57114

Végső fázisához ért az a nagyszabású projekt, aminek célja a Bodrogköz és az Ung-vidék kulturális turizmusának fejlesztése. A pályázatnak köszönhetően többek között számos új elemmel bővül a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum is.

A Múzeumok párbeszéde (HUSK/1101/1.3.1./0244) című projekt a Magyarország – Szlovákia 2007-2013 Határon Átnyúló Program keretében valósul meg. A kivitelezésében Cigánd járási székhelyű város, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye, illetve Királyhelmec város vesz részt. A térségi múzeumi tárlat az antropogén tényező természeti környezetre, illetve a felszíni borítottságra gyakorolt hatásának bemutatását tűzte ki célul, a célterület történelmi, társadalmi és gazdasági fejlődésének tükrében. A témában nagy figyelmet kapnak a 19-ik század felétől fellendülő vízszabályozási folyamatok.

Zvolensky Gabriella, a pályázó Közművelődési Intézet igazgatója elmondta, hogy a tervek szerint egy versenyképes idegenforgalmi szolgáltatás jön létre, amely hozzájárulhat a kulturális turizmus címén a Bodrogközbe és Ung-vidékre látogatók számának, illetve az itt eltöltött vendégéjszakák mennyiségének növeléséhez is.

A projekt eredményeként teljes körű felújításon esik át a múzeum épülete. Korszerű belső térelosztás valósul meg, valamint fejlesztésre kerülnek a házgépészeti és kiállítás-technikai eszközök is. A tetőtérben múzeum-andragógiai termek, iroda- és kiszolgáló helyiségek lesznek kialakítva. A földszint keleti szárnyában a Mailáthok történetét, a térségi vízszabályozás folyamatát, illetve a felszín borítottságát és a vízrajz fejlődését mutatják be. A földszinti nagyteremben az időközi kiállítások kapnak helyet. A nyugati szárny kistermében múzeumi olvasó és emlékszoba lesz. A földszinti folyosón a képzőművészeti galéria szolgálja majd a művészet múzsáit. Az alagsori helyiségben és pincében a Királyi Borpatika biztosít helyet a Királyhelmeci Borászati Táj állandó kiállításának. A projekt nem kevésbé fontos része volt a múzeum mögötti udvar megvásárlása is. A felújítást követően itt egy komplex rendezvénytér alakul ki, kis színpaddal, parkolóhelyekkel és dísznövényzettel.

A műemlék épület felújításával jelentősen növekszik az intézmény infrastrukturális felszereltsége, s az épület befogadóképessége. Egyidejűleg színvonalas turisztikai termék jön létre a Kassai Megyei Önkormányzat által irányított borúton, azaz a Via Vinaria turisztikai tematikus úton, melynek Királyhelmec városa az egyik „belépési pontja”. És nem utolsó sorban Cigánd, Királyhelmec és a Megyei Közművelődési Intézet közötti együttműködésnek köszönhetően egy a jövőre nézve fontos jelentőségű, határon átnyúló Bodrogközi kulturális tematikus út alapjai kerülnek kialakításra.

A pályázat összköltségvetése 1 167 810,00 euró, amelyből 992 638,50 eurót folyósít az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a szlovák, illetve magyar kincstár hozzájárulása eléri a 116 781,00 eurót, valamint a partnerek önrésze az 58 390,50 eurót. A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, mint határon túli partner költségvetése 213 000,00 euró, ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 181 220,00 eurót, míg a szlovák államkincstár 21 320,00 eurót folyósít.

A megyei intézmény önrész hozzájárulása 10 660,00 euró. Királyhelmec önkormányzatának költségvetése 348 200,00 euró, melyből az ERFA által finanszírozott részarány 295 970 euró, illetve a Szlovák Köztársaság államkincstára általi rész 34 820,00 euró. A város 17 410 euró önrésszel járul hozzá a projekt kivitelezéséhez. A projekt kezdete 2013. július 01., tervezett befejezése 2015. június 30. volt. A projekt kivitelezési határideje 2015. október végére lett módosítva.

Mint megtudtuk, a felújítási munkák folyamatosan zajlanak. A partnerek és a kivitelezők megfeszített erővel dolgoznak az épület felújításán és a múzeumi tartalmak színvonalas kidolgozásán. A pályázók nagyon bíznak abban, hogy ez a jelentős felújítás és korszerűsítés, valamint az élő kultúra beiktatása a Regionális Múzeumot sokkal vonzóbbá teszi a régió lakosai és az idelátogató turisták számára. A remények szerint a múzeum működése középtávon meghatározza a térség értékeinek kutatását egyben megalapozza egy tudományos műhely létrejöttét is.

A királyhelmeci székhelyű Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye 2006-ban jött létre, mint multikulturális közintézmény. A Felső-Bodrogköz és Ung-vidék területén 47 községben és 3 városban fejti ki tevékenységét a kultúra fejlesztésének terén. Az intézmény működteti a térségi könyvtárat Királyhelmecen, valamint a Mailáth József Regionális Múzeumot is.

A Mailáth József Térségi Múzeumi Tárlat küldetése a múzeumi értékű műtárgyak gyűjtésén és rendszerezésén túl, a kulturális hagyaték szerves részeként a Felső-Bodrogköz és Ung-vidék értékeinek megismertetése, bemutatása. A gyűjtemény 2006-tól a gróf Mailáth József által 1895-ben építtetett műemléki épületben kapott helyet.

Az eklektikus stílusú épület eredetileg az 1846-ban megalakított Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat igazgatósági székházaként szolgált. A térség viharos történelmi és társadalmi fejlődése rányomta bélyegét a város eme ódon gyöngyszemére is. 2006-ig sokféle módon hasznosították az épületet, többek között, mint járási kereskedelmi vállalat, rendőrőrs, óvoda, motortekercselő részleg, varroda, városi egyetem és könyvtár is működött.

A múzeum létrejöttét követően került sor az épület eredeti formájának visszaállítására, karbantartási munkálatok elvégzésére, valamint a tetőfödém cseréjére, amelyet a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet saját forrásból valósított meg. A város tulajdonában lévő épületet a Megyei Közművelődési Intézet a múzeum létrahozásának és működtetésének céljából 30 évre kapta bérbe.

Sz.T., Felvidék.ma