Az idén is karácsonyi körlevelet küldött minden gyülekezetébe a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának lelkészi és világi elnöke, melyet portálunk az alábbiakban közöl:

„Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Sok eseménnyel teli hónapokat végigélve ebben az esztendőben is elérkezett Isten kegyelméből a karácsony ünnepe. Talán hirtelen felsorolni sem tudnánk, hogy mennyi minden tornyosult elénk, mennyi mindennel kellett szembenéznünk, ami aggódást és félelmet váltott ki belőlünk. De azért nem szabad elfeledkeznünk örömeinkről és a naponként tapasztalt kegyelemről sem, amelyek újabb lendületet adtak a mindennapokhoz.

Áldás az, ha úgy tudtunk tekinteni a családra és a gyülekezeti közösségre, mint egy biztonságot és békességet nyújtó helyre. Szükségünk van erre, mivel a világ történései felzaklatnak, megdöbbentenek, sőt az utóbbi időben félelemmel töltenek el. Gondolhatunk itt azokra a különféle, főként liberális véleményekre az ember szabadságáról, vallási és nemi hovatartozásáról, amelyektől hangos a sajtó, s amelyeket a törvény szintjére emelkedve próbálnak elfogadtatni velünk. Ezek nem békességet és biztonságot, hanem békétlenséget és bizonytalanságot ébresztenek a szívekben. Egyre világosabbá lesz előttünk Pál apostolnak a szava azokról, akik Istent nem dicsőítik és áldják: „…hiábavalóságra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.” (Róm 1,21).

A karácsony üzenete viszont az, hogy Isten ebbe a sötétségbe világosságot hozott Jézus Krisztus megszületése által. Erről beszél már jóval korábban Ézsaiás próféta: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.” (Ézs 9,1a)
Jézus Krisztus, a világ világossága azért jött, hogy a benne hívők előtt világossá váljon Isten akarata: „…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”(Jn 10,10) Ezt a bőségben élt életet és az örök életet nem azzal nyerjük meg, ha Isten akaratával ellenkező törvények és elgondolások alapján éljük életünket. Ez nem biztosítható fegyverrel, terrorizmussal, sem gazdasági teljesítménnyel és jóléti társadalmi berendezkedéssel. Egyedül a megszületett és értünk keresztre ment Jézus Krisztus érdemére hivatkozva, a szeretet útját járva, igéjére odafigyelve, parancsolatait megtartva tudjuk felépíteni életünket, családunk, egyházunk és nemzeti közösségeink életét.

Kérünk azért mindenkit, hogy a karácsonyi evangéliumot befogadva, öntudatos keresztyénként éljük életünket bízva abban, hogy az Úr Jézus Krisztus világossá teszi utunkat, amelyen járnunk kell naponként a következő esztendőben is.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának lelkészi és világi elnökeként mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt.
Atyafiságos köszöntéssel Fekete Vince főgondnok és Fazekas László püspök – zárul a körlevél.

reformata.sk nyomán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”58287,58209,58141,58034,57949,57896,57683,57566″}