56260

Migráns ügyben az uniós stratégia az, hogy nincs stratégia, marad a képmutatás.

Az Európai Uniónak nincs megoldási elképzelése, így marad a képmutatás stratégiája, amely sajnos majdnem az egész (főleg balliberális) európai politikai elitre rávetül. Ehhez párosul, hogy bizonyos értelmiségi körök szintén a képmutatás kultúráját választják a természetesebb közösségi önvédelmi mechanizmusok felélesztése helyett!

Képmutatás

Egyes politikusokat most, nagy hirtelen megszállta a jó tét lélek, vagy talán a „képmutatás köntösét” terítették gyorsan magukra, eltakarva az aktuális haszon politikai szándékaikat. Egészen a jelen időszakig valahogy „észre” sem vették, hogy 2011 óta családok, csecsemők és gyermekek haltak meg Szíriában az USA mellett az EU „támogatásával” is.
Érdekes módon az elmúlt négy év során a polgárháborúnak köszönhető humanitárius katasztrófa miatt nem emelték fel a hangjukat sem az otthoni törvényhozásban, sem pedig az európai parlamentben, és nem vették oltalmuk alá a Szíriából Törökországba, vagy Libanonba menekülőket. Pedig azok a szíriai menekültek a szomszédos országokban felállított táborok felé vették az irányt, nem másért, mint a békéért, nyugalomért és élelemért. Ellentétben az ide érkezőkkel, akik 5 ezertől 15 ezer euróval a zsebükben jönnek. Ezen összegért az embercsempészeken keresztül az Európai Unió (túl jóléti) országaiba juthatnak.

Európai szürrealizmus

Ebben a helyzetben annyira fölkészületlenek voltunk – vagyunk, hogy politikusaink, jogvédőink nem tudják eldönteni, hogy ki a menekült, vagy meddig számítanak menekültnek a jobb életszínvonal és szociális ellátás reményében Németországba vágyakozó migránsok.
Az európai szürrealizmus pedig akkor ölt igazán testet a nyilvános hétköznapi térben, az előbbi sorok mellett, amikor a háború mentes Budapestre érkezve a migránsok „Deutchlandot” kiabálnak, majd miután a Lübecki pályaudvarra szállítják őket „Koppenhágáznak és Dániáznak”, ha oda szállítják Őket és ott is a hatóságok közbenjárásával regisztrálniuk kell, akkor meg „Malmöt” skandálnak! Szóval akkor kik is Ők?

Magyar és európai értékeket képviselő emberként természetesen támogatom a rászorult az ide vándorló (szír) családok békés környezetbe kerülését. Hiszen az üldöztetés és a háború elől menekültek. Ugyanakkor ettől még az inváziós helyzet korántsem oldódik meg. Mert az üldözöttekkel naponta jönnek mások is, ezrével! Ezért nem tartom szerencsés megoldásnak, hogy befogadási kvótákban gondolkodjunk, mint elsődleges megoldási stratégiában. Ez csak a helyzet megoldása utáni lépés lehet, amely már csak szabályozási eljárás lenne az Európában maradottak számára.
Éppen ezért, ebben a pillanatban, semmilyen körülmények között nem támogatom egy elsietett bevándorlókat fogadó EU-s államokra előírt kvóta elfogadását!

Nagyobb felelősséget kell vállalnunk, mint sem kvótákról vitatkozzunk

A politikai vezetőinknek, közéleti szereplőinknek – jómagamnak is, mint MKP-s szlovákiai magyar közszereplőnek és európai polgárnak nagyobb felelősséget kell vállalnunk, mint sem kvótákról vitatkozzunk! Ezért nem árulok el nagy titkot, hogy az MKP-n belül például nem támogatjuk a befogadási kvótákat, mint megoldást!

Első lépésben meg kell védeni Európa határait az azonosíthatatlan alvó fundamentalista sejtektől, a beszivárgó terroristáktól!

Mindenki, aki jogállamban él, vagy esetleg ide “menekül” és jogállamban szeretne élni, fogadja el a (jog)állam elsődleges szabályait. Beérkezésekor minimum első lepésben azonosítsa magát, vagyis regisztráljon. Ez nem lehet nagy kérés, hiszen ez a jogállamisághoz való pozitív hozzáállás, integrálódás egyik első lépése.
Másodsorban tudatosíttatni kell a társadalommal, főleg a liberális körökkel, hogy a multikulturalizmus egyrészt megbukott – de ha ezt nem is fogadják el – eszmeiségét nem tudjuk megvalósítani az iszlámvallást gyakorlókkal, csak ideig-óráig.
Lehet egy generációig bezárólag, akik a munkavállalás miatt látszat integrációt mutatnak. A nyugat-európaiak nem tanultak saját multikulturális társadalmi integrációs csődjükből. A muszlimok vallása az iszlám (amely az ő mindennapi életükben nagyon is élő meghatározó) kizárólagos!!! Nem fogadja el a más vallást párhuzamosan, mint egyenértékű kulturális és társadalmi létezőt. Ebből kifolyólag nem is akar a mohamedán közösség integrálódni. Saját törvényeket, szokásokat éltet párhuzamosan az európai kultúrában, amely viszont a sok ideológiától átszőve, megtépázva, már csak szokásaiban keresztényként és értéksemlegesként védtelen.

Tehát fölöttébb sajnálatos a jelenlegi európai vakság, kulturális képmutatás, vagy talán jobb esetben naivitás, rosszabb helyzetben esetleg csőlátás, amely saját kultúrközösségi önvédelmi mechanizmusainkat gyengíti.

Végezetül középtávú megoldási javaslatként két, a józan ész logikáját nem nélkülöző indítványt tennék:

1. Újra kell minden EU-s ütköző államban nemzeti fegyveres határvédelem (EU-s keretből), amelyik védi a közös határokat a nem európai uniós országokkal.
2. Szükség van a nemzeti hadsereg mellett közös, professzionális, Európai hadseregre, amelyik az európai érdekeket is védené az Európához földrajzilag is közeli konfliktusos térségekben pl. Szíriában. Ugyanis az USA hadserege bárhová is beavatkozott, ott a saját érdekeit próbálta érvényesíteni, akár Európával szemben is több – kevesebb sikerrel. A geopolitikai érdekek mellett az európai társadalom számára a közös hadsereg intézménye biztosítana egzisztenciális lehetőséget. Ma Európa fiatalságának egy nagy része nem talál munkát (pl. Spanyolországban a fiatalok 60%-ka munkanélküli). A közös hadsereg intézményének beszállító és ellátó rendszere munkát, szisztematikus életet és stabilitást biztosítana az Európai fiataloknak.

Samu István, Felvidék.ma