A folyóirat védnöke, Tőzsér Árpád köszöntésével indít a Gömörország téli száma, amely több hosszabb tanulmányt is közöl, így a székely írásról és gömöri vonatkozásairól, valamint Rimaszombat jelképeinek hányatott sorsáról.

Poeta doctus? Talán igen. Sőt, több mint valószínű. De Tőzsér még ebben az attitűdben sem ragadt le félúton, hanem modern hangvétellel és eszköztárral szippantotta magába – mint az űrben tátongó nagy fekete lyukak – és olvasztotta „tőzsérivé” az európai kultúra kisbolygóit – írja a 80 éves Tőzsért köszöntő írásában Kövesdi Károly.

A lap központi írása, B. Kovács István tanulmánya Rimaszombat jelképeinek hányatott sorsát ecseteli, különös tekintettel a két évvel ezelőtt Leon Sokolovskýval lefolytatott parázs vitájára. B. Kovács végkövetkeztetésként leszögezi: „Rimaszombat város címere kék alapra helyezett, arannyal és ezüsttel fegyverzett, fekete tollazatú ezüst sas. Ez szerepelt a címeres pecsétjében is. A város hagyományos színei az ezüst (fehér) és a kék. Zászlaját is ezek a színek díszítették.”

Zsupos Zoltán a székely írás és annak gömöri vonatkozásairól értekezik, míg Békési Gábor az Edelényben megtartott irodalmi konferencián, Regős Sándor költészetéről elhangzott előadását közli a lapban. A téli számban jelent meg a közelmúltban elhunyt Danis Tamás utolsó írása is, aki a jánosi bencés apátsági templom 140 évvel ezelőtti felújításáról értekezik. Folytatja a lap Kiss László Palócföld orvosait (La Rose Ferenc) és Gaál Lajos és Puntigán József Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatát (ez utóbbiban Fülek vára került terítékre).

A Futárszalonban a költőként ritkán megszólaló Kövesdi Károly két versét és a budakeszi Mester Györgyi novelláit olvashatjuk, ahogy fellapozhatjuk Benik András hagyatékát is.

Közlik a Magyar Örökség Díjat kapott E. Kovács László méltatását is B. Kovács István tollából, míg Pelle Tibor és Jávorszky Tibor Danis Tamástól búcsúzik.

A folyóirat már beszerezhető a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban illetve a szerkesztőség címén (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Vasutas u. 1., 979 01 Rimaszombat, tel.: 0905/846 618, e-mail: gemamuz@gmail.com).

jdj, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”53860,55239″}