanulmányban kimutassa, mennyire elhalványodik Gyöngyösi képe, ha Zrínyi mellé állítjuk. Arany jelölte ki Gyöngyösi érvényes helyét irodalmunkban, így is élt az irodalmi tudatban még a mi századunk első felében is, hogy mostanra már csaknem elfeledjük.
1664-ben, abban az esztendőben, amikor Zrínyi Miklós meghalt, jelenik meg Kassán egy Gyöngyösi István nevű, már harmincöt esztendős, tekintélyes nevű jogász elbeszélő költeménye Márssal társalkodó Murányi Venus címen. Ez a költemény tette őt azóta is halhatatlanná.
Kultusza máig él Gömörben, s ha csak egy-egy megemlékezésen, de olvassák műveit.

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete a Gyöngyösi István emlékműsort és koszorúzást Nagybalogon július 24- én, pénteken, 17.00 órai kezdettel szervezte a művelődési ház homlokzatán lévő emléktáblánál.
„Balogvár egykori kapitányára, a barokk költőre, Gyöngyösi Istvánra emlékeztünk. A programot a Gyöngyösi István Irodalmi Kör és a Szivárvány Énekkar biztosította. A kis ünnepséget helyi érdeklődők mellett megtisztelték jelenlétükkel a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete meghívására érkezett vendégek is, akik a koszorúzás után a helyi alapiskolában tartották meg a Balogvölgyi polgárok fórumát” – mondta a Felvidék.ma-nak Pál Gabriella, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének titkára.
Mint elmondta, szervezetük rendezvényein költői munkásságával is igyekszenek megismerkedni. Műveit nehéz hangzás jellemzi, nehéz megérteni, de éppen ezért érdemes vele foglalkozni. Hozzátette, a mai kor emberének is van mondanivalója a verseknek.

Nagybalogon a megjelenteket Pál Csaba, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének az elnöke köszöntötte. Ünnepi beszédet a műsor összeállítója, Koós István nyugalmazott tanár mondott, aki felidézte a költő életútját. Verssel közreműködött az irodalmi kör és énekkar mellett Nt. Gebe László, aki olvasott fel.
Gyöngyösi István emléktábláját megkoszorúzták a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnökségének, a Simonyi Alapítványnak és Rimaszombat és Vidéke társulásnak, Bátka Községnek és Remény Idősek Klubjának, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének, a Nagybalogi Református Egyházközségnek, Nagybalog Községnek és a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének a képviselői.

Csetneken másnap, július 25-én a megemlékezés Gyöngyösi István sírjánál „a’ hol szabadosan folytatta meséjét, / Látszik, mennyei tűz táplálta elméjét.” (Barcsay Ábrahám) mottó alatt folytatódott. A rendezvényen a nagybalogi kis csoport mellett részt vett a csetneki községi hivatal küldöttje, Brutovszky Ferenc, a rozsnyói képviselő testület tagja, lovag Beke Zoltán és a Rozsnyó és Vidéke társulás képviselője, Palcsó Zsóka.
Az ünnepélyes megemlékezés délután 14.00 órakor vette kezdetét a csetneki sírnál. A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete mellett működő Szivárvány Énekkar pár tagja a Tudjátok-e… című Pósa Lajos megzenésített verssel kezdte az műsort. Majd Pál Csaba, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Gyöngyösi István életéről és munkásságáról Koós István szólt. Versrészlet a Rózsakoszorúból a nagybalogi lelkész, Nt. Gebe László olvasott fel. A koszorúzás előtt a Murányi Vénusból énekelt egy részletet a Szivárvány Énekkar.

A barokk költészet kedvelői a koszorúzás után tiszteletüket tették és koszorúztak Gyöngyösi István utolsó lakhelyénél is a Jolsvai utcában, melyet 2010-ben kutattak csak fel. Gyöngyösi csetneki síroszlopát 11 évvel ezelőtt azonosítottá és avatták újra, 2004-ben Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján.

he, Felvidék.ma
További fényképek Képgalériánkban ITT érhetők el. {iarelatednews articleid=”54520,47532,47415,40903,40779,34896,15887″}