56207a

A Pozsonyi Magyar Intézetben szeptember 16-án nyílt meg Nagy József festőművész, grafikus kiállítása. Ebből az alkalomból Csanaky Elenonóra az alábbi szavakkal méltatta a művész életútját:

Nagy József festőművész alkotásaiban egy olyan felvidéki magyar festő alkotásait tekinthetik meg, aki emberi tartásával és – sajnos, mára már lezárt – életművével egyaránt kivívta, hogy mindannyiunk példaképe legyen. Azon kivételes emberek csoportjába tartozott ugyanis, aki az emberi tartást és az alkotás tisztaságát sosem választotta el egymástól.

Nagy József a II. világháború utáni első szlovákiai magyar művészgeneráció képviselője 1926. április 2-án született Pozsonypüspökiben, s ott élt haláláig, 2013. január 3-ig.

Korai munkásságának témáit a nemzeti és a keresztény kultúra, az Égi és a Földi ismert témaköréből merítette. A filozófiai értelemben vett égire és földire ez ugyanúgy vonatkozik, mint szülőföldjének, a Csallóköz monda- és hitvilágának fiktív és valós alakjaira. E figuratív ábrázolási korszak után az 1970-es években erőteljesebbé vált a geometriai absztrakció és a grafikai struktúrák iránti vonzódása, s ez időben kezdte le nagyszabású faliszőnyegei tervezését és kivitelezését is.

A megálmodott tervek megvalósítására az 1980-as évek elején kerül sor, s ez az időszak művészete kiteljesedésének ideje is. A komor tónusok mellett figyelemfelkeltő vidám színekkel rajzolta meg a festészet fejlődési vonalát az időben visszafelé és vetítette a várhatót előre. Az 1990-es évektől pedig teljesen megújult színvilág, megújult vonalvezetés, egy fiatal, optimista művész köszönt ránk a képeiből!

Nagy József tudatosan vállalta a „felemelt ujj”, a figyelmeztető művész szerepét. Korát meghazudtolva, szinte az 1960-as évektől kezdve élete végéig rendíthetetlen kitartással irányította figyelmünket a nukleáris fenyegetettségre, a mindent ellepő szemét veszélyére, Európa és régiónk lakosságának vészterhes fogyására s az emberi gyarlóság olyan gyógyíthatatlan rákfenéire, mint a gyűlölet, irigység, kapzsiság, képmutatás… Témáit mindig képsorozatokban örökítette meg. Ám a 80-as évek végétől az addig használt fekete –fehér színek és a puritán, szögletes vonalvezetés helyett hatékonyabb módját választja a figyelemfelkeltésnek: meglágyult vonalakkal, nyugodt, derűs életszemlélettel, gyógyító színekkel hat a lelkünkre.

2010-ben Haraszti Mária, a Median kiadó igazgatója összefogott a művész lányával, Klaučkoné Nagy Gabriellával, hogy közös erővel rendezzék sajtó alá Nagy József színekről szóló ismereteit összegző könyvének kéziratát „A színek harmadik világa” címmel, melyben a színkeveréstől kezdve a színpárosításon keresztül a színek térbeli és lelki hatásáig elképesztő mennyiségű ismeretanyagot halmozott fel. S ez a könyv elméleti munkásságának csupán egy része, mert sorsa, életszemlélete az irodalom, a történelem tanulmányozása felé is elirányította őt!

Képeinek színvilága, kisugárzása, gyógyító erejű képei a másokért élő művész megváltási szándékáról tanúskodnak. Ő az, aki a fejlődésvonalakat bemutatva érthetővé teszi az elvont művészetet a laikusok számára is.

Ha művészetének genealógiáját tekintjük, annak ellenére, hogy Nagy József visszavonultan, magányos harcosként élte le az egész életét, minden alkotói korszaka vissza- és előrevetítve tükrözi az adott kor társadalmi történéseit és azok várható hatását.

Sose járt bohém művészkörökbe „feltöltődni”, nem érdekelte, hogy mi a „trend” a „modernek” között. Annyi megpróbáltatás érte népén keresztül őt magát is – s itt szó szerint idézem Nagy Józsefet –, hogy „Ezeknek a témáknak a megörökítése több száz évre elegendő feladat lehet minden művész számára”.

Rendkívüli ember volt. Pontosan tudta, mikor kell ábrázolni a Részt az Egész helyett és mikor fordítva, hiszen mikrovilágunk mindig a nagyvilág történéseinek lecsapódása.

Nem tudta és nem akarta elfelejteni azokat az évtizedeket, amikor a felvidéki magyarság egy irányított népirtás áldozata lett, s aminek következményeitől ő maga sem tudott szabadulni. A szorongatottság nem szűnő, illetve visszatérő helyzeteiben kis műtermében írta a Csemadok és Pozsonypüspöki magyarságának képekkel illusztrált krónikáját – mindig tágabb kontextusba helyezve azt –, tudván, fontos útmutatás lesz ez egyszer az elkövetkező generációk számára mert, ahogy nem egyszer mondta: — A tényeket nem ismerni tudatlanság, ám elferdíteni bűn!

A magyar irodalom eposzait, a magyar történelem – benne kisebbségi sorsunk – eseményeit megörökítő sorozata ugyanúgy része művészetének, mint ahogy része elméleti munkássága és modern, formabontó, színekben tobzódó lélekirányító képsorozatai is. Ő képekben festette meg mindazt, amit felvidéki költőnk, Török Elemér, szóban így fogalmazott meg:

Ki tudja sorsunk
némasággal teleírt mélységét,
ki mossa le,
lelkünk fekete gyászát,
az iszonyú kőkopárság hegyein
létünk ördögi táncát
ki állítja meg végre,

emlékeink tükre elé állva,
az idő ráncaival bélyegezve,
ki mer hinni a tisztaság
megbékélő mosolyában?
A vízen tükörképed,
mit is mondhatna
a feléd sikoltó anyaföldnek?
Ez itt a pontos jelenléted.
Közép-Európa,
a hazád.

Ide szült anyád
egyszer és mindenkorra,
Itt vagy jövőd foglya.
Nincs más esélyed,

hát bírd a terheket.
s a szellem csöndjében
tedd, mire születtél.

a nap legyen gyámolítód
és a fénye mindennek,
ami szép.
4
Ne az érzelem,
s a fölmagzott sérelem,
hanem a bölcsebb értelem:
bensőd vezére ez legyen.
Sem az, hogy ki volt itt előbb.

Csak annyi vagy,
amennyi tettedből megmarad.

Nagy József gondolkodó elmeként eljutott a megbocsátás, a továbblépés stádiumába, s életének utolsó évtizedeiben műveiben már totum pro parte az egészet ábrázolta a rész helyett. Tisztán látta, hogy a világ önzése vakvágányra tereli az emberiséget, ám ezt a kényszerpályát olyan távolságtartással szemlélte, hogy szemléltetni is tudta azt velünk.

Megkülönböztetett szeretettel ajánlom figyelmükbe Nagy József képzőművész alkotásait! Fogadják jó szívvel a művész képeit s azok óvó üzenetét: a rendelkezésünkre álló évtizedeket teljes értékükben éljük, de úgy, hogy unokáinknak is egy élhető világot hagyhassunk örökül!

Csanaky Eeonóra, Felvidék.ma
Fotó: Pézman Zoltán
{iarelatednews articleid=”56205,37402,37320,36570″}