59022

Tisztújító közgyűlést tartott a Lévai Szent László Kör január 26-án, a lévai Reviczky Házban.

A gyűlést közös imával kezdték a résztvevők, majd meghallgathatták PaeDr. Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatónőjének bemutatóját a gimnázium életéről. Ezt követte az évenként megrendezésre kerülő közgyűlés.

Ezen előbb ismertették az elmúlt év eseményeinek és rendezvényeinek sorát, felvázolták a szervezet anyagi helyzetét, majd javaslatokat fogalmaztak meg a jövőt illetően. A fő célja a közgyűlésnek az elnökség tisztújítása volt, melynek személyi állománya egybehangzó szavazással dőlt el. Ezek értelmében a következő három évre az elnökséget Müller Péter elnök, Vincze László alelnök, Müller Éva pénztáros, Ivkovič Krisztina titkár, Ivkovič Melinda elnökségi tag, Ivkovič Sándor elnökségi tag és Sál Attila elnökségi tag fogják alkotni.

A gyűlés további részében a frissen megválasztott személyek betervezték a következő hónapok programjait, módosították az alapszabályzatuk egyes pontjait. A közgyűlésen Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke is felszólalt, aki köszönetét fejezte ki a körrel való szoros együttműködésekkel kapcsolatban, ill. buzdított mindenkit a jövőbeli közös munkára és egymás támogatására. A legvégén a hagyományokhoz híven, egy szép Szent László dallal zárult le az összejövetel.

Ivkovič Krisztina, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”58736,58345,58185,58159,58158,57831,57324,57092″}
Kiss Beáta előadásaMüller PéterA szavazatok gyűjtéseWirth Jenő felszólalása