58743

Zemplén a Latorca és az Ondava összefolyásánál, a Bodrog folyó jobb partján fekvő, közel 400 lelket számláló község. A település református közössége alig 100 tagot számlál. Az aktív református egyháztagok száma ennél jóval alacsonyabb. A református templom, melynek története egészen a 11. századig nyúlik vissza, már évek óta felújításra szorul.

A Zempléni református keresztyén anyaegyházközség a szűkös anyagi lehetőségekre való tekintettel a felújítási munkálatokat csak lassú léptekben, fokozatosan tudja kivitelezni. Így a templom 2010 óta fokozatosan újul meg. A halaszthatatlanná vált felújítási munkálatokat kizárólag adományokból, és pályázat útján elnyert támogatásokból tudják fedezni.

2015-ben a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 3000 euro értékű támogatást nyújtott a zempléniA belső falon feltárt felirat református templom külső falainak régészeti feltárására. A tervezett munkálatokat a pályázaton elnyert összegből – önrésszel kiegészítve- 3250 eurós költséggel végezték el. A restaurátori munkák elvégzéséhez szükséges szakszerű ajánlás, a munkálatok elvégzéséhez szükséges állás elkészítése történt meg, és elkezdődtek a feltárások. A feltárások folytatását az idén és a következő években tervezik, amennyiben erre támogatást kapnak. Szükséges lenne továbbá a templomhajó és a torony külső teljes vakolása és festése, amelyre magyarországi alapítványi támogatást remélnek.

A pályázat útján fokozatosan elnyert szlovákiai állami és egyházi támogatásoknak, valamint a magyarországi alapítványi támogatásoknak köszönhetően a zempléni református templom mára új tetőt kapott, megtörtént a mennyezet és a villanyhálózat felújítása. A templomban megújult a karzat, két belső tartóoszlop, a padok és a padlózat is. A belső régi vakolat rögzítésre és szintén felújításra szorult. A munkálatok során elvégezték a falak és a padlózat nedvtelenítését is. Zemplénben 2007 óta fokozatosan feltárásokat is végeznek a templom padlózata alatt, a templom környékén és a templom falain. A templom külső falán freskót, régi gótikus ablakokat és egy befalazott ajtót tártak fel. Belső falán egy régi feliratot találtak a kutatók. A feltárások eredményeit tanulmányban foglalják össze a szakemberek. A felújítási és feltárási munkálatok a Kassa Megyei Műemlékvédelmi Hivatal felügyelete és ellenőrzése mellett zajlanak.

A feltárások egyik eredményeA zempléni református templomon 2010 óta elvégzett felújítási és feltárási munkálatokat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és a magyarországi Teleki Alapítvány támogatta a beadott pályázatok alapján.

A zempléni reformátusok további tervei között szerepel a templom közelében álló, romos állapotú, régi iskola-épület felújítása is, amely Közösségi Házként működne majd. A kis létszámú aktív tagot számláló, de lelkes református gyülekezet Szaszák József lelkipásztor vezetésével abban reménykedik, hogy a Közösségi Ház minden korosztály számára olyan rendezvények színteréül tud majd szolgálni, amelyek a közösségépítés fontos építőkövei.

Tökölyi Angéla, Felvidék.ma
A felújításra váró romos iskolaépület háttérben a templomA felújított zempléni ref.templom beltereA templom belső falán feltárt ablak{iarelatednews articleid=”54532,52334,51916″}