56123

Újra megpályázhatóak a HEKS által hátrányos helyzetű gyermekek számára felkínált programok. Az új projektterveket 2015 novemberéig lehet beadni. Jelenleg Nagybalogon, Simonyiban és Vígtelkén folyik cigánymissziós projekt.

A Református Cigánymisszió, a Magyarországi Missziói Irodán keresztül került kapcsolatba, két évvel ezelőtt a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetével, a HEKS-el. Matthias Herren, az egyházakkal való együttműködésért felelős megbízott ez után meghívást kapott feltérképezni a helyzetet és lehetőségeket, két körút során, Fazekas László püspök és Tóth Zsuzsanna, a cigánymisszió igazgatója kíséretében. Ez után kínáltak az egyház számára pályázati lehetőséget.

“A HEKS által felkínált projektlehetőségek kizárólag az Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek szólnak, céljuk olyan tanoda-típusú és/vagy az életkészségek erősítését szolgáló programok támogatása, melyek a 0–18 éves hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és elsősorban cigány gyermekek és fiatalok felzárkózását, társadalmi beilleszkedését és készségfejlesztését segítik” – mondta Tóth Zsuzsanna lévita, a HEKS projektkoordinátora.
Hozzátette, a svájciak integráló közösségek építését támogatják.
“A programok nem külön álló egységét képezik a gyülekezeti életnek, hanem beépülnek abba, részévé válnak, behívják, beengedik a községben lakó cigánygyerekeket, embereket az életterükbe. A HEKS első sorban a megvalósítandó programokat támogatja, azaz az eszközöket, béreket, útiköltséget. Építkezésre nem használható a pályázott összeg. Felújításra is csak egy kevés százaléka, pl. ablakcsere, vagy toalett vétele, teremberendezés” – nyilatkozta Tóth Zsuzsanna.

Mint megtudtuk a  segélyszervezet anyagi hozzájárulásával jelenleg három gyülekezetben folyik olyan program, amely a roma gyerekek, fiatalok tanulását, társadalmi beilleszkedését segíti, megismerteti őket a keresztény értékrenddel és közösségi alkalmakat kínál számukra.
Pályázatot nyert gyülekezet a Gömöri Egyházmegyéből a Nagybalogi Református Egyházközség, ahol a gyülekezeti terem felújítása mellett konyhasarokra, gitárokra, segéd- és sporteszközökre pályáztak. Támogatva ezzel a helyi gyülekezetet, színesítve a programlehetőségeket.

“Nagybalogon a gyülekezet presbitériuma egyhangúlag fogott bele a munkába, s ért egyet azzal, hogy kötelességünk nyitott szívvel és templomajtókkal hívogatni a Krisztust nem ismerőket. A helyi lelkész, Gebe László a hittanok mellett gitárórákat tart a gyerekeknek, ezt a kezdeményezést is támogatta a HEKS. A foglalkoztatott cigány gyerekek rendszeresen részt vesznek az istentiszteleti és ünnepi alkalmakon, hittanokon, főző- és sportrendezvényeken” – számolt be a projektkoordinátor.

A másik sikeresen pályázó gyülekezet is Gömörből van. A Simonyi-Feledi Református Egyházközségben szintén elkezdődött a munka, mely a 2016-os évre Darnya Leányegyházközségre is kiterjed.
“A projektfelelős mindig a helyi lelkész, esetünkben Gál László. A HEKS itt az épülő missziós ház egyik termének kialakítását, berendezését támogatja, s a benne eltervezett ún. Biztos Kezdet Ház-programot, mely 0-3 éves korig foglalkoztat hétköznap délelőttönként kismamákat a csecsemőikkel együtt. A program a neve is ismerteti, hogy igyekszik az óvodára felkészíteni, biztos alapot adni az ingerszegény környezetbe született csecsemőknek, kisgyermekeknek, bevonva a fiatal szülőket a foglalkozásokba.
A munka szeptembertől indul, eleinte heti két alkalommal. Egyenlőre a terem berendezése, és a kinti játszótér építése folyik. A Heks munkahelyet is teremt ezzel a helyi gyülekezetben óvónőket, pedagógusokat alkalmazva a szolgálatra. Ugyanebben a teremben, az épületet kihasználva, szombatonként játszóházat szervez a gyülekezet.
A projektbe belefér a nyári táborok finanszírozása, évi két evangelizációs koncert, a Pálfalusi keresztyén cigány zenekar szolgálatával, valamint negyedévi egy kézműves alkalom, mely rendezvényeket természetesen az egész gyülekezetnek sőt, a falu közösségének is meghirdetettek, nyitottak” – tudtuk meg Tóth Zsuzsannától, a cigánymisszió igazgatójától.

A harmadik sikeres projektre az Abaúj-tornai Egyházmegyéből a Szalóci Református Egyházközség és leányegyházközsége, Vígtelke pályázott.
“Itt a már meglevő, Nyéky Miklós által évekkel ezelőtt alapított ifjúsági zenekar támogatására utódja, André János pályázott. Ehhez a gyülekezet az anyagi támogatást meg is nyerte hangszerre és hangosításra. Ezen kívül táborokra, a fent említett alkalmakra, valamint Vígtelkén fizetett pedagógus vezette játszóházra is pályáztak.
A helyi közösség gondnoka, Borzy Bálint, aki egyben a falu polgármestere is. A helyi aktív emberekkel, gyülekezeti és nem gyülekezeti tagokkal összefogva, együttműködve példaértékű rendezvényeket szervez az egész közösség számára: gyereknap, családi- és sportnap, amely rendezvényeken egyaránt részt vesznek a magyar és cigány származású lakosok is.
A helyi cigány közösség szép összefogással a faluban eddig hiányzó sportpályát alakított ki, mely sport és családi nap keretében lett „felszentelve” – fűzte hozzá Tóth Zsuzsanna.

Az új projektterveket 2015 novemberéig lehet beadni

A terv alapján még legalább két gyülekezet bekapcsolódhat a fejlesztő, közösségépítő programokba. Feltétel csupán az egy akaraton való lét a gyülekezet részéről és nyitottság. A projekt célja a gyülekezet mozgósítása és a cigányok iránti érzékenyítése, valamint Krisztushoz vezetése.
A gyülekezeti munkatársak készségeinek fejlesztése céljából a HEKS képzési lehetőséget is biztosít, melyet félévente a projektkoordinátor, Tóth Zsuzsanna valósít meg, lehetőséget adva ezzel a „HEKS-gyülekezetek” találkozására, ismerkedésére, tapasztalatcserére.

A pályázatban igényelhető legmagasabb összeg 30 000 euró, melyet 3 évre szétbontva, félévente kap meg a sikeresen pályázott közösség, amennyiben az előző félév feltételeinek eleget tett szóbeli és anyagi beszámoló formájában. Mint minden projektben, itt is van egy százalékolt elvárás önrészként a gyülekezet részéről, ami felmutatható épület, vagy munka formájában, nem kell, hogy pénzösszeg legyen.

A cigánymissziós szolgálatba való bekapcsolódás során nem csupán anyagi támogatást nyer egy gyülekezet, de megértheti, milyen a nagylelkű, Krisztus iráni hálából való odafordulás áldása. Ezek a gyülekezetek saját életükben tapasztalhatják a közös szolgálat összekovácsoló erejét, hogy hogyan imádkozhatják át a nehézségeket, élhetik át Isten mindenkire kiáradó szeretetét és kegyelmét.

“Szeretettel köszöntöm, és sok erőt és áldást kívánok a HEKS programba kapcsolódott gyülekezeteknek, a többi közösséget pedig szeretném biztatni, hogy merjék megtenni közös erővel az első lépést. Ahová az Úr küld, ott készíti a szíveket is, nem hagyja az embert egyedül a harcban, hisz Ő a küldő, ez az Ő missziója” – zárta nyilatkozatát Tóth Zsuzsanna.

Bővebb információk iránt a refcm.sk@gmail.com, vagy a 0918/195713-as telefonszámon lehet érdeklődni.

reformata.sk nyomán Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”49585,49060,30230″}