57720

95 éves korában, papságának 69 évében november 26-án elhunyt Koller Gyula pápai prelátus. Temetésére december 2-án, szerdán 13.00 órakor kerül sor Pozsonypüspökin.

Koller Gyula 1921. április 1-jén született Pozsonypüspökin. A pozsonyi és komáromi gimnáziumban tanult, Esztergomban érettségizett. A teológiát 1941-46 között Esztergomban és Pozsonyban végezte, 1946. június 23-án szentelték pappá.

Zselízen, Érsekújvárott, Aranyosmaróton, Nagytapolcsányban káplán, Melleken, Vágkirályfán, Somorján, Vajkán, Pozsonyboldogfán plébános volt.  1949-ben Aranyosmaróton bebörtönözték a pozsonyi „Mindszenty-per” miatt.
57720 gyászjelentés
1949. december 28-án a csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel után a katolikus egyház elleni kirakatperek egyik vádlottja volt, aminek célja a magyarok teljes jogfosztottsága (beneši dekrétumok) idején indított önvédelmi szervezkedés fölszámolása, a megfélemlítés és az adatgyűjtés megakadályozása.

A Remény alapítója és főszerkesztője 1990-2000-ben, a Glória magyar egyházi könyvkiadónak szintén alapítója. Vallásos tárgyú cikkeket, imakönyveket, hittankönyveket is publikált. 2001-ben a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjével, 2007-ben gazdag életművéért a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Fraknói Vilmos-díjjal tüntette ki. Több egyházi és civil szervezet nagyra becsült tagja volt.

Koller Gyula pápai prelátus vasmiséjét 2011. június 19-én tartotta Pozsonypüspökin, a Szent Miklós plébániatemplomban. Temetésére december 2-án, szerdán 13.00 órakor kerül sor Pozsonypüspökin.

pozsonyikatolikusok.sk nyomán Felvidék.ma
Fotó: televizio.sk