56461

Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Jászberényi Csoportja, mely az utóbbi években gyümölcsöző felvidéki kapcsolatokat alakított ki, így együtt ünnepeltek.

A jászberényi csoport a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egyik legnagyobb múltú helyi szervezete. Az alapító-elnöke, Dr. Suba György keresztényi és értelmiségi mivoltával kívánt értékrendet teremteni, amikor tizenöt évvel ezelőtt megalapította a helyi csoportot.
„Számunkra óriási kihívás, feladat, hogy életünk úgy legyen példaértékű, hogy ne telepedjünk rá másokra, hogy ne legyünk kirekesztőek és különleges csodabogarak sem. Úgy próbáljuk segíteni embertársainkat, hogy minden élethelyzetben világosan, észrevehetően nyilvánuljon meg a bennünk lévő hit, remény és szeretet” – nyilatkozta Suba György.

A KÉSZ jászberényi csoport megalakulásának 15. évi ünnepségét szeptember 26-án az Arc Sacra fesztivál keretében szervezték. A hálaadó szentmise délelőtt kilenc órakor kezdődött a Főtemplomban, melyet Szántó József apát plébános mutatott be. Közreműködött az Ipolybalogi Bukréta Hagyományőrző Csoport Lőrincz Aranka Sarolta vezetésével, akik az ünnepi közgyűlést is gazdagították énekükkel. A templomban kiállítást tekinthettek meg a résztvevők a KÉSZ 15 évéről.
Az ünnepség közgyűléssel a Szent István házban folytatódott, melyen a résztvevőket Suba György köszöntötte, Szántó József apát, a csoport lelki vezetője pedig imával nyitotta azt meg. A műsort Szabóné Taczman Mária, a KÉSZ jászberényi csoportjának alelnöke vezette. A jubiláns szervezetet elsőként Tercsi Mátyás, az országos KÉSZ ellenőrző bizottságának elnöke, egyben a KÉSZ kecsekeméti csoportelnöke köszöntötte, tolmácsolta Osztie Zoltán plébános, a KÉSZ országos elnökének a gondolatait, majd külön köszönetet mondott Suba Györgyné Kocsis Juliannának, a helyi csoportelnök feleségének a kitartó és áldozatkész együttműködésért.

Osztie Zoltán országos elnök így üzent a jászberényi KÉSZ-nek: „Ebben a helyzetben – amikor az iszlám fenyegetéssel is szembe kell néznünk –, különösen felértékelődik történelmi keresztény egyházaink és közösségeink szerepe. Tudatosan kell vállalnunk prófétai küldetésünket, mellyel Krisztus tanítványainak bizonyulunk. A hiteles keresztény közösség megtartó erejére pedig múlhatatlanul szükségünk van. Ilyen kikristályosodási pont a Jászberényi KÉSZ Csoport is. Önmagában véve tiszteletre méltó, hogy egy a 15 éves múltját büszkén vállaló közösségről van szó. A teljesítmény pedig, amit fölmutat, önmagáért beszél.
Természetesen ehhez nélkülözhetetlen a karizmatikus vezető közösség, akik nemcsak a nevüket adják, s ezzel felelősséget vállalnak másokért, hanem szüntelen megújuló kezdeményező készséggel tartják életben a résztvevők egységét. Ilyen személyek – méltó, hogy most néven is nevezzük őket – Dr. Suba György elnök Úr, mindenben támasza és társa áldott felesége: Julika, alelnökük: Szabó Jánosné Mária, gazdasági vezetőjük: Vidovich Lászlóné Anikó, Molnár Györgyné Edit titkár és Besenyei Vendel, a csoport küldöttje.”

Köszöntötte a közgyűlést többek közt Szatmári Antalné Kocza Veronika alpolgármester, Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője, Laurinyecz Péter Pál a Kunszentmárton KÉSZ csoport titkára. Taczman Mária a Jubileumi kiadványt mutatta be. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója és Bugyi Gábor munkatárs is gratulált. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete nevében Czeglédy Botond, Pósa Dénes és Homoly Erzsébet nyújtott át személyre szóló, kézműves ajándékokat. Az ipolybalogiaik nevében Lőrincz Aranka Sarolta szólt. Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke levélben köszöntötte a csoportot.

A szeretetvendégségre a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános iskola ebédlőjében terítettek. Felszelték az ünnepi tortákat, s barátai beszélgetéseken elevenítették fel a közös rendezvényeket, élményeket. Majd a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének csoportját Rákóczi nyomában városvezetésre invitálták Bathó Edit múzeumigazgató vezetésével, mely programról külön cikkünkben számolunk be.

A jászberényi KÉSZ és a balogvölgyi Rákóczi Szövetség kapcsolata 2012-re nyúlik vissza. Mindkét szervezet rendszeresen részt vesz az Ipolyságon megrendezendő hazafias verseket mondó szavalóversenyen, s mindkét szervezetet jó barátság fűzi az azt szervező Palóc Társasághoz is. Itt ismerkedtek meg, s kaptak meghívást a jászberényi Sajó Sándor kötet bemutatójára, melyre 2013- április 15-én került sor Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke és a Czeglédy Botond rimaszombati diák közreműködésével. A következő 2014-es jubileumi évet Pósa Lajosnak szentelték. S a gyermekirodalom megteremtője halálának 100. évfordulója alkalmából Jászberényben emlékkiállítást szerveztek Pósa Dénes magángyűjteményéből, s emlékműsort adtak Homoly Erzsébet, a Pósa Lajos emlékezetei – Emléktár szerzőjének a rendezésében, melyen szintén közreműködött az Ipolybalogi Hagyományőrző Csoport Lőrincz Aranka Sarolta vezetésével. Idén március idusán a határon túli magyarságról Rigó László rimaszombati alpolgármester tartott előadást Jászberényben. Majd április 23-án a gömöri látogatásra érkezett egy autóbusznyi csoport. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének hagyományos anyák napi ünnepségén pedig Bolla János em. jászkapitány és kísérete volt a vendég és előadó. Kuruc nótákkal és tárogatószóval tették emlékezetessé az ünnepet. A balogvölgyieknek és az ipolybalogiaknak igazán felemelő érzés volt, hogy 15. évforduló alkalmából rendezett megállónál a palócok és a jászok együtt ünnepelhettek.

Homoly Erzsó, Felvidék.ma
Fotó: Pósa Dénes
Az ünnepségről készült képriportunkat ITT tekinthetik meg.