58034

Az anyagi lehetőségek függvényében fokozatosan újul meg a serkei parókia. A gyülekezet tagjainak adományai mellett kölcsönhöz is kellett folyamodniuk, de segítséget nyújtott a Gustav-Adolf-Werk segélyszervezet is. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja építkezési keretéből pedig 2 700 euró támogatást kaptak.

A serkei református gyülekezet vezetői és tagjai örömmel és hálával tudnak visszatekinteni az elmúlt évekre. Isten kegyelméből hozzákezdtek az egyházközség parókiájának teljes felújításához. Nagy és nehéz feladat elé nézett a gyülekezet. A lelkészlak az 1835-37-es években épült és az évtizedek folyamán a parókia épülete folyamatosan romlott. A gyülekezet elöljáróinak és a tagoknak nemcsak lelki igényeik voltak Isten Igéje után, de azon fáradoztak mindig, hogy a parókia épülete lakható és a kornak megfelelő állapotú legyen.

Kisebb felújítási munkálatok évtizedek alatt folyamatosan történtek. Az anyagi bevételek azoban nem bizonyultak elegendőnek, annak ellenére, hogy a hívek pénzadományokkal támogatták ezt a célt. A javítási munkálatok ezért csak kisebb mértékűek voltak. 2011-ben a gyülekezet presbitériuma Bihari Richárd beszolgáló lelkész vezetésével tervbe vette a parókia épületének teljes felújítását. Az ehhez szükséges anyagi alapokat azonban biztosítani kellett. Olvasható a reformata.sk honlapon.

A gyülekezet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháztól 20 000 euró összegű kölcsönt vett fel, amelyet a következő évben a tetőzet teljes cseréjének a munkálataiba fektetett be. 2013-ban a nyílászárók cseréjét sikerült elvégezni. 2014-ben a gyülekezet újra kérvényt adott be az Egyetemes Egyházhoz. Az elbírálás után pozitív hozzáállással 2 700 eurós támogatásban részesítették az egyházközséget a Közalap építkezési keretéből. Ebben az évben érkezett meg a Gustav-Adolf-Werk segélyszervezet 8 000 euró összegű támogatása, amely elegendő volt ahhoz, hogy elvégezzék a fürdőszoba és konyha felújítását, kialakítsák a parókia víz- és fűtésrendszerét, megújuljon a villanyhálózatot, a gyülekezet számára szociális helységet hoztak létre.
A felújítási munkálatok ezzel még nem fejeződtek be. A következő években tervezik a benti helyiségek végleges helyreállítását, padlócserét, valamint az épület külső felújítását.

A Serkei Református Egyházközség tagjainak száma 220 fő, melyből az egyház fenntartásához 200 fő járul hozzá. Ahogyan az anyagi helyzet engedi, a gyülekezet tagjai igyekeznek adományaikkal támogatni a javítási munkálatokat. Mindezt nem kényszerből, hanem áldozatkész szívvel teszik. Tudva, hogy nemcsak embereknek, de főleg az Úrnak szolgálnak és ez – látva a nemes célt – örvendezéssel történik. Ismeretes az Ige üzenete, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. Reménnyel tekintenek előre, bízva abban, hogy az Úr, aki mind ezidáig megsegített, megáldja igyekezetüket és sikerül elvégezni a teljes felújítást – számolt be a honlapnak a felújítási munkálatokról Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztor.
„Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal.” Zsolt 100:2

reformata.sk nyomán, Felvidék.ma