Szalay Szilvia a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Egyesületének az elnöke

A 25. évfordulót már a Duka Zólyomi Emesét 2013-ban felváltó Szalay Szilvia zenetanár elnöklete alatt ünnepelte a szervezet október 24-én Pozsonyban, a Szlovák Rádió épületében. Elhatározták, hogy önálló polgári társulássá alakulnak.

Az 1990-es csehszlovákiai rendszerváltást követően számos felvidéki magyar szerveződés alakult a Csemadok égisze alatt, köztük a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága is, amely a szlovákiai magyar kórusmozgalom és zenei élet egyik motorja lett.
SZMZT-25Ez a társaság szervezi meg három évenként a gyermekkórusok Csengő Énekszóként ismert érsekújvári összejöveteleit, de a galántai Kodály Zoltán Napokat és a lévai Kadosa Pál zongoraversenyt is, ahol fiatal tehetséges zongoraművész-jelöltek mérik össze tudásukat – és nemcsak magyarok, hanem szlovákok is tegyük hozzá –, valamint a Bartók-Szíjjártó zenei műveltségi versenyt. Mindezt azért sorolom, mert míg a zenebarátok társasága alakulásától fogva folyamatosan működik, a vele egy időben létrejött szerveződések mára megszűntek, vagy csak névlegesen léteznek.
Ennek számos oka volt, elsősorban a társaságok felett ernyőként is működő Csemadok anyagi ellehetetlenülése a mečiari időkben, az 1990-es évek közepén. Sajnos az 1998–2006 közötti időszakban – amikor pedig a Magyar Koalíció Pártja (MKP) a kormány tagja volt – sem sikerült változtatni ezen az áldatlan helyzeten és a felvidéki magyar kultúra azóta is tulajdonképpen ki van szolgáltatva a magyarországi és a szlovákiai belpolitikai helyzetnek és bizonyos döntéshozók hangulatának.
bartok-szijjarto-vetelkedo-logoKész csoda, hogy ebben az ellenszélben a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága (SZMZT) – köszönhetően az alapító elnöknek, dr. Duka Zólyomi Emese muzikológusnak, karnagynak és lelkes munkatársainak – talpon tudott maradni és mindig tette a dolgát.
A jubileumi ünnepségen Szalay Szilvia elnök méltatta elődje, a társaságot 23 éven át irányító Duka Zólyomi Emese áldozatos munkáját, aki betegsége ellenére személyesen is jelen volt az összejövetelen. A jövő évi rendezvényekről szólva elsősorban az ifjúsági kórusok Csengő Énekszó elnevezésű seregszemléjének megszervezését nevezte fontos feladatnak, amelyre 16. alkalommal kerül sor Érsekújvárott, de megrendezik Galántán a Bartók-Szíjjártó zenei műveltségi versenyt is.

Sajnos az ünnepi ülésen kevesen vettek részt – e sorok írója mintegy 30 személyt számolt össze –, jóllehet a társaságnak ennél sokkal több aktív tagja van, hiszen kórusvezetők, zenepedagógusok és a zenével szorosabb kapcsolatban álló személyek alkotják a bázist.
Csengő Énekszó-Szalay Szilvia megnyitójaAz elnöki beszámolóban (amely a 25. évforduló alkalmából megjelentetett füzet egyfajta tömör összefoglalója is volt) nemcsak az eredményekről esett szó, hanem az állandósult anyagi nehézségekről is. Olykor az egyes rendezvényekre benyújtott pályázatok vagy sikertelenek maradnak, vagy a támogatások késve érkeznek. Igaz, ez nemcsak a zenebarátok társaságát sújtja, hanem a legtöbb pályázó kulturális szervezetet.
Talán ez az áldatlan helyzet szülte az elhatározást, hogy a SZMZT polgári társulássá alakul át, és mint hivatalosan bejegyzett önálló jogalanyiságú szervezet maga is pályázhat és számolhat az adók két százalékával is, amennyiben az adózók a javára döntenek. Az ünnepi közgyűlés tagjai Szalay Szilviát, Kazán Józsefet bízták meg a belügyminisztériumi bejegyzés körüli hivatali teendőkkel.

A Csemadok jelen lévő vezető képviselői – Bárdos Gyula elnök és Görföl Jenő országos titkár – arra figyelmeztettek, hogy ezt a lépést egy szerződésnek kell követnie, amelyben a zenebarátok társasága által (is) szervezett országos rendezvényeknek ezentúl a Csemadok Országos Tanácsa mellett a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága társrendezője lesz. Bárdos Gyula egyébként elismerő oklevelet nyújtott át Szalay Szilvia elnöknek a jubileum alkalmából.

Az összejövetelen nem hiányozhatott a zene sem. Lovász Bálint zongoraművész remek játéka, Ittzés Mihály magyarországi karnagy és zenetanár Bartókról szóló, zenei részletekkel illusztrált előadása, valamint a budapesti Ad Libitum Kamaraegyüttes hangversenye méltó keretbe foglalta a jubileumi találkozót, amelyet dr. Molnár Imre, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója is megtisztelt jelenlétével.

–lt–, Felvidék.ma
Fotó: archív {iarelatednews articleid=”56596″}