57971

A Palóchon utóélete

Csak köszönet illeti Pölhös Vendelt azért, hogy Méhes Mózest kiemelte a feledés homályából. Vállalva kötetének hasonmás kiadását, pontosabban a kiadás anyagi fedezetének biztosítását. Szorgalmazta továbbá az újabb kutatásokat. Így bukkantunk a rokonok még fellelhető síremlékeire a nagycsalomjai és a kőkeszi öregtemetőben, néhány anyakönyvi adatra Kőkesziben és Debrecenben.

Kőkesziben 2010 júniusában végeztem néprajzi kutatást Kosík Bertalanné Nászali Ilonánál (1940) és Murányi Józsefné Dovicsán Margitnál (1925). Főleg a Méhes Mózes könyvében fellelhető néprajzi vonatkozások felől érdeklődtem. Emlékeztek még arra, amikor a Kőkeszi-patak vize valóban elvitte az összegyűjtött szénaboglyákat, a Gyürki-patakban meg a kendert áztatták. Tudják, hogy az itteni 4-5 szlovák család egykor Handlová, Lesty és Litava környékéről érkezett a faluba az 1920-as évek táján. Ismerték a Szent Antal tüze nevű betegséget, a gyógyítások közül a karácsonyi morzsával való füstölést. Tudnak a kékkői, gyarmati, sági vásárokról, a kenderáztató „tólakról”, a vályogvető cigányokról. Emlékeznek a kisbíróra, a farsangi bálokra és a házasulók háromszori kihirdetésére. Az ételek közül még el tudnák készíteni a görhét és a mákoskukoricát. Tudják, milyen megítélés alá esett az öreglány, ki volt az a polyavacs, hol voltak a kúriák, kik voltak a birtokosok, hogy működtették a jégvermet stb. A palócok világa és a Méhes Mózes megfestette faluközösség tehát, ha töredékeiben is, de él még. Érdemes rá odafigyelni, s figyelmünkbe ajánlani a Palóchonban című kötetet. Remélem, általa a jövőben sok mindenre tisztább fény derül még.

Irodalom:

Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig. Komárom, 2003.
Dormuth Árpád: A Vörösmarty család múltja. Székesfehérvári Szemle, IV évf. (1934) 1-2.sz. Internetes
változat.
Bene Kálmán, szerk.: Belsősomogy. 1941. szept. Internetes változat.
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezése. Horpács, 2002.
Nyéki Méhes Mózes: A nyéki Méhes család és a rokon családok I. Budapest, 1933.
Nyéki Méhes Mózes: A nyéki Méhes család és a rokon családok II. Budapest, 1937.
Nyéki Méhes Mózes: Palóchonban. Budapest, 1941.
Zádor Anna – Genton István, főszerk.: Művészeti Lexikon III. Budapest, 1967.

Csáky Károly, Felvidék.ma
Nyéki Méhes Mózes családfaköteteNyéki Méhes Mózes családfakötetének ElőszavaMéhesné Plachy Amália sírköve NagycsalomjánMéhesné Pongrácz Eszter csalomjai sírmeléke Pölhös Vendel felvételén