57062 2

A Zempléni Református Egyházmegye gondozásában megjelent 148 oldalas kiadvány 52 vasárnapra és 17 ünnepnapra, illetve rendkívüli alkalomra szóló igemagyarázatot tartalmaz.

Október 18-án, Nagykövesden, az  egyházmegyei közgyűlésén mutatták be először az olvasóknak a Vasárnapról vasárnapra című könyvet.

Az ünnepnapok sorában a sátoros ünnepeken 2-2 írást lehet olvasni, és a többi egyházi ünnep mellett óévre, újévre, konfirmációra, reformációra, és adventre vonatkozó igemagyarázat is található az egyházmegye kiadványában.
A kétoldalas áhítatokat a kiadvány szerkesztésének időszakában a Zempléni Egyházmegye területén szolgáló 23 lelkipásztor írta azzal a céllal, hogy az istentiszteleti alkalmakon rendszeresen jelenlévő gyülekezeti tagok ilyen módon is tápláltassanak Urunk igéjével.

Mindemellett azok számára is szeretnék eljuttatni a kötetet, akik idős koruk, betegségük, vagy éppen idegenben való munkavállalásuk miatt nem tudnak vasárnapról vasárnapra templomba menni, de szeretnének figyelni Isten üzenetére.
Kendi Csaba esperes a könyv megjelenésének okát és célját a következőképpen foglalja össze a könyv előszavában:
„Szolgatársaimmal abban a reményben adjuk közre ezt a kötetet, hogy az olvasó a könyvben lévő hétről hétre, és ünnepről ünnepre készített igemagyarázatok által lelkiekben gazdagodhat, növekedhet hitében, és Isten igéje vezetését, áldását tapasztalhatja meg vasárnapról vasárnapra.”

A kötet kiadását a Bethlen Gábor Alap támogatta, és az egyházmegye lelkészi hivatalaiban lehet megvásárolni.

Forrás: http://refzem.eu, Felvidék.ma